+ Trả lời bài viết
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 20

Chủ đề: Địa mẫu chân kinh

 1. #1

  Thành viên tâm huyết

  Avatar của THIÊNTRƯỜNG_91


  your profile
  Tham gia ngày
  May 2011
  Mobile
  ko ko có
  Bài gửi
  618
  Cảm ơn
  53
  Được cảm ơn 481 lần trong 252 bài

  your profile

  Địa mẫu chân kinh

  Nguồn : http://daomau.com/Home/thanhmauchank...11/12/258.aspx

  ĐỊA MẪU CHƠN KINH

  GIẢNG KINH VÀ TỤNG NGHĨA

  VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

  DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

  Phật Địa Mẫu ngự trên cõi Thượng tầng Tối cao đặt ra quyển Chơn Kinh đặng khuyên răn đời, dưỡng dục đời và bảo toàn tánh mạng cho tất cả người đời.
  XƯNG TÁN ĐỊA MẪU

  - Địa Mẫu đấng tối cao giác ngộ

  - Điển linh quang tế độ chúng sanh

  - Hỡi ai chớ có lạc lầm

  - Lời vàng châu ngọc chỉ rành nẻo tu

  - Cõi trần thế mịt mù tăm tối

  - Phải nghe lời Mẹ thuyết chơn kinh

  - Chớ ham vật chất lụy phiền

  - Sớm mau thức tỉnh Mẹ ban phước lành


  CÚNG HƯƠNG

  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG

  ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG

  CHƠN KINH (3 Biến)

  - Đốt hương trầm thấu đến Diệu cung

  - Thành tâm khẩn nguyện Đức Mẫu từ

  - Trên khói hương này Kim Mẫu ngự

  - Cảm ứng chứng minh tất lòng thành

  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG

  ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG

  CHƠN KINH

  - Khai đuốc huệ tâm đăng tỏa sáng

  - Trăm ngàn muôn kiếp dễ gặp đâu

  - Hạ ngươn kỳ ba Long Hoa Hội

  - Mẹ ban điển lành mới rõ thông

  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG

  ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG

  CHƠN KINH (3 Biến)
  SÁM KINH ĐỊA MẪU

  DÂNG ĐĂNG

  Dâng đuốc thiêng thành tâm kính Mẫu

  Ngọn linh đăng soi thấu mười phương

  Điển quang tỏa ánh chiêu dương

  Cầu xin từ Mẫu tây phương chứng đàn

  Mẹ giáng thế độ an non nước

  Chuyển huyền linh ban phước vạn dân

  Nguồn thương sầu đọng buâng khuâng

  Nhìn đăng lòng tưởng Mẹ gần bên con

  Xưa Mẫu ngự chim loan tại miếu

  Tỉnh Thiểm tây huyền diệu ứng linh

  Bút cơ Mẹ thảo tâm kinh

  Lời châu chép lại tâm tình Mẫu thương

  Nhìn biển cả trùng dương nước biếc

  Tiếng khổ sầu tha thiết lòng đau

  Mẹ trông từng lượn sóng ào

  Bao nhiêu sóng lượn ngẹn ngào bấy nhiêu

  Cảnh dương trần gặp nhiều gian khổ

  Mẹ sáng khai hóa độ khắp nơi

  Núi sông vũ trụ đất trời

  Chính do Hoàng Mẫu tạo đời an vui

  Con trẻ nguyện sớm chiều tu niệm

  Ngày lẫn đêm lo kiếm hạnh con

  Dâng đăng Mẹ chứng lòng son

  Vạn dân bá tánh nước non thanh bình

  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

  DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH


  DÂNG HƯƠNG

  Ngày kỷ niệm trăng mười thập bát

  Gió đông về ngào ngạt nguồn thương

  Chốn trần trẻ dại dâng hương

  Thỉnh cầu từ Mẫu tây phương chứng đàn

  Dâng nén hương lời vàng cung kỉnh

  Tiếng trẻ thơ nguyện thỉnh Mẹ hiền

  Lạy cầu vọng thấu cung tiên

  Nơi tây vương Mẫu diệu huyền chứng minh

  Mẹ thương con thâm tình muôn thuở

  Đạo hoằng truyền rộng mở khắp nơi

  Gắng tu thoát tục xa đời

  Quê tiên chốn cũ là nơi trở về

  Nhìn quanh cảnh sơn khê non nước

  Cõi giới ba hưởng phước Mẹ ban

  Chính do Hoàng Mẫu thỉnh an

  Độ cho sanh chúng một đàng chánh tu

  Làn khói bạc ngút mù bay tỏa

  Tâm hương thành hiện rõ Diêu cung

  Đài hương Mẹ ngự không trung

  Thức tâm kẻ thế soi chung gương hiền

  Tam nhựt Mậu có siêng bái Mẫu

  Tiếng chuông ngân gợi nỗi nhớ thương

  Con quỳ dâng chén tâm hương

  Lạy Mẹ phủ đức thập phương an lành

  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

  DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH
  DÂNG TRẦM

  Nhìn làn khói trầm hương bay tỏa

  Nhớ Mẫu hiền lệ nhỏ dòng châu

  Đàn con tha thiết nguyện cầu

  Mẫu từ phủ điển nhiệm mầu chứng minh

  Chốn trần miền cung nghinh đại lễ

  Kỷ niệm ngày giáng thế Từ Tôn

  Thượng từng Mẹ phủ càn khôn

  Chuyển khai hoằng đạo pháp môn hạnh từ

  Đọc kinh Mẫu lòng như xao xuyến

  Gởi tâm thành thăm viếng Mẫu thân

  Chuông chùa vang tiếng xa ngân

  Chạnh lòng con trẻ tuôn dần lệ sa

  Khói hương trầm thiết tha theo gió

  Áng mây lành hiện rõ huyền vi

  Con nguyện kiếp kiếp tu trì

  Nương về theo bóng từ bi Mẫu Hoàng

  Cầu lịnh Mẹ chỉnh an non nước

  Điển Mẫu từ ban phước chúng sanh

  Trần gian biết nẻo tu hành

  Nhờ đèn trí huệ phúc lành Mẹ ban

  Tầm chánh giác đạo vàng rực rỡ

  Hạt bồ đề này nở rừng cây

  Am tiền nói nghiệp thang mây

  Điển thiêng Mẹ chứng nhựt nay kinh đàn

  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

  DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH
  DÂNG HOA

  Hoa tươi thắm kính dâng Từ Mẫu

  Gió hương lành nhẹ thổi mười phương

  Dập đầu lạy Mẹ xót thương

  Chứng lòng con trẻ cúng dường dâng hoa

  Lời vang cầu thiết tha ai oán

  Chốn dương trần tợ áng phù vân

  Chúng sinh đau khổ vô ngần

  Thành tâm lạy Mẹ gội lần tội xưa

  Ngày Kỵ Mẫu sớm trưa bái Mẫu

  Tiếng chân thành vọng thấu Diêu cung

  Gắng tu noi chí bá tùng

  Bồ đề hạnh nguyện thơm chung hương lành

  Điểm huyền linh phủ quanh bao khắp

  Nhớ Mẫu hiền con chắp tay cầu

  Lạy Mẹ độ hết năm châu

  Cầu xin sanh chúng sớm hầu diêu cung

  Người chốn thế hiếu trung trọn giữ

  Hội long hoa Mẫu tử tương phùng

  Hương lành thơm ngát lạ lùng

  Bồ đề rộ nở tại cung Diêu trì

  Hoa thơm ngát con quỳ dâng lễ

  Lạy Mẫu thương giáng thế chứng minh

  Tay ngà dâng đóa hoa xinh

  Thỉnh cầu Mẹ giáng điển linh chứng đàn

  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

  DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH
  DÂNG QUẢ

  Quả tươi xanh tâm thành cung kỉnh

  Tiếng trẻ khờ nguyện thỉnh Từ Tôn

  Điển linh phủ khắp càn khôn

  Chuyển khai đại đạo tiếng đồn vang xa

  Tụng kinh Mẫu gia gia an ổn

  Mẹ giáng trần hỗn độn sơ khai

  Lời châu ghi lại trần ai

  Là do huyết mạch phi tài từ tôn

  Oai linh Mẫu bao gồm vũ trụ

  Dưỡng nuôi con hấp thụ điển thiêng

  Phước tài lộc thọ triền miên

  Dân lành nước thạnh nhà yên thanh bình

  Tam nhựt Mậu trì kinh Địa Mẫu

  Chúng sanh đều số đổi nhàn thanh

  Mùa màng sung túc tươi xanh

  Quả hoa thơm ngát hương lành từ bi

  Thâm ân Mẹ khắc ghi xanh sử

  Kỷ niệm ngày Mẹ ngự không trung

  Dập đầu bái tạ Vương cung

  Độ an sanh chúng tao phùng Long Hoa

  Kính lạy Mẫu thiết tha lời trẻ

  Dâng quả tươi thỉnh Mẹ chứng tri

  Dập đầu lạy Đức Diệu trì

  Điển linh Mẹ phủ cứu nguy dân lành

  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

  DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH
  DÂNG THỦY

  Cung kỉnh dâng thủy thành thơm ngát

  Nhớ trăng mười thập bát hằng niên

  Đúng ngày giáng thế Mẫu hiền

  Thủy thanh bát ngọc khẩn nguyền cung nghinh

  Đàn con trẻ quỳ xin Mẹ chứng

  Độ dân lành bền vững tâm tu

  Sơn khê rảo bước ngao du

  Vào nơi biển thánh rừng nhu tu hiền

  Dâng thủy thơm kiền thiền vọng bái

  Điển Mẫu từ phủ rãi khắp nơi

  Mẹ thương dưỡng dục khuyên đời

  Ngự nơi thượng cõi ban lời ngọc châu

  Mẹ truyền pháp nhiệm mầu phản chiếu

  Cứu đàn con tận hiếu tận trung

  Nguồn thương Mẹ phủ ngàn trùng

  Suối lòng ngào ngạt ban chung con lành

  Chính Mẹ tạo non sông xanh tươi thắm

  Biển sông sâu thăm thẳm trùng khơi

  Hoằng khai đại đạo khắp nơi

  Kể từ vô thủy đến đời hậu thiên

  Tâm kinh Mẫu lời khuyên lai láng

  Điển huyền linh tỏa sáng mười phương

  Tay dâng bát ngọc trà hương

  Thành tâm lạy Mẹ xót thương chứng đàn

  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

  DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH


  ---------- Post added at 04:43 PM ---------- Previous post was at 04:43 PM ----------

  SÁM KINH ĐỊA MẪU

  ĐỊA MẪU KINH

  Phủ Hớn Trung nơi huyện Thành Cố

  Tỉnh Thiểm Tây miếu cổ ứng linh

  Thượng từng tỏa ánh quang minh

  Chim loan Mẫu ngự truyền kinh răn đời

  Kim ngôn Mẹ đây lời mạc huyết

  Đức Từ Tôn tha thiết khuyên con

  Hiếu trung giữ vẹn cho tròn

  Mẹ hiền điển bảo toàn chúng sanh

  Tam nhựt Mậu tâm thành kính Mẫu

  Tấm lòng son vọng thấu Diệu cung

  Gia gia sum họp trùng phùng

  Dân an quốc thới hưởng chung thanh bình

  Mùa màng được tươi xinh sung túc

  Mẹ độ con từng phút từng giây

  Núi sông vũ trụ đó đây

  Chính do Hoàng Mẫu dựng gầy tạo nên

  Linh điển Mẹ dưới trên phân rõ

  Tâm chơn kinh Mẹ tỏ lời châu

  Hoằng khai đại đạo nhiệm mầu

  Hóa sanh bốn biển năm châu tươi nhuần

  Phật Mẫu ngự thượng từng độ thế

  Điển chơn linh phước huệ rải ban

  Tâm kinh Mẫu dạy rõ ràng

  Con lành hiếu thảo đàn tràn cung nghinh

  Phước lộc thọ hiển vinh do Mẫu

  Trọn đủ thời kỳ Mẫu hằng niên

  Dân an nước thạnh nhà yên

  Lời châu Mẫu dạy gắng chuyên tu trì

  Thơ ngâm diệu huyền vì cơ bút

  Mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh

  Xưa vua Bàn Cổ phong danh

  Diêu trì Phật Mẫu hóa sanh muôn loài

  Chơn linh Mẫu xét soi vũ trụ

  Điển âm dương kết tựu anh nhi

  Thượng từng Mẫu ngự phương phi

  Phân ra thiên địa trị vì chúng sinh

  Địa Mẫu truyền chơn kinh tâm huyết

  Khí âm dương hội hiệp cùng nhau

  Mưa hòa gió thuận tươi màu

  Hóa sanh nhơn loại ngạt ngào chơn thân

  Vậy ai mới bước lần đường đạo

  Phải giữ lòng hiếu thảo trì kinh

  Lời châu Mẹ dạy huyền linh

  Hoàng Thiên xá tội hiển vinh thanh nhàn

  Cầu lịnh Mẹ bảo toàn sanh chúng

  Độ nhơn sanh giữ đúng hạnh Tiên

  Từ đây thiện địa phân riêng

  Âm dương chơn khí linh nguyên chẳng rời

  Nhựt nguyệt tinh phương trời sáng tỏ

  Máy huyền vi hiện rõ thần thông

  Mẹ phân nam bắc tây đông

  Bốn phương tám hướng bao vòng càn khôn

  Điển thiêng Mẹ bảo tồn vĩnh cửu

  Chốn trung ương Mẹ thủ địa châu

  Linh quang chiếu sáng nhiệm mầu

  Thiên Tiên bảo dưỡng gồm thâu nhơn lành

  Phu quân Mẫu trường sanh bất lão

  Tài cao minh sáng tạo huyền vi

  Thiên lung địa á diệu kỳ

  Tri âm phối hợp phục quy Diêu đài

  Thiên địa lập âm lai dương khứ

  Khí thần giao gìn giữ điển linh

  Đất trời do tạo hóa sinh

  Pháp luân thuần chuyển siêu hình căn nguyên

  Chính Mẹ tạo tôi hiền chúa thánh

  Phủ điển linh chơn tánh tâm thanh

  Chẳng ngừng hóa hóa sanh sanh

  Thiên can thường chuyển vận hành địa chi

  Thần với tựu thì thai thánh

  Mẹ cưu mang canh cánh thập niên

  Tình thâm Mẫu tử thiêng liêng

  Mười thu đúng nhựt chia riêng quẻ hào

  Trong bát quái thân vào tám hướng

  Tám quả do mỗi hướng định ra

  Sáu hào một quẻ đó là

  Ba trăm tám bốn tẻ ra các hào

  Trúc cơ mãn nguyệt vào giờ đúng

  Thập niên trường chuyển dụng thánh thai

  Minh quân xuất thế trần ai

  Sáu vì Thiên Tử phi tài huyền quang

  Mẹ phán vua Thiên Hoàng con trưởng

  Đến Địa Hoàng Mẹ thưởng thứ hai

  Nhơn Hoàng tam đệ thiên tài

  Còn ba vị nữa phân rày sau đây

  Vua Phục Hy, ngài hay biến hóa

  Bát quái phân phát họa hiển linh

  Chỉ rành tám hướng thinh thinh

  Âm dương vũ trụ quang minh phân bài

  Vua Thần Nông phi tài ngũ cốc

  Sắc lịnh gieo châu ngọc khắp nơi

  Đó là hạt giống của trời

  Sanh ra lúa gạo giúp đời an khang

  Vua Hiển Viên tạo ban y phục

  Đem ấm no hạnh phúc vạn dân

  Lưu truyền cơm áo chốn trần

  Để cho người thế tâm thân thanh nhàn

  Vũ trụ do Mẫu hoàng xuất phát

  Mẫu tạo ra Bồ Tát, Thần Tiên

  Thượng tầng bao phủ điển thiêng

  Chẳng rời xa khỏi Mẫu hiền dưỡng sanh

  Nhìn biển cả trời thanh nước biếc

  Khắp bốn mùa tâm tiết trở xây

  Gió ngàn tỏa lượn tầng mây

  Hóa sanh nhơn loại cỏ cây thú cầm

  Có ngũ nhạc bổng trầm ngân trổi

  Khắp muôn nước từ Mẫu dưỡng sanh

  Các đời vương đế đại danh

  Từ trong thân Mẫu trưởng thành mà ra

  Danh lam có năm tòa thắng cảnh

  Chốn sơn lâm tuyết lạnh sương rơi

  Có cây cổ thụ sống đời

  Sắc dân trăm họ do nơi Mẫu thành

  Năm giống lúa tươi xanh vun dưỡng

  Sáu thứ gạo dành thưởng nhơn sinh

  Nhân dân no ấm hiển vinh

  Sống nhờ điển Mẹ huyền linh phủ đầy

  Khi lìa thế gởi thây thân Mẫu

  Sự hóa sanh dời đổi vô thường

  Thân Mẹ là chổ tựa nương

  Từ tôn địa Mẫu nguồn thương ngập tràn

  Nào châu quận thôn làng tỉnh huyện

  Kìa lâu đài cung điện nguy nga

  Am, chùa, quán, xá lập ra

  Hiền Thần, Tiên, Thánh Mẹ đà thưởng phân

  Chư Phật đắc kim thân do Mẫu

  Cả trân châu ngọc bửu đó đây

  Thiếu chi kẻ ước việc này

  Lòng tham mơ tưởng mấy ai đạt thành

  Loại kim khí bạc vàng quý báu

  Tất cả do Mẫu tạo xuất ra

  Vương hầu vạn quốc gia gia

  Cũng do lịnh Mẹ ban ra tôn sùng

  Người chốn thế hiếu trung hưởng phước

  Bao huyền linh sau trước Mẹ ban

  Dân an quốc thới thanh nhàn

  Đế vương cung kỉnh Mẫu hoàng Từ Tôn

  Nước nào bị dập dồn chinh chiến

  Cũng do nơi Mẫu chuyển phạt hành

  Vậy ai nào biết đến danh

  Huyền linh quang điển Mẹ dành đó đây

  Có tạo lãnh the đầy lụa vải

  Cùng quả hoa rau cải trái cây

  Nào là chua ngọt đắng cay

  Lúa ăn, thuốc uống, rừng cây ai tường

  Hành, ớt, hẹ, gừng, đường, tiêu, tỏi

  Khắp nhơn sinh ai khỏi bịnh đâu

  Hóa sanh linh dược nhiệm màu

  Cao lương mỹ vị thiếu đâu vật nào

  Lại có dấm, chanh, dầu, tương, muối

  Suối nào bằng nguồn suối tình thương

  Mẹ ban trăm vạn mùi hương

  Lao tâm tổn huyết đoạn trường vì con

  Công lao Mẹ bút son khó tả

  Tình bao la biển khó hơn

  Khổ đau từ Mẫu chẳng sờn

  Nỡ nào quên dứt nghĩa ơn cho đành

  Vật ăn uống Mẹ dành con đó

  Sản phẩm do Mẹ hóa tạo ra

  Cân đai áo mão phù hoa

  Bạc tiền vật dụng hiển ra hằng ngày

  Mẹ chẳng thấy một ai lòng tưởng

  Thân Mẫu sanh ban thưởng khắp nơi

  Vật chi chẳng sót trên đời

  Mẫu không nghe có một lời nhớ thương

  Trong vũ trụ tuần hoàn tạo hóa

  Do Mẫu sanh ra quả địa cầu

  Biến dành sáu ngả luân hồi

  Biết bao sản vật hoa màu tốt xinh

  Kẻ thế đâu rõ tình thâm Mẫu

  Dầu Hoàng Thiên khó nổi sánh hơn

  Trên trời mưa đổ từng cơn

  Dưới đất Mẹ hóa huyền chơn phép mầu

  Dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ

  Ngũ cốc dành hóa độ nhơn sanh

  Cỏ cây tươi tốt hương thanh

  Địa châu thấm giọt mưa lành phì nhiêu

  Chính hơi nước thâu nhiều mạch huyết

  Bao tinh vi sương tuyết giá băng

  Đài mây gom tụ phủ giăng

  Gặp luồng quang điển biến tan mây liền

  Mưa tuôn xuống trần miền tỏa khắp

  Cù rồng kia trốn nấp ngàn sông

  Lãnh phần vận chuyển gió giông

  Mẹ truyền hoán vũ hô phong ứng hầu

  Cù rồng ở xứ nào chẳng có

  ẩn biển sâu làm gió chuyển mây

  Đều do lịnh Mẹ phán bày

  Ơn trên chiếu triệu dám rày rãi đâu

  Muôn thu vẫn nằm sâu lòng đất

  Mẹ dưỡng nuôi âm chất hoằng khai

  Nhọc nhằn nào quản đắng cay

  Điển quang huyền diệu đêm ngày dưỡng sanh

  Chốn dương trần con lành tọa hưởng

  Bao nhiệm màu Mẹ thưởng hồng ân

  Tất cả do lịnh Mẫu phân

  Công đây chẳng thấy người trần ghi tâm

  Mẹ thương con dạ thầm đau thắt

  Chẳng bao giờ nhắm mắt nghỉ đâu

  Điển quang nếu Mẹ rút thâu

  Càn khôn, vũ trụ, địa cầu tiêu tan

  Khi cá ngao trở ngang vùng vẫy

  Thiên địa đành phải chịu rã đôi

  Dương trần như thể bèo trôi

  Cảnh trời trống rỗng thảm sầu nạn tai

  Ngoại càn khôn như lai tạm ẩn

  Chư Bồ Tát tàn lẫn biệt tin

  Từ vua chúa đến quân binh

  Sẽ đều tận diệt nhơn sinh điêu tàn

  Phương hướng đành tiêu tan tất cả

  Như ở trong lò hỏa bị thiêu

  Muôn loài vạn vật bao nhiêu

  Phải đành chịu cảnh quạnh hiu khổ sầu

  Mẹ phán truyền châu cao quý

  Ai sưu tầm diệu lý quang minh

  Tâm thành khảo sát chơn kinh

  Thọ trì giảng nói chúng sinh hiểu rành

  Từ Tôn chiếu điển lành ban phước

  Sắc lịnh phê người được hiển vinh

  Phi tài huyền diệu cao minh

  Mẫu từ giáng bút ngọc linh chi truyền

  Nhập vào tâm kẻ hiền năng sáng suốt

  Chơn kinh như ánh đuốc thiên nhiên

  Mẫu cho phản bổn hườn nguyên

  Chơn thần đúng ngoạt xuất liền chẳng sai

  Tinh khí hiệp cho ai dưỡng tánh

  Gắng tâm tu hưởng cảnh thượng đài

  Khai tâm trung chuyển đạo ngay

  Lý chơn thông hiểu chớ rày bỏ qua

  Cần quán tưởng sâu xa kinh Mẫu

  Chớ khoe tài nông nổi mà chi

  Chơn kinh lịnh Mẹ khó gì

  Quần thần văn võ chẳng khi lời vàng

  Đại từ tôn Mẫu hoàng cao cả

  Ân đức dày vong ngả đành sao

  Tao nhân mặc khách anh hào

  nông, thương, công, sĩ nỡ nào lãng ngơ

  Không đền đáp tôn thờ cung kỉnh

  Nỡ vô tâm chẳng kính Mẫu hiền

  Thâm sâu nghĩa cả thiêng liêng

  Đành lòng bội bạc chơn truyền lời châu

  Chánh pháp đạo nhiệm mầu ai rõ

  Giả đò như chẳng tỏ ngộ chi

  Phụ ân từ Mẫu Diệu trì

  Đọa đày muôn kiếp chẳng thì tái sanh

  Muốn biết rõ tánh danh Phật Mẫu

  Hãy lắng nghe lời Mẫu phân rành

  Lão bà hỗn độn hóa sanh

  Thuở còn mù mịt trược thanh chưa tường

  Thiên địa chia âm dương chơn khí

  Thập nhị muôn niên kỷ giáng lâm

  Thời gian xuất thế khổ tâm nhọc nhằn

  Muôn ngàn năm khuyên răn dạy dỗ

  Ngày biệt ly diệt độ chẳng ngờ

  Mẫu hoàng từ giã con thơ

  Hóa thân chớp nhoáng phút giờ chia tay

  Hư không ngự mây đài thượng cõi

  Điển quang minh chiếu rọi khắp nơi

  Huyền vi biến hóa chuyển đời

  Truyền kinh châu ngọc bao lời thiết tha

  Chẳng thấy ai lệ sa nhớ Mẫu

  Chốn trường giang gợi nỗi nhớ thương

  Ngự thuyền lướt sóng trùng dương

  Nào ai để dạ vấn vương lòng sầu

  Mẹ thương con chẳng câu phiền trách

  Lòng ước mong huyết mạch trùng phùng

  Sớm về điện ngọc Diệu cung

  Con lành cố gắng hiếu trung tu hiền

  Hội tí sửu khai thiên tịch địa

  Vạn sự thành hiếu nghĩa vi tiên

  Chơn kinh Phật Mẫu diệu huyền

  Hơn trăm tám chục câu khuyên răn đời

  Mỗi câu mỗi ý lời Mẹ thuyết

  Cũng từ nguồn mạch huyết chảy ra

  Gồm bao lời ngọc thiết tha

  Chẳng phải lầm lạc đâu mà ngờ nghi

  Khắp gia gia đều trì niệm mãi

  Thì mùa màng cây trái hoằng sai

  Ấm no hưởng lạc trần ai

  Cuộc đời chẳng bị nạn tai dập dồn

  Điển quang Mẹ bảo tồn vĩnh cữu

  Độ con thơ hội đủ diệu cung

  Nếu ai chẳng tin bất tùng

  Mùa màng ruộng rẫy sâu trùng bọ ăn

  Cuộc sống đành khó khăn đau khổ

  Nhân sinh lâm vào chỗ hiểm nguy

  Không mong sống sót được gì

  Đại kiếp thủy hỏa phong phi ngập tràn


  ---------- Post added at 04:44 PM ---------- Previous post was at 04:43 PM ----------

  Đại Từ Tôn Mẫu Hoàng cho biết

  Đúng trăng mười vào tiết trời đông

  Mẫu từ xuất hiện thần thông

  Vào ngày thập bát trần hồng giáng sinh

  Mẹ phủ hết điển linh quảng đại

  Tâm huyết thư để lại chơn kinh

  Kim ngôn siêu thoát quang minh

  Từ Tôn bảo dưỡng chúng sinh an toàn

  Là con hiếu đàn tràng cung kỉnh

  Mỗi hằng niên nguyện thỉnh Mẫu từ

  Đúng ngày thập bát trăng mười

  Gia gia tụng niệm người người trì kinh

  Lập đại lễ hoa xinh trà quả

  Dâng hương đăng tất cả khiết tinh

  Cùng nhau hội hiệp trì kinh

  Sớ dâng từ Mẫu chứng minh con lành

  Nếu như có nhơn danh hiền sĩ

  Truyền bá kinh nghĩa lý đủ đầy

  Từ Tôn đài thọ ân đầy

  Cháu con hiền sĩ từ đây huy hoàng

  Hưởng lộc thọ vinh sang phú quý

  Hạng phu nhân bần sĩ hiền thần

  Truyền kinh phổ biến xa gần

  Gia gia vui hưởng muôn phần ấm no

  Mẫu hứa sẽ ban cho con thảo

  Năm trai lành kế tạo lửa hương

  Hai gái hiếu đạo thuần lương

  Đời đời nối dõi tổ đường tông môn

  Nam nữ nào sùng tôn kính Mẫu

  Kỉnh lễ ngày kỵ mậu thành tâm

  Mẹ ban phước lộc cao thâm

  Thiên xuân vạn đại hưởng âm đức dầy

  Xứ phương nào hằng ngày cúng vía

  Đàn tràng cầu bốn phía an ninh

  Bảo toàn tánh mạng chúng sinh

  Mẫu Hoàng phủ điển úng linh lời nguyền

  Quốc dân nào kiền thiền vọng bái

  Thọ trì kinh nhớ mãi thâm ân

  Mẫu từ cho xuất thánh nhân

  Thông minh xuất chúng muôn phần huyền linh

  Công đức Mẫu vô hình khó tả

  Dầu lâm sơn biển cả khó hơn

  Ai mà đáp nghĩa đền ơn

  Phải sùng am tự, họa sơn tượng hình

  Rồi dâng lên hương linh thờ phượng

  Tạo lập thành, tâm tưởng bái tôn

  Diêu trì Phật Mẹ linh hồn

  Hiếu từ làm đặng y ngôn kim truyền

  Mẹ sẽ nhận con hiền dâu thảo

  Gắng sức xây tái tạo mau đi

  Tùy gia phương tiện hữu vi

  Chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào

  Mẫu chứng lòng thành cao tâm hảo

  Sẽ ghi con tên thảo danh đề

  Thẻ ngọc Mẹ chuyển bút phê

  Tâm phàm phủi sạch trở về diệu cung

  Bởi vì con tận trung tận hiếu

  Đắc quả cao cửu khiếu khai minh

  Con hiền thọ hưởng trường sinh

  Nhờ lòng quảng đại quang minh tâm lành

  Mẹ sắc tứ phong danh muôn thuở

  Chánh quả thành dứt nợ trần ai

  Ban cho cửu phẩm liên đài

  Trung ương thượng quốc về ngay đền vàng

  Thành Đại La nghiêm trang quý báu

  Phu phụ đồng đắc đạo kim thân

  Mẹ ban thọ hưởng hồng ân

  Lưu danh bửu điện muôn phần vẻ vang

  Đức Từ Tôn Mẫu Hoàng bảo dưỡng

  Trải hết tâm vô lượng vô biên

  Ngự nơi cõi thượng thiêng liêng

  Độ cho quốc thới dân yên thanh bình

  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

  DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH
  ĐỊA MẪU DIỆU KINH

  Phật Mẫu tuy vô hình vô tướng

  Mẹ cầm quyền phạt thưởng nhơn sinh

  Ban ra lời ngọc chơn kinh

  Khảo sát địa lý khai minh địa cầu

  Thuở hỗn độn một bầu không khí

  Còn mịt mù vô thủy biết đâu

  Phật Mẫu đã ngự đó rồi

  Phật ra thiên địa hoàn cầu chuyển xoay

  Mẹ đứng ra làm thầy trước nhất

  Đạo hoằng khai lời thật huyền linh

  Phổ thông truyền bá chơn kinh

  Phán bày phong tục nhân sinh sáng ngời

  Chốn phàm trần đến đời ngươn hạ

  Mẹ giáng cơ bút tả chơn kinh

  Ai truyền ấn tống phổ in

  Mẫu Hoàng bảo hộ khương ninh cửu trường

  Người nào đầy lòng thương tiếp dẫn

  Giúp chúng sanh ngộ nhận đạo chơn

  Dựng đời thạnh trị thượng ngươn

  Hết lòng chỉ giáo linh nhơn tỏ tường

  Khắp thế giới thập phương cung kỉnh

  Ráng niệm trì nguyện thỉnh lời châu

  Đắc thành sở nguyện mong cầu

  Vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm

  Hoặc gia gia tháng năm ghi nhớ

  Lưu truyền kinh từ thuở ban hành

  Kẻ nào tụng niệm chơn thành

  Thánh Tiên đắc đạo rạng danh lâu rồi

  Ai chẳng tín bất cầu ác cảm

  Chê bai rằng mờ ám không tùng

  Đến khi nào lúc lâm chung

  Hồn linh kẻ ấy vô cùng khổ đau

  Ngục A Tỳ sa vào miên viễn

  Đọa đày người lắm tiếng dễ khinh

  Sanh lòng nhạo báng lý kinh

  Tội như biển cả mông mênh thảm sầu

  Gây nhiều lỗi thâm sâu đại hải

  Mẹ chẳng phiền phải trái chi đâu

  Xét ra khắp cả hoàn cầu

  Đều do lịnh Mẹ pháp mầu chuyển ra

  Mẹ thương con vị tha tất cả

  Nào thấy ai để dạ xót thương

  Đắng cay khổ nhọc ai tường

  Rõ thông nỗi khổ đoạn trường biết bao

  Trang nữ kiệt anh hào chí hiếu

  Bố cáo cho người hiểu rõ ràng

  Đứng ra giải đáp lời vàng

  Cho người trần thế dương gian tri tường

  Khắp thiên hạ thập phương chung cảnh

  Nạn thiên tai phải quạnh hiu sầu

  Dập dồn nhiều cảnh khổ đau

  Họa tai trước mắt tránh đâu bây giờ

  Mẹ thương con đề thơ phân tỏ

  Lại chẳng nghe ghi rõ lời châu

  Cuộc đời thế sự bể dâu

  Mẹ đà tường tận đoán rồi tiên tri

  Dầu khó khăn việc chi nguy khốn

  Mẹ bình trị chỉnh đốn khắp nơi

  Phán truyền bày tỏ bao lời

  Hóa sanh hoằng đạo khai đời dưỡng sanh

  Phật Mẫu Cổ phân rành tất cả

  Bảy mươi hai vị đã lãnh phần

  Đương kinh hành sự xa gần

  Vị nào cũng có Thánh Thần họp chung

  Duy mình Mẫu chẳng cùng ai cả

  Khắp ở trong thiên hạ xứ nào

  Lập chùa tạo miễu đền cao

  Phụng thờ Thần Thánh ra vào cung nghinh

  Còn Mẫu đây riêng mình ai nhớ

  Đến tánh danh cũng chớ tường tri

  Cõi trần chẳng có chi chi

  Một ngôi miễu nhỏ vậy thì cũng không

  Bởi chúng sanh bạc lòng chẳng nghĩ

  Nên cam đành khổ lụy sầu bi

  Quanh năm bao cảnh loạn ly

  Trời mưa không thuận đất thì không sanh

  Mẹ thương con chẳng đành dứt

  Tình thiêng liêng bút mực ghi rằng

  Các con lớn nhỏ nghe chăng

  Thọ trì kinh Mẫu khó khăn cũng lành

  Khắp nhơn sinh đều hành tâm đạo

  Giúp cho đời cải tạo ăn năn

  Chẳng luận cao thấp ngang bằng

  Dầu cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kinh

  Chín tuổi biết cung nghinh đọc tụng

  Điển huyền vi hữu dụng Mẹ ban

  Cốt nhục xa cách lạc đàn

  Mẹ cho tái hợp bình an sum vầy

  View more latest threads same category:

  Lần sửa cuối bởi THIÊNTRƯỜNG_91; 03-01-2012 lúc 04:52 PM

 2. Những thành viên dưới đây đã cảm ơn THIÊNTRƯỜNG_91 cho bài viết này.

  Cocchu117 (18-07-2013)

 3. #2

  Thành viên tâm huyết

  Avatar của THIÊNTRƯỜNG_91


  your profile
  Tham gia ngày
  May 2011
  Mobile
  ko ko có
  Bài gửi
  618
  Cảm ơn
  53
  Được cảm ơn 481 lần trong 252 bài

  your profile
  Vui trong cảnh bao ngày cách biệt

  Dầu chia cũng hiệp cùng nhau

  Không phân hai bậc thấp cao

  Ai ai cũng được truyền trao kinh này

  Khắp non nước đông tây nam bắc

  Phổ biển kinh để nhắc nhở lòng

  Thập phương bá tánh rõ thông

  Nếu chẳng khứng thọ chắc không sanh tồn

  Bao nguy hiểm dập dồn đau xiết

  Nạn thiên tai thủy kiệt sơn băng

  Chúng sanh ngã gục nhào lăn

  Lâm vòng đại nạn thoát chăng được nào

  Hiện bây giờ ốm đau bệnh tật

  Sanh ra nhiều chứng thật gớm ghê

  Khắp trong tất cả thành quê

  Thảy đều thọ nạn ê chề khổ thân

  Bị nắng hạn mưa dầm ngập hết

  Thổ sản này ngã chết chẳng còn

  Đói lòng quằn quại các con

  Vậy khuyên ráng nhớ lời son Mẫu từ

  Mẹ khuyên con tâm thư lời cuối

  Gắng tâm tu thông suốt lý kinh

  Truyền trao giải nghĩa phổ in

  Cho người trì tụng hiểu kinh kịp thời

  Chúng con sẽ thấy đời hết khổ

  Nội trong năm phổ độ đầu tiên

  Mưa hòa gió thuận khắp miền

  Mùa màng sung túc thấy liền chẳng sai

  Còn như đáo lệ ngày Kỵ Mẫu

  Lập đàn tràng bái Mẫu trì kinh

  Dâng đèn sáp thiệt quang minh

  Từ Tôn phủ điển nhơn sinh phúc dầy

  Mỗi trăng có ba ngày Mậu Kỵ

  Hãy thành tâm bền chí cúng dường

  Kỉnh đàn, đăng, thủy, hoa, hương

  Ngoài ra tất cả ngày thường khỏi lo

  Việc cúng kiến phải cho tinh khiết

  Cố gắng tu tha thiết cần chuyên

  Lo tròn phận sự hằng niên

  Ba mươi sáu nhựt kiền thiền trì kinh

  Sắm lễ vật cung nghinh từ Mẫu

  Trong các ngày Kỵ Mậu lập đàn

  Gồm có sáu ngọn đăng quang

  Quả hoa tươi thắm hương phần năm cây

  Sáu chung nước lọc đầy đủ lễ

  Cùng chung nhau họp để kỉnh đàn

  Thuyết kinh giải lý rõ ràng

  Mỗi người đều định tâm an thọ trì

  Ai xứ nào làm y lời dạy

  Định tinh thần tụng bảy biến kinh

  Tiêu bao nghiệp chướng tội mình

  Hưởng đời ngươn thượng huyền linh sanh tồn

  Ai cố gắng sớm hôm trì tụng

  Thêm hai thời chuyển dụng tâm thành

  Mẹ ban huyền diệu điển thanh

  Tự tay cứu chữa mạnh lành nội gia

  Đức Từ Tôn truyền ra cho biết

  Các con cần tha thiết ghi lòng

  Lúa mạch gần chín đầy đồng

  Hiện ra móng bạc hư không rõ ràng

  Gió từ đâu thổi sang rất mạnh

  Trong niên này gặp cảnh phong ba

  Khổ sầu từ trẻ tới già

  Chúng sanh phải chịu thiết tha cơ hàn

  Nạn đói lạnh lầm than đau xiết

  Là điềm trời ứng thiệt rõ ràng

  Thiên Đình thâu hạt lúa vàng

  Thần linh ngũ cốc lịnh ban về trời

  Gieo họa cho cảnh đời khốn khổ

  Tuy vậy mà có chỗ cùng chừa

  Nơi nào kỉnh Mẹ sớm trưa

  Trì kinh địa Mẫu phước thừa bình an

  Mẹ bảo hộ vững vàng nơi đó

  Được trúng mùa mưa gió thuận hòa

  Ai tùng phổ biến gia gia

  Tuyên truyền kinh Mẫu đứng ra giải bày

  Phổ thông in đủ đầy nghĩa lý

  Mẫu sẽ sai các vị thiên thần

  Gia thần ủng hộ ân cần

  Đồng theo độ kẻ xa gần thành tâm

  Được phúc lành tháng năm no ấm

  Trên Thiên Đình ghi chấm phước ban

  Nội gia kẻ đó thanh nhàn

  Được thạnh phát vinh quang muôn phần

  Thanh Long, Bạch Hổ thần cũng giáng

  Phò tá người xứng đáng con lành

  Từ Tôn cho biết rõ rành

  Trăng mười thập bát giáng sanh trần miền

  Đến giờ ngọ thiền kỉnh Mẫu

  Chẳng có nên dời đổi thời gian

  Sửu, mùi, thìn, tuất không an

  Đúng giờ nhứt định lập đàn trì kinh

  Cầu linh Mẹ thương tình cứu khổ

  Phủ điển linh phổ độ chúng sanh

  Các con tụ họp tâm thành

  Được ban mầu nhiệm phúc lành khắp nơi

  Mẹ hiển thánh xuống đời tri chứng

  Phương hướng nào bền vững chí tâm

  Thường hành kinh Mẫu diệu thâm

  Ngày đêm thành kỉnh tháng năm thanh nhàn

  Còn lo chi mùa màng chẳng trúng

  Gia nào hay trì tụng kinh này

  Phúc lành sẽ được hưởng ngay

  Thăng thiên đắc quả chẳng sai chẳng lầm

  Hưởng quý tế cao thâm lộc cả

  Thọ hương đăng trà quả vinh sang

  Chơn kinh của Đức Mẫu Hoàng

  Gồm bao diệu lý lời vàng ngọc châu

  Kinh địa Mẫu đúng vào bậc nhứt

  Chẳng tường phân ý thức suy tầm

  Người đời còn bởi mê tâm

  Chẳng nên khinh dễ lỗi lầm tội mang

  Ai tỉnh ngộ lập đàn cung kỉnh

  Thọ trì kinh nghiêm chỉnh cúng dường

  Nạn tai nghiệp chướng lỡ vương

  Một ngàn muôn kiếp thoát đường trầm luân

  Kỉnh địa Mẫu thấm nhuần đạo lý

  Gắng cần chuyên nghiệm kỹ lời khuyên

  Hằng ngày ròng rã khẩn quyền

  Được nhiều công đức tội liền tiêu tan

  Kỉnh Mẫu hơn muôn ngàn kỉnh khác

  Ai chí tâm hiển đạt phúc lành

  Rõ thông từng chữ hiểu rành

  Người đó sẽ được Mẹ dành hồng ân

  Điển huyền linh xa gần chiếu tỏa

  Phóng hào quang khắp cả bầu trời

  Thưởng người hiểu rõ từng lời

  Tâm tư kẻ đó sáng ngời minh châu

  Ai thông đạt từng câu nghiệm lý

  Đã tri tường nghĩa lý Diệu kinh

  Có thể gội sạch tội mình

  Bao nhiêu nghiệp chướng oan tình tiêu tan

  Như ai rõ từng hàng Mẫu dạy

  Qua nạn tai sắp xảy đến mình

  Lại còn hưởng được phuớc vinh

  Tam tài lộc thọ khương ninh thanh nhàn

  Nếu ai hiểu được toàn kinh quyển

  Thì đích danh Mẫu chuyển điển quang

  Luôn được phước lộc bình an

  Đời đời kiếp kiếp Mẹ ban phúc đầy

  Như nghe thuyết kinh này chẳng tưởng

  Lại bỏ qua không lượng tường tri

  Mà lòng chẳng khứng thọ trì

  Bị khép vào tội khinh khi Phật Trời

  Tội phỉ báng bao lời xúc phạm

  Lâm vào cảnh khóc thảm sầu than

  Ngày ấy chẳng có kêu oan

  Phải đành vương tội gian nan ngục hình

  Dân nước nào chẳng tin lời Mẫu

  Sẽ lâm vào bao nỗi thiết tha

  Đại kiếp thủy hỏa phong ba

  Thảy đều chết rụi đâu mà còn chi

  Lòng Mẫu tử nghĩ suy đau xiết

  Muôn hưu hủy đại kiếp phong ba

  Nạn thủy hỏa sắp xảy ra

  Thương cho sanh chúng phải sa cảnh sầu

  Ngặt chúng chẳng quay đầu trở lại

  Tuân theo lời Mẫu dạy trong kinh

  Mẹ muốn bỏ sổ tử sinh

  Vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều

  Mẹ tính mãi bao điều phương kế

  Chẳng đành lòng bỏ phế lảng ngơ

  Tình thương vô bến vô bờ

  Làm sao cứu được con thơ trở về

  Mẹ dùng chước mầu phê sắc lịnh

  Phán nhân rằng chỉ định thế này

  Truyền thần thiện ác đến đây

  Chia làm hai phái lướt mây xuống trần

  Người nào hung dữ ác thần dẫn dắt

  Nhập cùng chung kẻ bất lương tâm

  Độc ác, tàn nhẫn, đa dâm

  Chia ra tất cả chẳng lầm lộn chi

  Bậc hiền lương phương phi quân tử

  Thiện thần gom lại giữ một nơi

  Đưa vào chánh giác kịp thời

  Ngày đêm tu niệm quên đời gian nan

  Chờ đến ngày hạ màn chung cuộc

  Mẫu sẽ vãi ra một chài

  Dầu cho thiện ác phân hai

  Tóm thâu tất cả một chài nhốt chung

  Liên lụy kẻ tận trung hiếu thảo

  Người tu hành học đạo kinh tâm

  Chừng đó mới thấy diệu thâm

  Mẫu từ sẽ chuyển huệ tâm trẻ lành

  Được sống sót nhàn thanh đủ trí

  Biết tường phân chánh lý đường tà

  Thiện gần ác lại tránh xa

  Từ đó các đạo mở khai

  Đồng xuôi lòng ăn năn quy tụ

  Chánh đạo Mẫu hội đủ đem về

  Chẳng còn chia rẽ khen chê

  Phân ra nhiều mối bề bề tường phân

  Hình tướng chài phép thần mầu nhiệm

  Mẫu tả ra những điểm rất cần

  Nhị thập bát tú phân thân

  Phủ vây chánh bắc giác gần chánh nam

  Còn phương hướng tây nam tây bắc

  Các vị thần giáp mặc bông bào

  Gồm sáu mươi vị tài cao

  Mẫu từ phán lịnh truyền trao lời vàng

  Tuân lời dạy thiên can mười vị

  Thập nhị thần đinh chỉ địa chi

  Tất cả tinh tú các vì

  Ủng hộ hoàng đế Thái Vi hoàn toàn

  Đức Từ Tôn Mẫu Hoàng điều khiển

  Thần Lôi Công Lôi Điển tám phương

  Phân thân trấn thủ phi thường

  Sáu mươi bốn quẻ tỏ tường diệu thâm

  Hiện nguyên hình tay cầm binh khí

  Đứng dàn ra trực chỉ đó đây

  Khắp trong thiên hạ đủ đầy

  Trận độ của Mẫu lập xây hạ miền

  Cõi trời nam từ niên đinh hợi

  Đến niên thân dậu mới thiệt rồi

  Biết bao huyền bí nhiệm mầu

  Tại nơi hạ giới thảm sầu thiết tha

  Mẫu từ bủa thiên la địa võng

  Sức đại hùng vang động kinh hồn

  Làm cho thiên ám địa hôn

  Thần sầu quỷ khóc vong tồn thảm thương

  Còn tứ đại thiên vương tiếp lịnh

  Bốn cửa trận Mẫu định trấn an

  Tám vị thần lực kim cang

  Xông vào trận hóa pháp đàn thần thông

  Làm trời đất hư không nghiêng ngả

  Nhựt nguyệt tinh châu hỏa đảo xây

  Cũng như chong chóng lăn quay

  Thế rồi lặn mất không ngày hiện ra

  Mẫu thâu lại yêu tà lăng mị

  Kẻ bất lương phải bị luật hình

  Hô phong hoán võ lôi đình

  Làm cho sóng nổ nước minh mông tràn

  Lửa dậy khắp nhân gian nguy khổ

  Trận cuồng phong bão tố khắp vùng

  Mẫu tận diệt đứa bất trung

  Xử người bất nghĩa chẳng dung tha nào

  Đến chừng đó vàng thau mới rõ

  Mẫu thâu xong ngày đó bình an

  Nước rút sóng lặn gió tan

  Sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhuần

  Chỉ còn người hiền lương sống sót

  Kẻ thiện lương giải khỏi vòng

  Thế là Mẫu dụng huyền công

  Diệu pháp hóa biển thần thông lẹ làng

  Kinh đô có sen vàng đua nở

  Bốn phía vòng khắp ở thị thành

  Các con hiếu thảo hiền lành

  Đến chừng khi đó Mẫu dành hồng ân

  Được đổi xác kim thân bất loại

  Chẳng tử sanh thoát khỏi nghiệp duyên

  Chứng đặng Đại La Tiên Thiên

  Bởi nhờ công cố gắng tu hiền thành công

  Hội bàn đào thưởng đồng tất cả

  Các con nào đắc quả dự vào

  Thế rồi vĩnh viễn về sau

  Chẳng còn chuyển kiếp khổ đau trần miền

  Chúng con được niên niên bất tử

  Khoái lạc tiêu diêu ngự cảnh nhàn

  Giống cảnh Diêu điện Mẫu hoàng

  Luôn hưởng thọ phước an cửu trường

  Phật Mẫu ngự trên thượng tầng cõi

  Hoằng khai dương nhơn loại bảo toàn

  Hết lòng quảng đại sắc son

  Hóa sanh dạy dỗ các con phản hồi

  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG

  ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG

  CHƠN KINH (3 Biến)


  ---------- Post added at 04:49 PM ---------- Previous post was at 04:48 PM ----------

  LẠY ĐỊA MẪU

  NAM MÔ – con kính lạy Địa Mẫu đấng cao vô thượng

  Đã giáng lâm phò hộ thế gian này

  Với anh linh cùng đức độ cao dày

  Công tế thế an bang danh còn đượm

  2. NAM MÔ – con kính lạy Địa Mẫu ân độ sanh vô lượng

  Ân bảo trì cứu tử lại vô biên

  Mẹ của nhân gian Mẹ thánh Mẹ hiền

  Hàng Phật tử chúng con nguyền ghi mãi

  3. NAM MÔ – con kính lạy Địa Mẫu đấng Mẫu nghi tứ hải

  Danh lừng khắp cả nước non tiên

  Xuống trần gian làm Phật Mẫu diệu hiền

  Để cứu độ chúng sanh cơn hoạn nạn

  4. NAM MÔ – con kính lạy địa Mẫu đấng anh linh vô hại

  Xin Mẹ ban phép lạ cứu trần gian

  Đang sống trong nghiệp chướng chốn trần hoàn

  Xin tế độ cho muôn loài hết khổ

  5. NAM MÔ – con kính lạy Địa Mẫu xin Mẹ ban ân lành

  Cho Việt Nam Phật giáo thịnh hành

  Được tôn nghiêm mầu nhiệm với viên thành

  Cho con Mẹ bốn phương đều kính Mẹ


  NGŨ CANH TỪ

  - Canh một nhìn trần lệ tuôn rơi

  Chúng dân khổ lụy nạn tơi bời

  Nên lo tu tỉnh này con dại

  Lạy Mẹ nguyện cầu bể khổ vơi

  - Canh hai điển lực rải mọi nơi

  Thiện nhân tu tỉnh được thảnh thơi

  Sao không cố gắng tu trì vậy

  Thương xót con, Mẹ chẳng nghỉ ngơi

  - Canh ba lệ Mẹ nhỏ tràn trề

  Hết lời kêu gọi con tỉnh mê

  Cuộc đời say đắm đường vật chất

  Chôn lấp linh quang cản lối về

  - Cứu vớt cuộc đời giấc nam kha

  Canh tư đẫm lệ cõi Ta Bà

  Điển linh ban xuống lời từ ái

  Kêu gọi thiện nhân nhủ Mẹ già

  - Canh năm trầm ngâm suy diệu huyền

  Bố ban huyền diệu dứt oan khiên

  Thiện nhân cứu vớt tu hành vậy

  Di Lạc oai linh dạy chư hiền

  NAM MÔ CỰC THIÊN TÔN DIỆU TRÌ

  HOÀNG MẪU VÔ LƯỢNG TỪ TÔN ĐẠI TỪ TÔN

  A DI ĐÀ PHẬT


  MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

  TÂM KINH

  Tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn

  Sáng trong ngần chẳng bợn mảy trần

  Làu làu một tánh thiên chân

  Bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm

  Vận tâm ấy lặng trong sáng suốt

  Cõi bờ kia một bước đến nơi

  Trải lòng tròn đủ xưa nay

  Công thành quả chứng tỏ bày đích đáng

  Hàng Bồ Tát danh quan tự tại

  Khi tham thiền vô ngại đến trong

  Thẩm vào trí huệ mở thông

  Soi thấy năm uẩn cũng không có gì

  Luống tất cả không chi khổ ách

  Trong thức tâm hiện cảnh sắc ra

  Sắc không chung ở một nhà

  Không chẳng khác sắc, sắc nào khác không

  Ấy sắc tướng, cũng đồng không tướng

  Không tướng y như tượng sắc kia

  Thọ, tưởng, hành, thức phân chia

  Cũng lại như vậy tổng về chơn không

  Tỏa sắc tướng nhơn ông tạm đó

  Các phép kia tướng nọ luống trơn

  Chẳng sanh chẳng dứt thường trơn

  Chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng sờn, chẳng thêm

  Cớ ấy nên cõi trên không giới

  Thảy làu làu vô ngại trường chân

  Vốn không ngũ uẩn ấm thân

  Sáu căn chẳng có, sáu trần cũng không

  Thấy rỗng không mà không nhãn giới

  Biết hoàn toàn thức giới cũng không

  Tánh không sáng suốt đại đồng

  Vô minh chẳng có mựa hồng hết chi

  Vẫn không có thân gì già chết

  Huống chi là hết chết già sao?

  Tứ đế cũng chẳng có nào

  Không chi là trí có nào đắc chi

  Do vô sở đắc ly tất cả

  Nhơn pháp kia đều xả nhị không

  Vận lòng trí huệ linh thông

  Bờ kia mau đến tâm không ngại gì

  Không quái ngại có chi khủng bố

  Tức xa lìa mộng tưởng đảo điên

  Tâm không rốt ráo chi duyên

  Niết bàn quả chứng, chơn nguyên hoàn toàn

  Tam thế Phật, y đàn bát nhã

  Đáo bồ đề chứng quả chánh chơn nhơn

  Cho hay bát nhã là hơn

  Pháp môn tối thẳng, cõi chơn mau về

  Thiệt thần chú lính tri đại lực

  Thiệt thần chú đúng mực quang minh

  Ấy chú tối thượng oai linh

  Ấy chú vô đẳng thinh thinh oai thần


  Trừ tất cả nguyên nhân các khổ

  Thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư

  Thiên nhiên chơn thiệt bất hư

  Án lầm thần chú chơn như thuyết rằng:

  Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

  VÃNG SANH THẦN CHÚ

  Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha, a di rị đô bà tì, a di rị đa tất đam bà tì, a di rị đa tì ca lan đế, a di rị đa tì ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. O (đọc 3 lần)

  XƯNG TÁN

  Chúng thích tử kiền thiền xưng tán

  Đứng Mẫu nghi vô lượng lợi sanh

  Đông tây nam bắc bốn phương

  Hiện ra quang điển huyền linh tuyệt vời

  Kim sắc tướng muôn ngàn công đức

  Khắp mười phương chẳng bực sánh bằng

  Bạch hào hiển hiện phóng quang

  Xây vần chiếu sáng độ an dân lành

  Nam mô Thiên cung thượng cõi Phật Mẫu

  Tiếp dẫn chúng sanh A Di Đà Phật

  Nam mô A Di Đà Phật (108 lần)

  Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát (10 lần)

  Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát (10 lần)

  Nam mô Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát (10 lần)

  Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát (10 lần)

  SÁM

  Cơ Trời chẳng dám lậu ra

  Mẹ thời thương trẻ xót xa trong lòng

  Cho nên lòng Mẹ trực hồng

  Canh khuya Mẹ đến tỏ trông sự tình

  Nếu mà Ngài để làm thinh

  Con ôi! Lớn bé khôn mình về sau

  Thấy trong Trời định quặn đau

  Con ôi! Não nộ Mẹ vào tâu xin

  Muôn trông Thánh Đế thượng đình

  Thứ dung trần tục tôi xin phen nầy

  Tôi nguyền độ hết xưa nay

  Bao giờ về hết trên thay sửa đời

  Mẹ thương con dại con ơi!

  Nếu không có Mẹ thời Trời chẳng dung

  Con ôi! Lòng Mẹ khôn cùng

  Thương con trần thế khắp chung bầu trời

  Phải xưa con trẻ nghe lời

  Mẹ đem về hết thảnh thơi an nhàn

  Có đâu trần tục chẳng an

  Nay thời đau ốm, mai mang tật nguyền

  Chết rồi đọa lạc Diêm thiên

  Luân hồi sáu thú lụy miền U Đô

  Con ôi! Lòng Mẹ héo khô

  Cũng vì thương trẻ Mẹ vô chốn này

  Một giải tật bịnh con nay

  Tiêu trừ đau ốm đặng ngày an vui

  Hai giải bóng nảy thuận xuôi

  Hàn thấp phong chứng hết rồi hân hoan

  Canh chầy Mẹ kíp lên đường

  Giã con ở lại Mẹ sang tây đình

 4. Những thành viên dưới đây đã cảm ơn THIÊNTRƯỜNG_91 cho bài viết này.

  linh_cu_teo (09-03-2013)

 5. #3

  Thành viên tâm huyết

  Avatar của THIÊNTRƯỜNG_91


  your profile
  Tham gia ngày
  May 2011
  Mobile
  ko ko có
  Bài gửi
  618
  Cảm ơn
  53
  Được cảm ơn 481 lần trong 252 bài

  your profile
  SÁM KINH ĐỊA MẪU

  Ngày ngày lòng Mẹ buâng khuâng

  Cũng vì thương xót nơi chung bụi trần

  Nỡ nào xây mặt sắp lưng

  Liêu chiêu con đỏ Mẹ đành xiết than

  Trời cho oai nộ sấm vang

  Nếu không có Mẹ ắt tàn chúng con

  Bởi nên Mẹ trách phiền con

  Công Mẹ sanh sản chẳng còn tiếc chi

  Con sao bạc nghĩa chẳng ghi

  Nhờ ơn tạo hóa chút gì công danh

  Nếu như Mẹ giận bỏ đành

  Thì con đâu đặng nên danh cuộc đời

  Ngày ngày ăn uống vui chơi

  Chớ hề con niệm địa thời Mẫu đây

  Muốn nên kiển vật tạo gây

  Muốn độ con trẻ phải bày Đỗ khuyên

  Đôi lời Mẹ nhắc con ghi

  Ngày nào kêu Mẹ, Mẹ liền dắt con

  Trần gian tăm tối mịt mù

  Con ơi nghe Mẹ thẳng đường con đi

  Những lời Mẹ đã tiên tri

  Ngày nào đại hội con thì gặp cha

  Ít lời kim khẩu thuyết ra

  Đương gian con ngụ Mẹ mà thượng thiên

  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

  VÔ LƯỢNG ĐẠI TỪ TÔN A DI ĐÀ PHẬT (1 biến)


  ĐƯA ĐIỂN MẸ HỒI CUNG

  - Trước hương đăng trà quả

  - Lễ kỉnh thành con bái tạ Mẫu nghi

  - Mẹ là Đại đức từ bi

  - Vì thương con dại mới đi xuống trần

  - Lời châu ngọc Mẹ ân cần dạy biểu

  - Tiếng đá vàng con mới hiểu thiên cơ

  - Dắt con chỉ bến chỉ bờ

  - Lo tu trọn đạo đặng nhờ thiêng liêng

  - Này các con quyết tâm chí tịnh

  - Giữ một lòng nhẫn nhịn lo tu

  - Giờ này là tuyết âm u

  - Điển linh Mẹ giáng xuống trần độ con

  - Nên con mới biết cung soi bờ bến

  - Đồng cùng nhau dắt đến trường thi

  - Gia trang sắp đặt an bài

  - Thanh trà hoa quả lễ bài kính dâng

  - Con lớn bé chúc mừng Hoàng Mẫu

  - Cầu phước dư cho Nam Việt an vui

  - Giờ này cầu nguyện đã rồi

  - Lạy đưa Đức Mẹ phản hồi thiên cung

  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG DIÊU TRÌ

  KIM MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG TỪ TÔN

  ĐẠI TỪ TÔN CẢM ỨNG CHỨNG MINH

  A DI ĐÀ PHẬT (1 biến)


  TỤNG KINH XONG,

  TIẾP TỤC BÀI NGUYỆN NÀY:

  Kiền thiền vọng bái Mẫu hoàng

  Chấn chỉnh đạo giáo sắp an dân tình

  Độ người khỏi chốn u minh

  Vọng cầu bái Mẹ nhờ tình xót thương

  Chúng dân tai họa đa vương

  Lạy Mẹ dạy dỗ mới tường thiên cơ

  Vô cực Từ Tôn Tây Thiên Bá chủ

  Vương cung Tây Mẫu đê đầu lạy tạ từ ân

  Hào quang rọi xuống hương lân tỉnh thành

  Khắp trong dân chúng làm lành

  Thương yêu dùmg giúp chẳng đành bỏ nhau

  Mây lành rọi tỏ năm màu

  Cỏ cây tươi tốt làu dàu thái dương

  Yên vui bốn bể mới tường

  Cơ trời sắp đặt luân thường vẻ vang

  Diêu trì chấn chỉnh sửa sang

  Bao nguồn về cội một đàng chánh quy

  Kiền thiền vọng bái Từ Tôn

  Chuẩn y Tam giáo mới tồn lý cao

  Ơn trên cam lộ rào rào

  Chúng con nguyện vọng ước ao thái bình

  Lạy cầu Mẹ ở Thiên đình

  Độ an dân chúng pháp linh tỏ tường

  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

  DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH (3 biến)
  HỒI HƯỚNG

  Phần kinh con mới đọc rồi

  Nguyện xin phước đức vun bồi chúng sanh

  Cho người thức tỉnh tu hành

  Bến mê phút chốc biến thành ao sen

  Lý kinh sáng suốt như đèn

  Rọi vào tâm trí tốt đen sáng liền

  Tụng kinh Địa Mẫu có duyên

  Gặp người tri thức bạn hiền đồng tu

  Ngày ngày tinh tấn công phu

  Điển quang Mẹ chiếu linh căn sáng ngời

  Cúi xin Phật Mẫu chứng lòng

  Tâm nguyền quyết chí gắng công tu trì

  Nam mô vô thượng hư không Địa Mẫu dưỡng sanh

  Bảo mạng chơn kinh Đại Từ tôn (1 biến)

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Từ Thị Tôn Phật (1 biến)

  Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát (1 biến)


  TAM QUI

  Qui y Phật Mẫu cứu trần thế

  Nguyện xin phước đức vun bồi chúng sanh

  Trần gian biết nẻo tu hành

  Nhờ đèn trí huệ biết đường Phật Tiên

  Qui y Pháp là phương giải thoát

  Điển huyền linh bủa khắp trần gian

  Sửa tâm chứng đắc kịp thời

  Linh căn Mẹ điểm hội kỳ Long Hoa

  Qui y Tăng nhơn truyền Mẫu đại

  Phải ăn chay giới luật nghiêm trang

  Hữu hình gia tạm luân hồi

  Vô di thượng cảnh trở về Thiên cung


  CHUNG

  THỜI KINH TỤNG ĐẾN ĐÂY ĐÃ HẾT

  BÀI KỆ

  Thượng ngươn lập hội Long Vân

  Phân ngôi kế vị hòa bình quốc gia

  Cộng đồng Tam giáo quy nguyên

  Chơn truyền tâm ấn khai cơ đạo hiền

  Thượng thông Thiên Địa Long Hoa

  Chuyển luân Chánh pháp độ người thiện duyên

  Thiên cơ kín nhẹm khó rành

  Người không căn trước thiệt tình biết đâu
  ĐỊA MẪU CHƠN KINH

  (chú giải)

  Hồi mới tạo Thiên lập Địa, vua Bàn Cổ xuất thế trị vì trước nhứt, ngài mới sắp đặt ngôi thứ, vì lẽ tự nhiên ngài phong tặng cho Mẫu đây đến mực tối cao tối đại. âm dương hai khí đụ nhau rồi mới kết cấu cùng nhau hiệp thành hôn phối. Nhờ có gió thuận mưa hòa, hiệp tác mới hóa sanh muôn loài vạn vật. Ấy vậy ai mới để bước vào đường đạo đức thì phải trì kinh Địa Mẫu này trước hơn hết mới nhằm đạo hạnh. Trên thì cầu xin Hoàng Thiên hoan lạc hỉ xả tội lỗi cho tất cả chúng sanh. Còn dưới thì khấn nguyện cùng Địa Hậu vui lòng bảo hộ muôn dân cho đặng an nhàn trường cửu. Kể từ đây trời đất đã phân biệt rồi, chẳng còn mù mịt mờ ám như khi trước nữa. Đất là âm, trời là dương. Âm dương mới khắng khít cùng nhau chẳng hề rời rã. Thông đồng khắp cả cùng trời đất thấu đáo nhựt, nguyệt, tinh là ba ánh sáng, và bao trùm tất cả càn khôn, vũ trụ chẳng còn sót hướng nào bắc, nam, đông, tây là bốn góc chánh trụ. Hiệp với tây bắc, tây nam, đông bắc, đông nam là tám hướng bao vòng nơi ngoài gọi rằng trời đó. Còn Mẫu đây, Mẫu có thủ trung ương mồ kỵ gọi rằng đất. Bởi vậy cho nên Mẫu bao dưỡng cho muôn loài từ hồi đời tiên thiên nhứt khí, kêu là đời thượng cổ dĩ chí đời hậu thiên, kêu là đời hậu lai ác thế cầu trọng. Còn phu quân Mẫu vốn thiệt là một đồng tử trường sanh bất lão, huyền diệu cao minh vô cùng. Ngài thì điếc, còn Mẫu đây thì câm, đôi ta kết bạn cùng nhau hòa nhã, sách có chữ rằng: thiên lung địa á, thần cũng là dương, khí cũng là âm, lúc ban sơ dương thạnh âm suy, phối hiệp mới biến hóa ra trời đất.

  Đến chừng tạo thiên lập địa rồi, thì dương khứ âm lai, khí thần giao cảm mới hóa sanh loài người hiền lành chơn chánh. Chơn khí là Mẫu đây, Mẫu đây mới thiệt là âm khí, còn chơn thần thì biến lại làm chúng sanh của Mẫu. Chơn thần là nhứt điểm linh quang ấy là dương khí đó. Âm dương hội hiệp gọi rằng đấng tạo hóa. Tạo hóa ra thiên địa trước hết, rồi sau mới hóa sanh ra chúa thánh tôi hiền, tuy là chẳng thấy âm dương giao cấu như phàm phu tục thế nhưng mà có thật vì thiên can với địa chi thường thường luân chuyển sanh sanh hóa hóa ra hoài chẳng dứt. Tám sưu là 12, ấy là thập nhị địa chi: tý, sửu, dần, Mẹo, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Còn nhị bát là 10 ấy là thập thiên can: giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Can chi là âm dương đó. Tử với Mẫu chẳng rời nhau thì thọ thai liền. Thai nghén cưu mang như vậy cho đến mười năm chẵn. Mười năm chẳng thét mới đúng quẻ hào đã định, vì trong bát quái có phân chia làm 8 hướng, mỗi một hướng chia ra làm 8 quẻ, mỗi một quẻ chia ra làm 6 hào, cộng chung là 64 quẻ, tẻ ra làm 384 hào. Đúng giờ mãn nguyện trúc cơ, thì trong thân Mẫu xuất hiện sáu vị thánh đế minh quân kể dưới đây: một là vua Thiên Hoàng, hai là vua Địa Hoàng, ba là vua Nhơn Hoàng, bốn là vua Phục Hy, năm là vua Thần Nông, sáu là vua Hiên Viên. Qua đến đời vua Phục Hy thì ngài đã hiểu rõ máy biến hóa ra trời đất. Ngài bèn phân định hai khí âm dương và họa ra một cái bát quái tiên thiên rõ 8 hướng trong kiền khôn vũ trụ. Đến đời vua Thần Nông thì ngài tiên đắc tìm kiếm ra được năm giống lúa và sáu thứ gạo. Đến đời vua Hiên Viên thì ngài kiếm ra đa cách để chế tạo ra y phục và các đồ vật dụng cho người đời cần dùng chẳng sót món nào.

  Con người mà đặng ăn no bận lành kể từ hai đời vương đó. Rồi lưu truyền kiểu mẫu lại cho hạp thời tiết và hạp phong thổ. Phật Địa Mẫu phát lạc rằng: ba kiếp Phật xuất thế, kiếp nào cũng ở trong thân Mẫu mà ra. Chư vị bồ tát cũng vậy, chẳng có vị nào lìa xa khỏi thân Mẫu này được nữa. Nếu họ ra khỏi thân Mẫu rồi, họ nương ngụ xứ nào cho được bây giờ. Vì bởi khắp cùng đông, tây, nam, bắc đã có 4 bộ châu bao trùm tất cả các xứ rồi. Cùng là xuân, hạ, thu, đông bốn mùa tám tiết trở xây cũng do nơi Mẫu tạo thành. Nào là sông rạch, hồ biển đâu đâu cũng chẳng rời ra khỏi thân Mẫu. Cùng muôn nước chín châu cũng do nơi Mẫu vun dưỡng trưởng thành. Trải qua các đời vương đế đại danh chưa có ai ra khỏi thân Mẫu. Cùng cả thảy lớn bé trong cung điện, cũng do nơi Mẫu vun trưởng thành. Khắp trong thiên hạ Mẫu nhạc là năm danh sơn thắng cảnh hơn hết. Cùng là núi cao rừng thẳm cổ thụ ngàn năm, cũng do Mẫu vun dưỡng trưởng thành. Các sắc dân trăm họ đâu có ai lìa ra khỏi thân Mẫu được. Cùng năm giống lúa, sáu thứ gạo, cũng do nơi Mẫu vun dưỡng tốt tươi, bảy mươi hai cảnh thanh lương địa kia, chẳng phải ở ngoài thân Mẫu này được. Cùng muôn loài cầm thú cây cũng do nơi Mẫu vun dưỡng trưởng thành. Con người trần thế mà sống đặng đây, thì chết cũng nhờ ăn uống vật thực của Mẫu mới sống.

  Đến chừng chết rồi thì cũng phải chôn thây cất xác trơ vào trong mình Mẫu, sách có chữ rằng: sanh tại thế, tử hườn tại thế. Tất cả châu quận, phủ, huyện cũng chẳng rời khỏi thân Mẫu được. nào là am tĩnh, quán xá, thơ viện, lâu đài cũng nhờ lấy tài liệu và vật chất trong thân thể của Mẫu mới làm ra được vững bền tốt đẹp. Thánh, Thần, Tiên, hiền lớn nhỏ cũng nhờ Mẫu phong thưởng đặt bày lớp lang. Còn các chư Phật mà đặng kim cang bất hoại thì cũng nhờ Mẫu chứng nhận công quả cho mới đặng đắc thành chánh giác. Huỳnh kim là vàng ròng của Mẫu ban bố hun đúc ra vóc ngọc mình vàng của các chư Phật kia. Thật là quý báu hơn tất cả trân châu, bửu ngọc trong bốn phương trời. Thiếu chi người ham muốn vọng tưởng đến chừng kết cuộc rồi, có mấy ai đắc thành sở nguyện. Còn nào là những vàng thỏi bạc nén, cùng các loại kim khí khác cũng do nơi Mẫu sản xuất mới có. Vậy chúng con xét lại đó mà coi còn sót món nào ngoài thân Mẫu này đặng chăng. Các nhà vương hầu tiêu nhược quốc nhờ Mẫu phong tặng tôn kính. Còn trải qua các nhà đế vương đại cường quốc thì cũng nhờ Mẫu sùng tôn cho, mới được an hưởng thịnh trị lâu dài. Nước nào mà bị giặc giã cưỡng bức lấn lướt cũng do nơi Mẫu vận chuyển phạt hành mới có cảnh quan tranh đấu khởi. Vậy mà chẳng thấy nước nào biết trọng kính đến thân danh của lão Mẫu này ráo trọi. Lãnh, nhiễu, the, lúa, vải thô, thứ nào cũng do nơi Mẫu sản xuất. Cùng là bông hoa, cây trái, rau cải đủ thứ cũng do nơi Mẫu vun dưỡng trưởng thành. Các loại chua, ngọt, cay, đắng do nơi Mẫu sản xuất. Cùng thuốc uống, lúa ăn trong bốn mùa cũng do nơi Mẫu vun dưỡng trưởng thành. Hành, tỏi, hẹ, nén, kiệu do nơi Mẫu sản xuất. Cùng là gừng, đường, tiêu, ớt cũng do nơi Mẫu vun dưỡng trưởng thành.

  Khắp trong thiên hạ, đàn ông chí những đàn bà, con nít đều sanh ra nhiều chứng bịnh. Bởi vậy cho nên Mẫu tạo ra sẵng sàng cả muôn thứ thuốc để phòng điều trị. Lại cũng có hiếm hạng người nam nữ chẳng ưa dùng tửu nhục mỹ vị. Vì vậy cho nên Mẫu đã tạo sẵn nào là dầu, tương, muối, giấm đặng cho chúng nó dùng cho vừa miệng. Món nào món ấy

  Cũng do nơi Mẫu sản xuất. Trăm ban vạn sự cũng do nơi Mẫu vun dưỡng trưởng thành tất cả. Phật địa Mẫu than rằng Mẫu đã lao tâm tổn huyết với chúng con đã tận tuyệt rồi. Công lao tiêu trừ ấy biết lấy bút mực nào mà tả ra cho hết được. Vì tình Mẹ thương con nam nữ, dầu lao khổ thế mấy Mẫu cũng chẳng sờn. Sách có chữ: phụ Mẫu ái tư chi tâm, vô sơ bất chí, vậy mà chúng con nỡ lòng nào quên dứt ơn sâu nghĩa cả của Mẹ cho đành. Vật ăn phẩm uống trang sức cân đai gì Mẫu cũng tạo hóa. Hễ Mẫu tạo hóa ra món nào, Mẫu hết lòng vun dưỡng món nấy, còn hoài cho đến ngày chung cuộc cuối cùng mà thôi. Mẫu cũng có thể chế biến ra tiền bạc đủ thứ và đủ kiểu cho chúng con chi dụng hằng ngày. Vậy mà chẳng thấy ai để lòng tưởng niệm đến Mẫu một tiếng coi thử. Trên đời chẳng còn sót món nào ở ngoài thân Mẫu. Ấy vậy mà loài vạn vật cũng hườn lại một tay của Mẫu tạo hóa sanh thành tất cả không? (Nam mô nhứt tâm thành kính. Nam mô a di đà Phật, thật y như lời của Mẫu truyền bảo chẳng sai. Trước khi Mẫu hóa sanh ra có một vật thô sản mà thôi, gọi rằng quả Địa cầu. Rồi nơi quả địa cầu ấy Mẫu tích trữ chẳng biết bao nhiêu tài liệu và phẩm thực, dành để cho sáu ngã luân hồi cần dùng chẳng hay gì hết được.

  Trên đời này chỉ có một mình trời là lớn hơn hết mà thôi, chớ có ai nào biết đến Mẫu. Chớ như địa Mẫu này sánh cùng hoàng thiên kia cũng đồng một bực đó mà. Khi nào trên trời mưa xuống một giọt nước cam lồ thủy. Thì dưới đất bèn hóa sanh ra các loại ngũ cốc đầy đồng lấp ruộng. tuy là hạt mưa ngọt ngào trong sạch kia rớt xuống đất đượm nhuần mát mẻ, vậy mà ai có biết đặng gốc hột mưa ấy bởi nơi đâu mà ra chăng? Cũng bởi hút nước trong cốt thủy tinh vi của Mẫu đem lên không trung làm mây, rồi mây ấy bèn đông đặc lại thành giá, giá ấy gặp một luồng điện quang chiếu diệu vào, liền tan rã rơi xuống đất, thành ra mưa đó. Rồng, cù tàng hình ẩn dạng dưới ngàn sông, muôn suối cũng chưa ra khỏi thân Mẫu được. Bởi vậy cho nên bão tố gió mây gì cũng do nơi Mẫu vận chuyển thiệt hành tất cả. Nếu Mẫu chẳng điều khiển rồng làm gió làm mây. Thì bao giờ ai thấy có rồng nào dám tự chuyển làm mưa xuống xứ nào đặng. Xứ nào mà chẳng có rồng, cù tàng hình ẩn dạng ở dưới. Hễ nghe lệnh Mẫu hô phong hoán vũ thích lịch lôi đình nơi nào, thì rồng nơi đó bèn hiện ra làm gió làm mưa liền. Nhắc tới nhắc lui mà nghe, chớ việc nào cũng do nơi Mẫu vận trù quyết sách cả thảy. Vậy mà người đời mấy ai để tâm xét đến. Mẫu rất đau lòng xót dạ. Nhọc nhằn cay đắng bao nhiêu thì dễ cho Mẫu chịu. Con mặc tốt ăn ngon thì chúng con toại hưởng vui cười. Phật Mẫu phát lạc rằng: từ xưa đến nay, Mẫu chẳng hề nhắm mắt. Hễ Mẫu nhắm mắt lại rồi, ắt có tai to nạn lớn sắp xảy đến cho chúng sanh liền. Chẳng đợi tới giờ nhắm mắt làm cho, nếu Mẫu xây lưng sấp mặt trong vòng một giờ.

  Thì con cá ngao to lớn trở mình lăn qua một cái nó sẽ xử tiêu sạch bách. Trời thì tan, đất thì rã. Trời đất đâu có thấy nữa. Trên đời này sẽ thành ra một tràng không thì trống trống trơn trống rỗng rồi đó. Chừng đó các chư Phật Như Lai cũng phải tàn ẩn ra ngoài cõi ngoại càn khôn. Còn chư vị bồ tát thì đào tẩu biệt hình dạng. Nào vua chúa, quan quân dân làng sẽ bị diệt tiêu tan rụi hết. trời, đất thánh thần sẽ bị tiêu tan rã rọt, cũng như bị thiêu trong lò bát quái kia vậy. Sẽ chẳng còn biết đâu là đâu, đông, tây, nam, bắc chẳng nhận ra hướng nào cho đặng. Đến chừng đó, muôn loài vật sẽ nát biến ra như tro như bụi kia vậy. Phật Mẫu hứa rằng: nếu có kẻ nào gia tâm nghiên cứu sưu tầm thấu đáo chơn lý của Mẫu mà biên rải ra cho người đời. Chừng Mẫu khảo soát lại nếu quả chơn lý diệu mầu Mẫu sẽ độ kẻ ấy liền. Mẫu sẽ giáng bút truyền cho ngọc linh chi hiện xuống nhận vào tâm kẻ ấy đặng trở nên sáng suốt phi thường. Rồi đích thân Mẫu sẽ phản bổn hườn nguyên chơn khí lại đúng thời tiết, cho kẻ ấy xuất hiện ra chơn thần chẳng sai. Hễ ai dưỡng tánh tu tâm cho đặng hoàn toàn thì tinh thần mới hội hiệp lại được. Còn tinh thần với khí mà khối lại đặng tròn tỏ chặt chẽ thì chỉ có một mình Mẫu nầy tạo ra được mà thôi. Nếu như Tiên Phật, Thánh Hiền nào bỏ qua chẳng cần quang khán chơn lý trong kinh Địa Mẫu này. Thì chớ khá khoe tài sóng sức nơi chốn đô hội đông người. Còn quần thần văn võ nào bỏ qua, chẳng cần quang khán chơn lý trong kinh Địa Mẫu này. Thì cũng như họ quên đứt ơn sâu nghĩa cả từ Mẫu này rồi đó. Còn những kẻ văn chương học thức, nông gia, thầy thợ, thương nghiệp nào mà bỏ qua, chẳng cần quang khán chơn lý trong kinh Địa Mẫu này nữa.

  Thì cũng như đã chẳng cần đền đáp ơn nghĩa cho Mẫu họ lại còn bội bạc nghịch nghi là khác. Nếu chúng con làm ngơ, giả đò chẳng biết chánh pháp chơn truyền của Mẫu nầy là mầu nhiệm mà học đòi theo, cứ bo bo hành theo ý tư tưởng riêng của chúng con hoài như vậy. Thì sẽ bị đọa đày muôn kiếp chẳng đặng tái sanh trở lại làm người. Nếu chúng con muốn biết căn nguồn danh tánh của Mẫu là ai kia mà dám ăn nói cao giác như vậy, thì phải lóng tai mà nghe cho rành: Lão Mẫu này vốn thật là lão bà hỗn độn, hóa sanh ra thuở còn mù mù mịt mịt chưa có phân chia trời đất kia lận. Rồi đó Mẫu mới sống ở đời đặng mười hai muôn. Chín ngàn sáu trăm tuổi thọ. Trong thời gian xuất thế ấy, Mẫu đã chịu cực nhọc khổ lao với chúng con đã dư ngàn dư muôn rồi đó. Mà chẳng ngờ đã đến thời kỳ diệu độ. Mẫu hóa thân trở về cõi hư không vô thượng một cách mau lẹ như chớp nhoáng kia vậy. Từ ấy đến nay nào là trai hiền gái thảo của Mẫu đâu, chẳng thấy đứa nào. Ngồi thuyền ra giữa chốn sông trường giang khóc kể đến Mẫu một tiếng mà coi thử, như vậy mà Mẫu phiền trách, nếu chúng con muốn cho Mẫu sẽ được trùng phùng tương hội lại một lần nữa. Thì phải ráng ẩn nhẫn tu hành chờ đến hội tý hoặc hội sửu thì Mẹ con ta sẽ được gặp nhau trong lúc khai thiên tịch địa. Cuốn địa Mẫu chơn kinh này có một trăm tám mươi hai câu mà thôi. Câu nào câu nấy chánh là lời nói của rồng thuyết ra chớ chẳng phải của ai đâu mà nghi ngờ lầm lạc. Nếu nhà nhà đều biết trì niệm mãi mãi, thì mùa màng sẽ được trúng no đủ, lại còn được thọ hưởng lạc thú của đời thanh tịnh nữa. Đã chẳng bị tai to nạn lớn nhập dồn dập. Thiện nam tín nữ trong các nhà ấy sẽ được hưởng trường sinh trường cửu.

 6. Những thành viên dưới đây đã cảm ơn THIÊNTRƯỜNG_91 cho bài viết này.

  linh_cu_teo (09-03-2013)

 7. #4

  Thành viên tâm huyết

  Avatar của THIÊNTRƯỜNG_91


  your profile
  Tham gia ngày
  May 2011
  Mobile
  ko ko có
  Bài gửi
  618
  Cảm ơn
  53
  Được cảm ơn 481 lần trong 252 bài

  your profile
  Nhược bằng chẳng nghe lời của khuyên bảo ra đây. Thì mùa màng ruộng rẫy sẽ bị thất bại rụi hết, chẳng còn một hột mà ăn. Nhược bằng chẳng tin lời của Mẫu thuyết ra đây. Thì sẽ lâm vào vòng đại kiếp hỏa phong mà chết rụi hết, không mong trông gì sống sót cho được. Mẫu cho chúng con biết rằng: mười tám tháng mười, là ngày vía giáng sanh của Mẫu. Đến ngày ấy, nhà nào cũng phải tụng niệm kinh địa Mẫu này cả thảy, mới phải là con nhà hiếu nghĩa. Lập đàn tràng, dưng hương dưng trà qua cho tinh khiết nghiêm chỉnh. Rồi hội hiệp cùng nhau trì kinh một lượt vào dưng văn sớ lên cho Mẫu chứng mih công cho. Nếu như có danh nhơn, hiền sĩ nào tiên đắc truyền bá kinh địa Mẫu này ra cho đủ

  Đầy nghĩa lý. Mẫu hứa sẽ cho con cháu vị hiệp sĩ ấy thọ hưởng lộc hoàng gia thiên thu vạn đại. Còn như vị phu nhân nào truyền bá phổ thông kinh Địa Mẫu ra cũng đầy đủ nghĩa lý như vậy nữa. Mẫu hứa sẽ cho con cháu vị phu nhân ấy thọ hưởng vinh huê sang phú tột bực đời đời. Còn như nếu có kẻ thường dân nào mà vui lòng ấn tống tiếp ra thêm nữa. Mẫu hứa sẽ cho kẻ ấy trổ sanh ra đặng 5 trai, 2 gái thao vẹn toàn kế hậu lửa hương đời đời chẳng tuyệt. Còn như có cặp đôi bạn nào nhứt tâm lo liệu cúng vía Mậu Kỵ thường thường chi lệ. Mẫu hứa sẽ cho cặp đôi bạn ấy thọ hưởng quyền cao lộc cả thiên xuân vạn đại. Xứ nào có nhiều người cố công lo lập đàn tràng cúng vía Mậu Kỵ mãi miết. Mẫu sẽ bảo toàn tánh mạng chúng sanh ở nơi xứ ấy. Còn như quốc dân ở phương hướng nào mà hết lòng lo lập đàn tràng cúng vía Mậu Kỵ chẳng hề sai sót. Thì Mẫu cho xuất thánh nhơn trong nước ấy rất thông suốt và linh thính vô cùng.

  Hiện thời bây giờ, như ai muốn đền ơn đáp nghĩa cho địa Mẫu vô hình này. Phải trùng tu am tự, thờ phượng lửa hương cho Mẫu lẹ làng đi. Rồi vẽ hình họa tượng Mẫu phô trương lên cho người họ sùng bái. Như có cặp đôi bạn nào làm đặng y lời truyền này thì Mẫu sẽ nhìn nhận con rằng, con thảo dâu hiền của Mẫu. Hay gắng sức thành tâm tạo lập cho mau lẹ đi, tùy gia vi hữu. Vì Mẫu chứng lòng người hảo tâm mà thôi chứ chẳng chuộng tiền bạc nhiều đâu, rồi nơi cõi hư không vô thượng Mẫu sẽ nêu danh con thảo ấy vào trong thẻ ngọc. Chờ cho đến ngày nào con phủi sạch tâm phàm, Mẫu sẽ cho con hiển thánh về trời lập tức. vì bởi con tận trung, tận hiếu thì con sẽ đắc quả cao ngôi. Vì lòng con quảng đại nhơn đức, thì con sẽ được trường sanh thọ khao. Mẫu sẽ sắc tứ phong tặng và ban thưởng cho con một tòa sen vàng chín phẩm. Đắc thành chánh quả nơi nước Trung ương Thượng quốc tại đền rồng Đại La nọ chẳng sai. Phu phụ đồng đắc kim thân rực rỡ cũng như hình thể thành đại la kia vậy. Đền ấy, là một cái đền vàng quý báu cực điểm vui vẻ vô cùng. Để lưu truyền danh thơm tiếng tốt lại muôn đời vạn kiếp. Phật Địa Mẫu ngự trên cõi thượng từng tối cao hoằng hóa và bảo dưỡng nhơn sanh, trải hết lòng lành quảng đại như vậy đó.

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  NAM MÔ NHẤT TÂM THÀNH KÍNH

  CHUNG


  ĐỊA MẪU DIỆU KINH

  Lão bà Địa Mẫu này tuy là vô tướng, chớ lão cầm quyền sửa trị và khảo sát cả nhơn luân đạo lý. Vì bởi hồi mới mở mang ra một bầu khí mù mù mịt mịt thì đã có Lão Mẫu nầy hóa sanh ra trước nhứt. Mẫu là lớn hơn hết. Cái người mà tạo ra thiên lập ra địa là đây mà, thật là người căn gốc đó. Thuở đó có một mình Mẫu đứng ra làm thầy trước hết. Mẫu liền khai hóa mở mang ra có một mối đạo và tuyên truyền phổ thông cũng có một phong tục cho tất cả nhơn loại mà thôi. Chớ nào có ai đâu nữa. Đến đời hạ ngươn này, cũng là Lão Mẫu này giáng cơ bút truyền kinh này xuống cõi phàm trần. Kêu cùng thiện nam tín nữ, như có ai có lòng ấn tống phổ thông ra cho người đời, thì Mẫu bảo hộ cho đặng khang minh trường cửu. Còn như người nào dốc lòng tiếp dân nhơn sanh khắp cả, cho ngộ được đời thượng ngươn thạnh trị. Thì phải hết lòng chỉ giáo cho nhơn sanh khắp cùng thế giới. Hãy ráng trì niệm kinh Địa Mẫu thì sẽ được đắc thành sở nguyện chẳng sai. Như vậy mà, từ hồi Mẫu lưu hành kinh này ra đời cho đến bây giờ. Mẫu chẳng hề thấy người nào hoặc nhà nào vui lòng tụng kinh của lão Mẫu ráo trọi. Chớ chi hồi mới giáng bút truyền kinh này ra đời. Nếu có kẻ nào sáng trí trì niệm liền theo, thì đã tiên đắc thành thánh lâu rồi. Như ai sanh lòng ác cảm, bác bỏ chê bai kinh địa này rằng mờ ám. Đến giờ lâm chung thì hồn kẻ ấy sẽ bị cấm cố nơi địa ngục a tỳ mãi mãi.

  Còn như ai sanh tâm khi đễ nhạo báng kinh đại này nữa. Thì cũng như người ấy, tạo gây thêm nhiều tội ác nghiệt thâm sâu như đáy biển kia vậy. Chẳng kể công lao tiêu tứ ra làm chi cho nhiều, xét nội trong hai chữ ăn với mặc, thì cũng tự Mẫu khai sáng ra, sản xuất ra mới có mà dùng cho được no ấm. Vậy mà có ai tri thức ra các nẻo khó khăn cay đắng của Mẫu là dường nào chăng? Nếu hiểu biết rõ rệt rồi, thì nội trong hàng nam nhi liệt nữ ai là người chí hiếu với Mẫu đâu. Hãy đứng ra thay mặt đôi lời cho Mẫu bố cáo cho người đời hiểu biết rõ rệt rằng: ba tai tám nạn sắp xảy đến trước con mắt bây giờ. Khắp trong thiên hạ sẽ chung chịu khổ sở trong vòng thiên tai đại nạn ấy chẳng sai lầm. Vì tình Mẫu tử, Mẫu mới cạn tỏ phân trần. Nếu chúng con chẳng chịu ghi lời Mẹ vào tâm thì thôi, chớ thế sự cuộc đời, việc nào mà Mẫu chẳng tiên tri tường tận. Dầu việc nào khó khăn nguy khốn cho thế mấy đi nữa Mẫu cũng sẽ bình trị được hoàn toàn tất cả đó mà. Phật Mẫu phát lạc rằng: trong số 72 vị thần đương kinh thanh sự, vị nào cũng có chỗ nơi chung cùng hội hiệp cùng nhau tất cả. Trừ ra có một mình Lão Mẫu này chẳng có nơi nào hội hiệp cùng ai đặng ráo. Khắp trong thiên hạ, xứ nào cũng có tạo lập chùa, miễu thờ phụng thần này thánh kia. Bởi vậy cho nên Thần Thánh tự lập hội hè rầm rộ thường thường hoài chẳng dứt. Còn thân phận của lão Mẫu nầy chẳng thấy ai nhớ đến, cất cho Lão một ngôi miếu nhỏ thử. Đã vậy thì chớ, họ lại coi Lão Mẫu cũng như người chẳng có danh giá chi chi dưới cõi trần này ráo trọi. Bởi chúng con ở bạc, cho nên trời chẳng mưa thuận gió hòa đất thì chẳng cần hóa sanh ra tươi nhuần sung túc như thuở trước.

  Quanh năm luôn chịu loạn ly bối rối hoài, chẳng bao giờ bình yên được. như vậy mà Mẫu cũng còn đoái hoài chút tình thương, bèn hứa rằng: chẳng đợi người lớn, con nít nhà ai, từ 9 tuổi sắp lên mà biết thọ trì kinh nầy. Dầu cho cha Mẹ,

  Anh em cốt nhục của nó, có cách bức chia lìa bao lâu đi nữa Mẫu cũng sẽ cho tái hiệp trùng phùng trong buổi chung cuộc cuối cùng nầy chẳng sai. Chẳng luận giai cấp sang hèn ai ai cũng đặng trọn quyền ấn tống phổ thông kinh này ra hết. Truyền ra cho khắp thiên hạ, từ già chí trẻ đừng cho sơ sót một ai. Phổ thông ra như vậy mà người đời họ còn miễn cưỡng, chẳng khứng thọ trì kinh của Lão Mẫu này nữa. Thì họ chớ khá trách sao Mẫu này chẳng nhiêu dung tánh mạng của họ ra khỏi vòng thiên tai sắp xảy đến này được. Hiện thời bây giờ, họ phải bị đau ốm nhiều chứng bịnh rất nặng nề trong bốn mùa tám tiết. Đã vậy thì chớ, họ còn phải bị nắng hạn, tiêu hao hoặc bị mưa dầm ngập hết chẳng còn một vật thổ sản mà chi độ cho no lòng. Ấy vậy các con lớn bé hãy ráng nhớ lời của Mẫu căn dặn cuối cùng này đây. Hãy hết lòng thọ trì kinh này và học cho suốt thông nghĩa lý. Nói mau mau thuyết nghĩa ra, và truyền kinh lại cho người đời học đòi với cho kịp thời tiết. Thì nội trong năm phổ độ đầu tiên ấy, chúng sẽ thấy mùa màng trúng hoài trở lại lớn hột đầy dẫy trước con mắt chẳng sai lầm. Còn như đáo lệ kinh Mẫu, nếu chúng con dâng đèn bằng sáp thiệt lên cho Mẫu thì sẽ được hạnh phúc nhiều. Mỗi một tháng có ba ngày mậu mà thôi, hãy thành tâm cung kinh cho lắm đừng sai sót. Còn các ngày thường nhựt kia, khỏi thất công lo liệu cúng kiến chi hết. cứ việc chuyên cần cung kỉnh 36 ngày Mậu trong mỗi năm là tròn phận sự rồi đó.

  Còn lễ vật kỉnh Mẫu, thì có 6 ngọn đèn tỏ rạng 5 cây hương thơm. Bông hoa trà quả và 6 chung nước lọc sạch sẽ là đủ lễ rồi đó. Đến ngày kỉnh Mẫu, thì nội gia nam nữ hãy xúm xít cùng nhau tạo lập đàn tràng cho tinh khiết. Hễ đàn tràng thành lập rồi thì khởi sự thuyết kinh giải lý cho thật rành. Rồi mỗi người tịnh tâm thầm gôm lại một chỗ mật trì cho đặng bảy biến như vậy là đủ. Người ở xứ nào mà làm y theo chân truyền nầy, thì sẽ ngộ được đời thượng ngươn thạnh trị sạch trọi. Còn như ai cố công thọ trì thêm hai thời đầu và sớm mai nữa thì sẽ có: đủ huyền diệu cứu cách bào chữa nội nhà mình, dầu ai có đau bệnh gì cũng đặng mạnh lành tất cả. Mẫu truyền báo trước cho chúng con biết rằng: hễ năm nào lúa mạch ngoài đồng gồm chín, xảy có mông bạch hiện ra cuồng phong thổi đưa tới rất mạnh. Thì nội trong năm đó sẽ ngộ nạn khác mà chết rụi từ già chí trẻ. Đó là điềm trời báo ứng rằng: thần ngũ cốc sẽ về trời và trên Thiên đình sẽ thu lại các giống ngũ cốc. Gieo họa lại cho chúng sanh phải chịu cơ hàn đói lạnh mà chết như vậy đó. Nhưng vậy mà cũng có chỗ chừa chớ, là Mẫu chừa nơi nào đó có người đắc thọ trì kinh địa Mẫu này, Mẫu sẽ bảo hộ nội vùng đó được trúng mùa phong nẫm mà thôi. Nhưng người nào đứng tuyên truyền phổ thông kinh địa Mẫu này đầy đủ nghĩa lý. Mẫu sẽ sai các vị thiên thần và gia thần đồng theo ủng hộ kẻ ấy cho đặng an nhàn mãi. Trên Thiên đình cũng nhỏ phước lành xuống cho nội nhà người ấy, sẽ được thạnh phát vinh hoa tột bực cấp kỳ.

  Đồng thời thần Thanh Long và thần Bạch Hổ cũng giáng xuống phò tá kẻ hiền ấy. Mẫu cho chúng con rằng: vía giáng sanh của Mẫu nhằm ngày 18 tháng, đúng giờ ngọ. Chẳng nên đổi qua giờ thìn, giờ tuất hoặc giờ sửu giờ mùi không đặng. Đúng ngày tháng thời giờ nhứt định trên đây, chúng con hãy tụ họp một chỗ cho thật đông, đặng mà chiêm ngưỡng. Mẫu sẽ hiển Thánh xuống chứng minh cho nơi đàn nào hết lòng thành kính Mẫu đó mà thôi. Còn như những người ở những nơi phương hướng nào hay thường hành kinh địa Mẫu này, thì có lo chi mùa màng chẳng trúng gia bội. Nhà nào mà hay thường hành kinh địa Mẫu này, thì người ở trong nhà ấy sẽ được đắc quả chẳng sai, không lầm. Mẫu cho chúng con biết rằng: kinh địa Mẫu là một quyển kinh quí báu độc nhứt, chẳng nên khi dễ. Chính vì người đời hãy còn mê muội dốt nát, chẳng biết thức tý tầm nguyên rất uổng. Nếu ai được ngộ tỉnh thọ trì ròng rã quyển kinh này thì tiêu tội được một ngàn muôn kiếp. Được công đức nhiều hơn thọ trì kinh của các chư Phật cả muôn quyển. Như ai đạt thông nghĩa lý đặng từ chữ trong kinh này thì người đó sẽ được phóng quang minh soi tường tận khắp cả bầu trời. Như ai đạt thông nghĩa đặng từ câu trong này, thì người đó chữa được tội lỗi và oan khiên, nghiệp báo của mình sạch trọi. Như ai đạt thông nghĩa lý từ hàng, thì người đó đã tiêu đặng tai nạn sắp xảy đến lại còn được ban thưởng phước lộc thọ am tài là khác. Còn như ai thông suốt nghĩa lý đặng toàn quyển thì đích danh Mẫu sẽ bảo đảm cho đặng an nhàn tự toại đời kiếp kiếp.

  Nhược bằng ai có nghe thuyết kinh này rồi mà bỏ qua, chẳng khứng thọ trì. Thì chẳng những một mình người ấy bị khép vào tội phỉ báng kinh luật của Phật mà thôi, toàn gia đồng phạm tội liên can, mắc kẹt trong vòng đại kiếp sạch trọi. Dân sự nào mà chẳng biêu đồng tình chẳng tuân lời của Mẫu trong kinh này. Thì sẽ lâm vào trong vòng đại kiếp thủy, hỏa, phong ba mà chết rụi hết chẳng còn. Lão Mẫu này cũng muốn hưu huy các đại kiếp phong ba, thủy, hỏa sắp xảy đến lắm chớ. Ngặt vì chúng con chẳng chịu quay đầu trở lại tùy theo một lòng với Mẫu. Lão Mẫu này cũng muốn bác bỏ sổ bộ tử kia cho rồi. Vì Mẫu thấy số phận của chúng con bị chết quá nhiều như vậy, Mẫu chẳng đành lòng làm ngơ. Mẫu tính tới, tính lui hoài tính không ra kế nào mà cứu chúng con được. Rốt cuộc, Mẫu bèn dùng chước Mẫu sai hai phái Thiện thần và Ác thần xuống trần tiếp dẫn các con. Những người hiền lương quân tử, sẽ được về tay các thiên thần dẫn dắt vào đường tu niệm chánh giác. Còn những kẻ bất lương hung bạo sẽ nhập đảng với các vị ác thần, giáo dụ vào đường tà, dâm, tàn nhẫn, độc ác. Đến ngày chung cuộc. Mẫu sẽ vãi ra một chai. Mẫu sẽ tóm thâu hai phe vào hộc. Làm cho liên lụy đến kẻ tu hành cũng phải kinh tâm tán đởm trong khi bị túm. Đến chừng đó Mẫu sẽ khiến cho ai nấy được sống sót lại sẽ có đủ trí huệ, biết phân biệt tà với chánh, thiện với ác tức thì. Rồi đó các đạo chúng khắp trong thiên hạ, đồng xuôi lòng quy tụ về một mối chánh đạo của Mẫu đây mà thôi, chẳng còn chia rẽ ra nhiều mối nữa. Hình mạo trạng tướng các chài phép của Mẫu sẽ tỏa ra như vậy: Mẫu sẽ điều khiển nhị thập bát tú, phải phân thần ra như vậy từ hướng chánh bắc giáp qua hướng chánh nam.

  Mẫu sẽ điều khiển sáu chục vị thần mặc giáp bông bào cha tách ra bao phủ từ hướng tây bắc giáp qua tây nam. Mẫu sẽ điều khiển mười vị thần thiên can với mười hai vị thần địa chi. Cùng tất cả các vị tinh tú trên chín tầng trời, phải thường trực chầu chực ủng hộ ngôi Thi Vi hoàng đế cho hoàn toàn. Mẫu sẽ điều khiển các vị thần lôi công và lôi điêm trong tám phương, phải phân thân ra trấn thủ cho đủ 64 quả. Rồi hiện ra nguyên hình, tay cầm binh khí đứng dàn ra khắp trong thiên hạ. Trận đồ của Mẫu sẽ thành lập dưới miền hạ giới nơi cõi trời nam từ năm đinh hợi giáp qua năm thân dậu mới thiệt rồi. Trên trời thì Mẫu bủa lưới thiên la, còn

  Dưới đất thì Mẫu trải rập địa võng, làm cho thiên ám địa hôn, quỷ khóc thần sầu rất thảm thiết, Mẫu sẽ mời tám vị thần đại lực vào trận hóa pháp. Vì bốn vị Tứ đại Thiên vương phải giữ gìn bốn cửa trận cho. Đến chừng bốn vị đại kim cang xông vào trận thượng. sẽ dùng đại lực thần thông làm cho trời nghiêng đất ngửa, nhựt, nguyệt, tinh tú. Châu hỏa đảo xây xây như chong chóng rồi lặn mất chẳng còn hiện ra nữa. Còn phần việc của Mẫu, Mẫu sẽ thâu lại các giống bất lương với các loài yêu lăng tà mị, làm cho chúng nó phải bị luân hồi trả quả sạch trọi. Mẫu sẽ hô phóng hoán võ thích lịch lôi đình làm cho sấm nổ, nước tràn, lửa dậy, bão tố khắp vùng trời đất. Chừng Mẫu thâu lại các giống bất lương và các loài vô dụng, nghĩa là chừng sóng lặng gió tan, nước rút ra hết. Sẽ thấy khắp vùng vũ trụ, còn sống sót lại một giống người hiền lành chơn thực mà thôi. Rồi đó Mẫu dùng huyền công diệu pháp hóa ra.

  Kinh đô thành thị có sen vàng đua nở giáp vòng bốn phía. Đến chừng đó, con thảo dâu hiền của Mẫu, sẽ được đổi xác kim thân bất hoại. Chứng quả Đại La Tiên Thiên vĩnh viễn, chẳng còn tái sanh, tái tử nữa. Vì bởi công quả của các đã được song toàn thì các con sẽ được nhập vào phó hội bàn đào. Bàn đào đại hội là nơi dã yến đào tiên, rượu cúc, thọ hưởng vinh phong cao ngôi lớn tước. Rồi thì đó vĩnh biệt về sau chẳng còn chuyển tiếp xuống miền đông độ là nơi cõi phàm trần tục nữa. vì chúng con cũng sẽ được trường sanh thọ khao, tiêu diêu khoái lạc như Lão Mẫu nầy đây vậy. Nghĩa là: Phật Địa Mẫu ngự trên cõi thượng tầng tối cao, hoằng hóa dưỡng dục nhơn sanh và bảo toàn tánh mạng trải hết lòng lành quảng đại như vậy đó. Chúng con tình nguyện tu theo kinh này đặng lập công bồi đức, hầu ngày sau ấn tống phổ thông ra cho mỗi người đều biết, chúng con hết lòng cung kính đảnh lễ Phật Mẫu, cầu xin với Mẫu Hoàng ban rải phước huệ xuống cho chúng con nhờ miên viễn. Phật Địa Mẫu ngự trên cõi hư không tối thượng, đặt ra quyển chơn kinh này đặng khuyên răn đời dưỡng dục đời và bảo tồn tánh mạng cho tất cả chúng sanh.

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  NAM MÔ NHỨT TÂM THÀNH KÍNH

  CHUNG

  ĐỨC HỘ PHÁP

 8. Những thành viên dưới đây đã cảm ơn THIÊNTRƯỜNG_91 cho bài viết này.

  linh_cu_teo (09-03-2013)

 9. #5

  Thành viên cao cấp

  Avatar của Trí Minh


  your profile
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài gửi
  1.579
  Cảm ơn
  575
  Được cảm ơn 965 lần trong 463 bài

  your profile
  Kinh này của đạo Cao Đài hic hic không phải bà Liễu Hạnh nhà ta...................
  Nguyện Phật chứng minh muôn vạn kiếp
  Con xin lăn lóc cõi Sa Bà

 10. #6

  Công thần

  Avatar của Thanh91


  your profile
  Tham gia ngày
  Dec 2011
  Đến từ
  Hằng Nga cung cấm Quảng Hàn, Mẫu sai Cô xuống dương gian ngự đồng...
  Bài gửi
  861
  Cảm ơn
  301
  Được cảm ơn 581 lần trong 350 bài

  your profile
  Quote Nguyên văn bởi Trí Minh Xem bài viết
  Kinh này của đạo Cao Đài hic hic không phải bà Liễu Hạnh nhà ta...................
  Địa Mẫu là Mẫu Liễu mà kinh này không nhắc gì đến Mẫu Liễu cả vậy đây không [phải kinh Mâcu 4 phủ. Một số thanh đồng vẫn nhầm đây là kinh Mẫu 4 phủ nên vẫn tụng. haz
  _______ 吴 文 青 _______

 11. #7

  Thành viên mới

  Avatar của tâm nhất


  your profile
  Tham gia ngày
  Oct 2012
  Bài gửi
  21
  Cảm ơn
  0
  Được cảm ơn 10 lần trong 9 bài

  your profile
  Cùng với Ngọc Hoàng Thượng Đế, Địa Mẫu là đấng tối cao. Tất cả chúng sanh trong càn khôn vũ trụ đều do Địa Mẫu hóa sanh,dưỡng dục. Mẫu Liễu Hạnh là Ngũ Nương_1 trong Cửu vị Tiên Nương hầu cận bên đức Phật Mẫu.


 12. Có 2 thành viên dưới đây đã cảm ơn tâm nhất vì bài viết này.

  linh_cu_teo (09-03-2013), valson0811 (13-05-2014)

 13. #8

  Thành viên năng nổ

  Avatar của anna


  your profile
  Tham gia ngày
  Feb 2012
  Bài gửi
  548
  Cảm ơn
  126
  Được cảm ơn 394 lần trong 217 bài

  your profile
  Quote Nguyên văn bởi tâm nhất Xem bài viết
  Cùng với Ngọc Hoàng Thượng Đế, Địa Mẫu là đấng tối cao. Tất cả chúng sanh trong càn khôn vũ trụ đều do Địa Mẫu hóa sanh,dưỡng dục. Mẫu Liễu Hạnh là Ngũ Nương_1 trong Cửu vị Tiên Nương hầu cận bên đức Phật Mẫu.
  chả phải đâu.có thuyết tôn sùng địa mẫu thì cho rằng mẫu là to nhất sản sinh ra vũ trụ địa cầu.tay kết ấn tay cầm chài đi cứu vớt chúng sinh.ngọc hoàng ko dc nhắc đến trong thuyết này.còn mẫu liễu với cửu vị tiên j j của miền nam ko phải hầu cận bên cạnh mẫu đâu.địa mẫu sinh ra địa cầu,còn mãi về sau về sau mới sinh ra các thần thánh.và thần thánh của việt nam lại càng sau nữa và ko hề liên quan đến mẫu địa.còn nội dung chủ yếu của đạo này cũng giống đạo phật.cũng dăn dậy con ng cách làm ng, sống cho nhân đức cho nên tôn sùng cũng càng tốt.có điều ko liên quan tí j đến 4 phủ và mẫu liễu cả

  ---------- Post added at 02:38 PM ---------- Previous post was at 02:36 PM ----------

  Quote Nguyên văn bởi Thanh91 Xem bài viết
  Địa Mẫu là Mẫu Liễu mà kinh này không nhắc gì đến Mẫu Liễu cả vậy đây không [phải kinh Mâcu 4 phủ. Một số thanh đồng vẫn nhầm đây là kinh Mẫu 4 phủ nên vẫn tụng. haz
  hahahah..lại có thanh đồng tụng kinh này nữa á.hahah.buồn cười nhỉ.thờ ông a cúng bà b.chỉ có các bà già theo đạo mẫu thì 1 tháng 3 lần vào ngày mậu tụng kinh cờ an thôi.hahhaa.chết mất

 14. #9

  Thành viên mới

  Avatar của tâm nhất


  your profile
  Tham gia ngày
  Oct 2012
  Bài gửi
  21
  Cảm ơn
  0
  Được cảm ơn 10 lần trong 9 bài

  your profile
  Trong 1 kiếp giáng trần ở Việt Nam, Ngũ Nương có tên là Liễu Hạnh, Bà có phận sự phổ độ nhơn sanh đồng bằng Bắc phần và Bắc Trung phần VN.
  Còn tụng kinh địa mẫu thì dù theo đạo nào cũng tụng được hết, tại sao thì nghĩa lý trong kinh đã nói rõ ràng rồi. ai chưa hiểu thì đọc kinh sẽ hiểu, nếu không tin những lời dạy trong kinh thì đành chịu.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  "
  hahahah..lại có thanh đồng tụng kinh này nữa á.hahah.buồn cười nhỉ.thờ ông a cúng bà b.chỉ có các bà già theo đạo mẫu thì 1 tháng 3 lần vào ngày mậu tụng kinh cờ an thôi.hahhaa.chết mất"

  Mẹ thương con chẳng đành dứt

  Tình thiêng liêng bút mực ghi rằng

  Các con lớn nhỏ nghe chăng

  Thọ trì kinh Mẫu khó khăn cũng lành

  Khắp nhơn sinh đều hành tâm đạo

  Giúp cho đời cải tạo ăn năn

  Chẳng luận cao thấp ngang bằng

  Dầu cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kinh

  Chín tuổi biết cung nghinh đọc tụng

  Điển huyền vi hữu dụng Mẹ ban

  Cốt nhục xa cách lạc đàn

  Mẹ cho tái hợp bình an sum vầy
  Vui trong cảnh bao ngày cách biệt

  Dầu chia cũng hiệp cùng nhau

  Không phân hai bậc thấp cao

  Ai ai cũng được truyền trao kinh này

  -----------------------------------------------------------------------------------------------


  ĐỊA MẪU DIỆU KINH

  Phật Mẫu tuy vô hình vô tướng

  Mẹ cầm quyền phạt thưởng nhơn sinh

  Ban ra lời ngọc chơn kinh

  Khảo sát địa lý khai minh địa cầu

  Thuở hỗn độn một bầu không khí

  Còn mịt mù vô thủy biết đâu

  Phật Mẫu đã ngự đó rồi

  Phật ra thiên địa hoàn cầu chuyển xoay

  Mẹ đứng ra làm thầy trước nhất

  Đạo hoằng khai lời thật huyền linh

  Phổ thông truyền bá chơn kinh

  Phán bày phong tục nhân sinh sáng ngời...
  Lần sửa cuối bởi tâm nhất; 18-12-2012 lúc 05:23 PM


 15. Những thành viên dưới đây đã cảm ơn tâm nhất cho bài viết này.

  linh_cu_teo (09-03-2013)

 16. #10

  Thành viên năng nổ

  Avatar của anna


  your profile
  Tham gia ngày
  Feb 2012
  Bài gửi
  548
  Cảm ơn
  126
  Được cảm ơn 394 lần trong 217 bài

  your profile
  chịu thôi.ko thể nói j dc thêm

+ Trả lời bài viết
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình