+ Trả lời bài viết
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Khoa cúng Tổ Tiên - Từ đường

 1. #1

  Thành viên tâm huyết

  Avatar của THIÊNTRƯỜNG_91


  your profile
  Tham gia ngày
  May 2011
  Mobile
  ko ko có
  Bài gửi
  618
  Cảm ơn
  53
  Được cảm ơn 481 lần trong 252 bài

  your profile

  Khoa cúng Tổ Tiên - Từ đường

  Nguồn : http://vn.360plus.yahoo.com/Nam-Tri/...mid=184&fid=-1

  KHOA CÚNG TỔ TIÊN

  (Sám tạ Từ đường)
  Hương phụng hiến cúng Dàng tiên Tổ, cập môn tông Tử hiếu chí thành, nghênh Tổ đức, nguyện kỳ tiên Tổ giáng đường tiền, bảo hộ Tử tôn đa cát khánh tứ thời bát tiết hưởng thiên duyên.

  Ôm. Ba tê tra. Sva ha (3x)

  (Án bắc đế tra sa ha)

  Thiết dĩ: Từ đường nghiêm khiết, tịnh cúng phu trần, lự bài biện tri Phật nghiêm, khủng vãng lai chi câu uế, bằng tư pháp thủy, quán sái Tổ đường (gia đường, từ đường). Giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đường trì tụng.

  Nhất bát thanh lương thủy,

  Quán xái tận tiền đường,

  Cung thỉnh Tổ tiên giáng

  Tất nhiên thường thanh tịnh.

  Ôm. Tra ma la Thi thar la đi stra. Sva ha (3x)

  (Án, tra ma la thiện thần la địa tra sa ha,)

  Nam mô Li cấu địa Bồ Tát Ma ha tát (3x)

  Cung văn: Ẩm phương tuyền tụ tri tỉnh xuất, nhu hương đạo yến thức diền sinh nhân cư thiên địa chi gian, chiếu xuất vu tình ư vạn địa.

  Cung duy: Tổ tiên nhất thiết liệt vị đẳng chư tôn môn ân cần thế nghiệp gia thanh trung hậu di quyết tôn mưu yến dực. Trường lưu ư phong kỷ, thích kỷ lạc thổ hạch cao, cửu luyến ư trà hình, thiết tự, mộc bản đồng căn, kha diệp trung khan hướng mậu, cảm dụng lễ nghi tận vật, phi phong thức ngụ chí thành, dục cầu bảo an cơ mưu duệ. Tu bằng cảm cách ư Tiên linh, tư nhân …thiên (xuân, hạ, thu, đông hay kỵ nhật, lễ Tết). Đồng tộc (đồng gia) phụng nghênh cung trần phỉ lễ mặc ngụ đan thành, phụng vong Tổ tiên giám cách. Giáo hữu nhiên hương cẩn đương trì tụng.

  Nhất chuyện bảo hương cung kính lễ,

  Nguyện kỳ Tổ đức tác chứng minh,

  Nhật nhật Tử tôn đa cát khánh

  Gia môn thịnh vượng phúc hưng long.

  Nam mô Hương cúng Dàng Tổ tiên Bồ tát Ma ha tát (3x)

  Thiết dĩ: Hạnh phùng tiết nhật gia tộc yếu nghênh, xuyên kỳ Tổ đức, giáng uy nghi. Giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  Triệu thỉnh - Đa ra ni:

  Nam mô - Bu pu Tê ri - Ka ri Ta ri - Ta tha ga ta da (3x)

  (Nam mô Bộ bộ đế lỵ già ly đá lỵ đát đá tha nga đá da)

  Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh,

  Ngưỡng kỳ Tổ đức tất văn chi,

  Kim bằng Tam - Bảo lực gia trì,

  Thử nhật kim thời lai Gáng phó.

  Ôm. Tri lin. Sva ha. (7x)

  (Án chi linh sa ha)

  Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính, Tử tôn chí thành kiền thành phụng thỉnh. Nhang hoa thỉnh.

  Nhất tâm phụng thỉnh: Thiên chi hữu nhật nguyệt. Quang chiếu thập phương, nhân chi hữu Tổ tông, lưu thùy vận thế, từ đường hương hỏa. Cầu linh sảng dĩ lai lâm, hương khí đan thành, bằng Tổ tông nhi chiếu giám, phàm tâm cẩn bạch tuệ nhãn giao quan, ngôn niệm thiết vi nhân Tử, cảm hạ tông thân, ngưỡng càn khôn phụ tải chi ân, cảm tông Tổ tài bồi chi ấm, dục cầu bảo an miêu duệ, tu bằng cảm cách tiên linh, cung duy vật bản hồ thiền, nhân bản hồ Tổ, thế bất lăng vong, tộc ư tư tụ, dịch thế chi tông, tông điều, tuy viễn, dĩ tự trung tư, thiên tu chi công đức do tồn, bất thăng vĩnh mộ sơ thủy đồng căn cộng bản, nhi Tổ nhi tông, hậu lai biệt phái phân chỉ, hữu môn hữu hộ.

  Cung thỉnh: Gia tiên cao cao Tổ khảo, cao cao Tổ tỷ nhất thiết liệt vị tôn linh, phục hồi từ sở tả vị hữu chiêu, ức niên chi sảng, thúc bằng, ai hồ kiến, khái hồ văn, dịch thế chi tinh thần, dĩ tụ cung trần phỉ lễ mạch ngũ đan thành.

  Duy nguyện: Tổ tiên giám cách, nguyện thân phục chỉ, hiếu phụng xuân thu, giáng phó Tổ đường (gia đường) chứng minh công đức. Nhang hoa thỉnh.

  Nhất tâm bái thỉnh: Công cao quảng đại đức thụ tài bồi Tử tôn khang cát dĩ hưng long, đức thuộc Tổ tiên chi hữu chuẩn.

  Cung duy: Gia tiên, tiên linh bản phái, hương kỳ phần đại anh hiền, hoặc văn thơ lễ, hoặc lược điền viên, phong thanh thu lập, văn vong lưu truyền, dư thanh đồng cảm, thức lễ mạc khiên. Gia tiên khí số chung anh, tài năng tế mỹ, nhất thiết liệt vị chư Tổ tông.

  Duy nguyện: Tổ tông bất thác bảo hộ Tử tôn giáng phó Tổ đường (gia đường) thụ tư cúng Dàng. Nhang hoa thỉnh.

  Nhất tâm bái thỉnh: Tiên Tổ liệt vị căn thâm mạt mậu đức hậu lưu quang, nghi chỉ thiệu bồi, tích thế chi âm, công thương tại, nhưng tồn bằng tịch tục cổn dĩ dư thanh do trường xuân tam chi thủ bảo, hữu tâm cảm cách Tổ đức lưu phương.

  Cung duy: Tổ tiên hệ phái, chi ngành đẳng đẳng Tông môn nhất thiết liệt vị.

  Duy nguyện: Đức hậu trường lưu, thiên vạn cổ, Giáng phó từ đường (gia đường) thụ tư cúng Dàng. Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính. Giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.

  Tổ đức lưu quang lai giáng phó,

  Khoát nhiên tâm nguyện thính gia đà,

  Tùy phương ứng hiện biến quang minh,

  Nguyện giáng Từ đường (gia đường) an vị tọa.

  Nam mô An vị tọa Bồ tát Ma ha tát (3x)

  Phục vọng: Tổ tiên, nhất thiết liệt vị chân linh. Đẳng đẳng sảng linh, trùng trùng quyến thuộc quang giáng Tổ đường (gia đường) thụ kỳ lễ giáo hữu biến thực chân ngôn cẩn đương trì tụng, hóa vô vi hữu, biến thiểu thành đa.

  BIẾN THỰC CHÂN NGÔN

  Na mô Sar va - Ta tha ga ta - A va lô ki tê

  Ôm. Sam ba ra - Sam ba ra. Hum

  (Nam-mô: tát phạ đát tha nga, đá phạ rô chỉ đế,

  Án, tam bạt la, tam bạt la hồng).

  CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN

  Na mô - Tô rô Ba da - Ta tha ga ta Da - Ta đi da tha:

  Ôm. Tô rô Tô rô - Ba da Tô rô - Ba da Tô rô. Sva ha (3X)

  (Nam-mô: tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha,

  Án, Tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha)

  PHẢ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN

  Ôm. Ga ga nga, Sam ba va Va jra. Hôh (3x)

  (Án, nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhất la hộc)

  Nam mô Phả cúng Dàng Bồ tát Ma ha tát (3x)

  Thượng lai lễ thỉnh gia tiên dĩ tất sở hữu sớ văn cẩn đương tuyên đọc (tuyên sớ, không có sớ đọc đường Phục Vọng).

  Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu, sớ đối Tổ từ dụng bằng hóa hỏa (hóa sớ).


  Đường Phục vọng:

  Cúi nghĩ rằng:

  Vầng nhật nguyệt, mười phương rạng rỡ,

  Đức Tổ tông muôn thuở sáng ngời,

  Ngưỡng trông phúc ấm nối đời,

  “Tế thần thần lại” ngự nơi Từ đường,

  Để con cháu lửa hương phụng sự,

  Nghìn năm sau, xuân Tự Thu Thường,

  Băn khoăn tự chỉ phế hoang,

  Hôm nay con cháu sửa sang kính mời,

  Kính thiết lễ chiêu nghênh Tiên Tổ,

  (Đến nay đồng tộc sửa sang khánh thành.

  Kính thiết lễ : Chiêu nghênh, yên vị)

  Nước Thần thông tẩy uế khai quang,

  Mừng ngày (xuân, hạ, thu, đông) tiết vừa sang,

  Gần xa tụ hội họ hàng đông vui.

  Ơn trời đất cao dày che chở,

  Ơn tổ tiên phù hộ độ trì,

  Ơn nhờ đức Phật từ bi,

  Ơn nhờ Thánh chúng thần kỳ chứng soi,

  Cây vững, cội vững, chồi xanh lá.

  Nước trong nguồn bể cả sông sâu.

  Chữ Trung chữ Hiếu làm đầu,

  Ai không tâm niệm vì đâu có mình,

  Nhờ Tiên Tổ anh linh phù hộ

  Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành,

  Trẻ già trai gái yên lành

  Học hành thịnh vượng gia đình thêm xuân,

  Buổi sơ khai một ngôi Thủy tổ,

  Đời nối đời chia nhánh chia chi,

  Cây cao bóng cả xum xê,

  Lá rơi về cội người về Tổ Tông,

  Nghìn thu sau nối dòng mãi mãi,

  Ai trồng cây ta hái quả ngon,

  Vậy nên dạy cháu khuyên con,

  Vun bề Tổ trạch giữ tròn gia thanh,

  Trong gia đình trên bình dưới thuận,

  Trong họ hàng bách nhẫn thái hòa,

  Xuân về thắm trổ muôn hoa,

  Non sông gặp hội ơn ca thái bình,

  Nay buổi lễ kính thành bái tạ,

  Chư Tiên linh trở lại Từ đường,

  Tả chiêu hữu mục theo hàng,

  Tinh anh hội tụ khói nhang phụng thờ,

  Tuy nén hương đơn sơ lễ nhỏ,

  Xin lượng trên thấu tỏ lòng thành,

  Nguyện cầu Tứ phủ Vạn linh,

  Thập phương Tam bảo chứng minh hộ trì,

  Cầu Tiên Tổ uy linh giám cách,

  Bảo tử tôn xuân vĩnh, thọ trường.

  Gia gia không mắc tai ương

  Phúc lộc cùng đắc vinh xương, danh tài

  Không vướng bát nạn, tam tai

  Cắt đoạn nghiệp chướng an khang tứ thời.

  Khẩn thiết chí thành chí tâm, Tử tôn thành bái tạ.

  Bát nhã Ba la mật đa Tâm kinh:

  Quán tự tại, cố tâm vô quải ngại, việt siêu khổ hải. Đại minh thần chú, diệt trừ tai. Ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới, ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới.

  Hồi hướng công đức:

  Phụng hiến cúng Tổ tiên đức thù thắng hạnh, Vô biên thắng giai hồi hướng, Phổ nguyện trầm nịch chư chúng sinh, tốc vãng vô lượng quang Phật sái, Thập phương Tam thế nhất thiết chư Phật, chư tôn Bồ tát Ma ha tát. Ma ha Bát nhã Ba la mật đa, Tứ sinh cửu hữu đồng đăng, hoa tạng huyền môn bát nạn, tam đồ cộng nhập tỳ lô tính hải.

  Nam mô Sa bà thế giới, Tam giới đại sư, Tứ sinh từ phụ, Nhân thiên giáo chủ, Thiên bách ức hóa thân, Bản sư Hòa thượng Thích ca Mâu ni Phật (3 lần)

  Nguyện dĩ thử công đức, Phổ cập ư nhất thiết, Dữ phúc lộc Tử tôn, Đắc bình an khang thái. Tử tôn kiền thành tạ lễ cúng Gia tiên. Ngũ bái.

  Nam mô A Di đà Phật (5 vái)

  View more latest threads same category:


 2. Có 6 thành viên dưới đây đã cảm ơn THIÊNTRƯỜNG_91 vì bài viết này.

  Giàng Thị Đỏ (16-01-2012), long béo (21-04-2012), ngocquynh3178 (28-02-2012), SKDA (23-04-2012), thienvuong (05-02-2012), thuong_dong (28-02-2012)

 3. #2

  Công thần

  Avatar của Thanh91


  your profile
  Tham gia ngày
  Dec 2011
  Đến từ
  Hằng Nga cung cấm Quảng Hàn, Mẫu sai Cô xuống dương gian ngự đồng...
  Bài gửi
  861
  Cảm ơn
  301
  Được cảm ơn 581 lần trong 350 bài

  your profile
  Người Việt Nam hay dùng chú âm Hán Việt hơn là âm Phạn
  _______ 吴 文 青 _______

 4. Những thành viên dưới đây đã cảm ơn Thanh91 cho bài viết này.

  Giàng Thị Đỏ (16-01-2012)

 5. #3

  Thành viên tích cực

  Avatar của thuong_dong


  your profile
  Tham gia ngày
  Jun 2011
  Bài gửi
  173
  Cảm ơn
  232
  Được cảm ơn 242 lần trong 97 bài

  your profile
  bác nào có thể việt dịch nghĩa 3 đường thỉnh tổ tiên ở trên không !!!
  Hát lên cho vang động núi rừng, cho con chim nhớ tổ, cho các thanh đồng đừng có xa nhau, người đi trước rước người đi sau, đừng ai chia rẽ để thêm sầu lòng cô !!!

+ Trả lời bài viết

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình