PDA

View Full Version : Lễ Mở Phủ Và Những Điều Cần BiếtThanh Tùng
28-06-2011, 07:06 PM
Về vấn đề này, mình nghĩ đã có nhiều bạn am hiểu lắm rồi. Mình chỉ xin đưa ra quan điểm và cách thức mở phủ mà mình biết và được xem và dạy. Mình cũng cho đây là nghi lễ mở phủ chuẩn với mình. Rất mong được anh chị em cùng xem, tham khảo và cùng có ý kiến đóng góp chân thành ak. Cảm ơn các bạn nhiều :)

Đồng Thầy Mở Phủ:


- Có phúc: Là những người có phúc ( nghĩa là có con cái đầy đủ nam nữ )
- Có lộc: có nhà cửa cơ bản đàng hoàng
- Có thọ và an: Là người khỏe mạnh, vợ chồng hòa nhã, gia đình yên ổn, được làng xóm quý trọng.
- Là người từ bi, không tham lam độc ác, hiểu đúng đắn về đạo và được thánh ban quyền khai quang đập hồ mở phủ.

Mở Phủ:

Quan thầy hầu 3 giá mẫu, 4 giá quan ( từ quan đệ nhất đến quan đệ tứ )

- Quan đệ nhất chứng sớ, phê sớ, ra quyền lệnh về mở phủ cho các quan hàng sau đồng thời mở phủ đệ nhất và chứng mã phủ thượng thiên ( ngựa đỏ thiên phủ và lốt đỏ kèm hình nhân đỏ và hình nhân hồng bản mệnh )
- Quan đệ nhị về mở phủ đệ nhị, => phủ đệ nhị nhận đồng tân và chứng mã phủ đệ nhị ( hình lốt xanh, người hình xanh và ngựa xanh ( ngựa ko bắt buộc )
- Quan đệ tam về mở phủ đệ tam như quan đệ nhị và chứng mã phủ đệ tam ( thuyền rồng, lốt tam đầu cửu vĩ, lốt trắng, người hình trắng, ngựa trắng ( ngựa không bắt buộc )
- Quan đệ tứ mở phủ đệ tứ. Mã phủ đệ tứ gồm ( voi vàng, người hình vàng, hình lốt vàng )
- Hầu chầu đệ nhị về cho tân đồng trình khăn áo mới, trình trầu công đồng và chứng đàn mã sơn trang
- Hầu chầu Lục về tán cau ban lộc cho tân đồng, sang khăn phủ cho đồng con vào hầu thánh
Nếu tân đồng có cung kiêm chi đôi nước thì tiến hành lễ mở phủ chéo
Quan thầy hầu 3 giá mẫu, sau hầu đức ông về soát đàn nhà Trần ( gồm 1 ngựa đỏ, 1 voi đỏ, 1 thuyền đỏ, 1 thoi đỏ, 1 hình nhân đỏ, 2 lốt đỏ , 6000 vàng đại thiếc, 6000 vàng hoa đỏ). Giá thánh bà đệ nhị Đại Hoàng về chứng đàn và tiến mã Trần triều. ( có thể hầu đức thánh Phạm về chứng đàn và cho tiễn mã. Nếu hầu đức thánh Phạm thì thỉnh sau đệ nhất Thánh Bà và thỉnh trước đệ nhị Thánh Bà ) đồng thời chứng cho đồng tân thuộc dòng thanh đồng, cho đội lệnh nhà Trần ( mở sổ thanh đồng biên sổ phê lệnh ). Khi đã đội lệnh nhà Trần cần chú ý việc hầu nhà Trần của tân đồng. Từ ngày đội lệnh đến bách nhật, chỉ hầu giá thánh bà nhà Trần, Sau bách nhật thì được về đền nhà Trần hầu tráng bóng nhà Trần ( không cần đợi mãn tam niên ), Nhưng cũng chỉ được hầu giá vương bà và các giá cô cậu Trần Triều, tuyệt đối không hầu đức ông, tứ vị vương tử và giá đức Ông thánh Phạm. ( về điều này xin viết một bài cụ thể về Hầu các giá nhà Trần và hiểu đúng về việc thờ và hầu nhà Trần sau). Các giá quan và giá chầu bốn phủ hầu tiếp sau như ở trên .

Về Phần Lễ:

1. Bạch lễ
2. Sái tịnh: Lập đàn tràng và pháp sư đăng đàn sái tịnh đồng thời tiến hành lễ phát tấu mở phủ. Đồng thầy cho tân đồng mặc áo công đồng, đội khăn xếp ngồi xếp tròn. Sau đấy phủ khăn phủ diện và cho tân đồng đội mâm vàng sớ phát tấu. Pháp sư kêu thỉnh sứ giả ngũ phương ứng giáng ốp đáo đồng nhân. Pháp sư tuyên sớ, tuyên bạch văn trạng và thư chữ văn trạng bằng đuốc, xin đài âm dương, sau đó ném bó đuốc ra ngoài sân và giải tọa cho đồng nhân, đồng thời khai quang mã phát tấu ( 5 ngựa năm màu, 5 dây vàng năm màu kèm mâm sớ sách đã thư chữ ) tiến cúng quan sứ giả và hỏa hóa. Lễ phát tầu thường được lễ trước khi trình đồng 1 hoặc 3 ngày còn được gọi là phát tấu nghi ( Lễ Cáo )
3. Lễ Phật; Thỉnh phật tuyên kinh lập đàn dâng cúng phật và lập đạo tràng tụng kinh. Có thể tụng các khóa: Dược Sư, Di Đà Hồng Danh, Phổ Môn, Bát Dương, Từ Bi Thủy Sám….
4. Lễ Tam Phủ: Là lễ thù ân, phá ngục, xin lệnh ban ơn để giải ngục âm cho các tù linh là gia tiên của người tân đồng để họ được thoát ngục mà hưởng phúc từ con cháu. Lễ này thường được lễ trước Mở Phủ 1 ngày.
5. Lễ Tam Phủ Thục Mệnh: Là lễ dành cho người bị đau ốm, bị bắt vía và bị phạt hành đến điên dại mà phải ra trình đồng.
6. Sau khi lễ Phật và lễ Tam Phủ thù ân xong thì lễ chúng sinh và phóng sinh. Ngày hôm sau chọn giờ đẹp để sửa lễ tứ phủ và thiên quan, cúng thỉnh sơn trang, khao thỉnh trần triều, khao thỉnh hội đồng các quan bản đền cùng các quan ngũ dinh và âm binh bản đền.

Đạo Trưởng hành lễ:

Đồng thầy thay khăn áo, và làm lễ hầu thánh khai đàn mở phủ
Lễ sớ hầu: xin phép phật thánh và các chư vị thanh đồng đạo quan vào bắc ghế hầu thánh

Cung văn:
Dân văn thờ
Dâng văn hầu

Tân đồng vào hầu thánh:
Đồng thầy phủ khăn cho đồng con. Tân đồng hầu thánh, hầu 3 giá mẫu, 3 giá quan ( quan đệ nhất, quan đệ nhị, đệ tam ), 4 giá chầu ( Chầu đệ nhị, chầu lục, chầu mười, chầu bé), ba giá Hoàng ( Hoàng Bơ, hoàng Bảy, Hoàng Mười ). 4 giá cô ( Cô đôi, cô bơ, cô chín, cô bé ), không hầu cậu

Hầu tạ:
Là lễ hầu tạ cho tân đồng, lễ này do đồng thầy thực hiện. Có thể vào hầu tạ ngay sau khi đồng con bắc ghế hầu hết giá cô bé. Hoặc có thể 3 ngày sau ngày mở phủ thì làm lễ xin tạ cho đồng tân. Ngày nay vì điều kiện thời gian và kinh tế, thường tiến hành hầu tạ ngay sau khi đồng con bắc ghế hầu thánh. Quy trình làm lễ tạ: Đồng thầy mặc áo công đồng đội khăn xếp làm lễ cho tân đồng, trình lễ tạ gồm lễ mặn ( xôi, gà ), lễ chay ( xôi chè, hoa quả ) trầu, cau, chè thuốc kèm sớ tạ đồng và tiền vàng kèm theo. Sau đó xin phép phật thánh vào hầu tạ cho đồng con
Đồng thầy hầu các giá : quan lớn Tuần Tranh về làm lễ khai quang chứng mã sớ, pháp sư tuyên điệp thiên quan cùng lễ nghi dâng tiến xin quan hạ lệnh tiễn đàn mã bốn phủ. Quan thầy hầu quan tuần tiễn mã bốn phủ. Giá chầu hầu một hoặc hai vị chầu bà về chứng lễ tạ cho tân đồng thường hầu chầu đệ tứ và chầu Bé. Hầu chầu Bé về chứng mã Sơn Trang và cho tán đàn Sơn Trang. Hầu 1 giá ông hoàng, 1 giá cô và 1 giá cậu tạ đồng và xin đóng cửa phủ.

Vật dụng và nghi lễ khi vào hầu thánh
Đồng thầy: khăn phủ diện, khăn tấu hương, khăn xếp, áo công đồng cùng các tòa khăn áo để hầu thánh
Đồng tân: khăn phủ diện, khăn tấu hương, khăn bốn phủ, khăn xếp, áo công đồng. Nếu có điều kiện thì sắm tòa khăn áo đầy đủ, không thì có thể xin dùng của quan thầy. Nhưng nhất thiết phải có những đồ trên.

Một bàn loan sơn son đặt giữa, ở trước mặt người hầu thánh, ở giữa bàn loan là gương hầu ( khi chưa hầu được phủ vải đỏ ). Trên bàn loan đặt 1 lọ nước thơm, 1 ly ngự rượu ( bằng sứ, bạc, đồng, ngọc….) một bộ ba chén có nắp để thưởng trà, 1 bầu rượu ( bằng sứ hoặc kim loại ), một bầu nước trắng, vài bao thuốc, một đĩa tiền hầu. Hai góc bàn loan đặt hai lọ hoa tươi, bên cạnh đặt 2 đài nến.

Người hầu dâng:
Nếu 2 người gọi là nhị trụ. Gồm 1 tay khăn ( giúp lên khăn, cài trâm hoa, măc áo ). Bên phía tay khăn đặt các đồ sau:

- Các tòa khăn áo hầu,
- Khăn phủ diện của đồng nhân
- Khăn tấu hương ( hình chữ nhật, dài khoảng 3gang rộng 1,5 gang 1 nửa thêu rồng, 1 nửa thêu phượng tượng trưng cho cha và mẹ.
- 1 khăn đức ông, là một dải khăn đỏ dài khoảng 2 thước ( nếu có hầu nhà Trần )
- Năm khăn chầu ( khăn buồn nối cổ, hoặc khăn thổ cẩm,
- 1 bộ lét: 5 lét quan thêu rồng, 3 lét ông hoàng ( có thể lét trơn hoặc gấm chữ thọ ), 3 lét cô thêu hoa. ( nếu hầu theo lối cổ có thể sẽ thấy ở hàng ông Hoàng cũng chit khăn mỏ rìu tức khăn vuông rộng 1.5 gang, 2 góc chéo thêu rồng. )
- Một bộ mạng gồm 3 chiếc thêu rồng: chiếc 1 ( ½ đỏ và ½ xanh ), chiếc thứ 2 ( ½ trắng và ½ vàng ), chiếc thứ 3 màu xanh tím than hoặc tím.
- 1 hoặc 2 khăn cậu ( khăn vuông 1.5 gang, hai góc chéo thêu rồng )
- Hoa hoét, trâm cài, xà tích, Kiềng bạc, vàng, thẻ ngà, đáy ngọc….là những phụ trợ kèm theo khi hầu.
1 tay hương ( giúp thắp hương, đốt đuốc, đốt mồi, và dâng đồ hầu ) Bên phía tay hương đặt:

- 1 bát dầu đèn ( hoặc cồn ),
- Một bát nước
- 1 ngọn nến hoặc đèn dầu
- Một khăn trải gối
- Một ống phóng để đồng nhân tẩy khẩu hoặc nhả bã trầu,
- 1 đôi kiếm, 1 đôi cờ chéo, 1 đôi cờ vuông, 1 thanh trường đao, 1 đôi hèo, một đôi mái chèo, 1 đôi quạt xòe.
4 người thì gọi là tứ trụ, có kèm thêm 2 người ngồi sau làm nhiệm vụ hỗ trợ 2 người ngồi trên và cân chỉnh y phục cho người hầu khi vào hầu thánh.

conchudangyeu
28-06-2011, 07:19 PM
bài viết của bạn hơi mang tính áp đặt quá , trăm ông trăm phép nghìn bà nghìn quyên .
bạn k nên nói như vậy
- Không biết là ntn nhưng mở phủ luôn luôn phải hầu quan đệ ngũ để tiễn đàn
- Không phải đồng thầy nào cũng hầu 4 giá quan như bạn nói VD cậu hùng luôn là quan đệ nhất chứng sớ , quan tam về mở phủ , quan ngũ tiễn đàn , hoặc như ông đức hàng hành thì luôn hầu đủ 5 quan , như cụ đồng thịnh có khi cụ chỉ hầu 2 giá quan thôi ,.......... còn tùy vào phép của đồng thầy .
- Lễ tam phủ mà bạn nói gọi là tam phủ đối khám , nhưng mà khoa này rất ít khi được cung trong đàn lễ mở phủ , vì khoa này là khoa cúng độ âm . Bạn không nên nhầm như vậy .
- Khi mà làm lễ tam phủ thục mệnh thì luôn luôn ngưới ta cúng thêm di cung hoán số và an bản mệnh .
- Cũng có khi cúng thêm trả nợ tào quan điền hoàn thiên khố hay cắt giải tiền duyên
- Về vấn đề sang khăn thì có thể chầu nhị sang khăn , chầu lục cũng có thế sang khăn , chầu bé cũng được tùy vào căn duyên của tân đồng

và cũng nói thêm là nếu mà mở phủ tới 3 ngày thì không bao h ngưới ta làm như vậy
- Ngày 1 sáng dự cáo nghi , bầy đàn , Chiều với phát tấu thỉnh phật tụng kinh ( tùy duyên )
- Ngày 2 sáng cúng tam phủ , di cung , an mệnh , chiều trả nợ tào quan tụng kinh ( tùy duyên )
- Ngày 3 cúng tứ phủ , khao thỉnh thiên quan , sơn trang , chư dinh , hầu ,... chiều tạ đàn .

Thanh Tùng
28-06-2011, 07:35 PM
à, Mình rất cảm ơn bạn Hải Anh đã đóng góp ý kiến. :) Mình có nói cách thức lễ như vậy chỉ là chuẩn với mình thôi, không bắt buộc là cái này mới là đúng và những cái khác là sai ( bạn có lẽ hiểu sai ý chăng? ). Đúng thực là mỗi người mỗi phép đấy. Cho nên ko ai bảo rằng người ta làm lễ như nào là đúng cả. Cái này thì mình theo và được dạy từ nhỏ như thế. Còn cách thường như bạn nói thì cũng ko sai. Kể cả là mp 1 ngày hay 3 ngày thì như bạn nói đều như thế cả, là cách làm thường thấy. :). ở trên khi nói về phần lễ Tam Phủ, thì mình có nói đến 2 lễ tam phủ làm và như bạn cũng nói rồi đấy. Lễ Tam Phủ thục mệnh và lễ Tam Phủ Đối Khám. Về cách làm hai đàn lễ này mình chưa có dịp nói đầy đủ, nhưng chắc hản bạn cũng đã có hiểu biết rồi. Nhưng đúng như bạn nói, lễ Tam Phủ Thù Ân ( hay Cừu Ân ) hoặc Tam Phủ Đối Khám là khoa cúng độ âm. Ko có gì nhầm lẫn về cái này cả ( chỉ có tên gọi là khác đi thôi ). Còn Tam Phủ Thục Mệnh thì rõ ràng rồi, mình cũng nói mục đích cúng của khóa lễ này là như thế nào, còn phần cúng trả nợ tào quan và cắt tiền duyên thì thường hay làm ( nhưng không phải ai cũng làm ). Thầy cúng thường mặc định cúng trong lễ mp cho đồng nhân thì sẽ làm những lễ thế sau lễ tam phủ thục mệnh ( cho nên mình ko viết rõ ràng ra hết ). Bạn Hải Anh có lẽ đọc kỹ bài của mình hơn một tý thì sẽ rõ là tất cả những ý kiến mà bạn đóng góp thực ra thì ý mình cũng là như thế :D

conchudangyeu
28-06-2011, 07:38 PM
hihih , nhưng việc bạn nói hầu 4 quan là sai bạn ạ
không ai mở phủ mà k hầu quan tuần cả
mà xin lỗi anh chứ thì từ lúc mà em đi theo thầy đi cúng chưa bao nghe nghe thấy tam phủ thù ân , và trong tam phủ đối khám lại đi phá ngục cả ............

Thanh Tùng
28-06-2011, 07:39 PM
hihih , nhưng việc bạn nói hầu 4 quan là sai bạn ạ
không ai mở phủ mà k hầu quan tuần cả
Lại một lần nữa mời bạn đọc kỹ lại bài viết :)

conchudangyeu
28-06-2011, 07:44 PM
xin lỗi anh em chư đọc hết , nhưng mà anh viết vậy vẫn sai , khi quan ngũ tiễn đàn thì k đọc " bạch sớ hầu " mà đọc cháp long chủ , hoặc điệp thiên quan ,.......... hihihihihih

Thanh Tùng
28-06-2011, 07:45 PM
=)), Ối, mình viết theo kiểu cảm hứng bốc đồng ấy mà. Ko viết theo quan điểm lời nói chuẩn mực ( kiểu đúng khi pháp sư tuyên đọc ấy =)) ), nhưng mà mình sẽ sửa để cho bài viết được hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn hải anh nhiều.

đôngcuôngtuầnquán
28-06-2011, 07:48 PM
hihi. Vấn đề này đúng là rất hữu ích cho những người chuẩn bị xuất thủ trình đồng. Em thấy các đồng thầy khi mở phủ hầu như đều hầu hết 5 quan ( 4 quan mở 4 phủ và quan tuần tiễn đàn). Và cái thứ 2 là anh Thanh Tùng có nhắc đến khai phủ nhà trần: em thấy cậu hùng ở HD khai phủ nhà trần cũng kéo cầu đập trĩnh, lễ vật cũng như mở 4 phủ. Nhưng khác ở chỗ là trứng khai phủ nhà trần là 7 quả màu đỏ và mã là có 1 tòa đức thánh cả và 18 tốt. hjhj em chỉ đưa ra 1 VD thui mời cả nhà cùng chém( nhưng nhẹ tay thui nha) :D

conchudangyeu
28-06-2011, 07:49 PM
nếu mà sửa thì tiện thê anh sửa luôn cả cái phát tấu nhé , trong phát tấu có sai tinh , chứ không phải là trong sái tịnh có phát tấu và cái phần mà đội sớ trình người ta gọi là phát hỏa anh ạ , thương như nam định thái bình hải dương khi phát tấu còn có 5 bát cơm quả trứng vs cầu vài đỏ . Có thầy còn cúng hành trì phát tấu nữa cơ ...

đôngcuôngtuầnquán
28-06-2011, 07:53 PM
Đúng òy. Phát tấu ở HD thường hay có 5 ngựa quan sứ giả kiêm đồ phát tấu: gương, lược, quạt, sách bút, xà phòng,.... có dùng cả 1 tấm vải đỏ như Hải anh nói và chủ sự còn múa đàn, khai quang.....

Thanh Tùng
28-06-2011, 07:53 PM
Ko có đàn lễ nào là đàn lễ khai phủ nhà Trần cả em ak. Nhà Trần không phải một phủ như bên bốn phủ, mà nhà Trần hiển thánh theo quan hệ huyết thống, dòng tộc ( a đang nói về quan niệm thờ và hầu nhà Trần ). Ko có nợ mã nhà Trần như kiểu nợ mã Bốn Phủ, cho nên trong đàn lễ về nhà Trần ko ai gọi là trả mã cả ( như kiểu trả nợ mã bốn phủ ) mà là dâng tiến thôi. Việc dâng tiến mã nhà Trần thì có khi rất đơn giản, chỉ có tiền vàng, sớ sách kim ngân vàng thiếc, cũng có khi dâng tiểu đàn, dâng trung đàn hay đại đàn ( tùy theo tâm thành của người lễ và việc họ muốn cầu. )Còn việc hầu nhà Trần và cung cách Hầu nhà Trần thì anh xin phép mod và anh chị em sẽ viết riêng một bài khác được không?

Thanh Tùng
28-06-2011, 07:57 PM
nếu mà sửa thì tiện thê anh sửa luôn cả cái phát tấu nhé , trong phát tấu có sai tinh , chứ không phải là trong sái tịnh có phát tấu và cái phần mà đội sớ trình người ta gọi là phát hỏa anh ạ , thương như nam định thái bình hải dương khi phát tấu còn có 5 bát cơm quả trứng vs cầu vài đỏ . Có thầy còn cúng hành trì phát tấu nữa cơ ...
Em ak, như anh nói đấy, anh viết bài này theo kiểu lần lượt thứ tự các bước làm, chứ anh cũng ko nói là trong sái tịnh thì có phát tấu, anh chỉ nói theo quan điểm các bước làm việc của pháp sư lần lượt là như vậy. Em đọc thử xem có đúng như thế ko? :), và anh cũng cm là anh ko dùng những ngôn ngữ trong khi cúng hay chuyên dùng trong cúng để viết, anh viết trên quan điểm để mọi người cùng hiểu ( theo nghĩa nôm na em ). :), và cũng cảm ơn em thêm về những sai biệt trong cách cúng ở các vùng mà em cung cấp thêm nhé. :D thanks

đôngcuôngtuầnquán
28-06-2011, 07:59 PM
vâng. Chắc em hơi nhầm xin lỗi anh nhé hjhj

conchudangyeu
28-06-2011, 08:02 PM
kinh bạch chư vị chứ bây h em mới thầy mấy kiểu mở phủ rất hay Trần triều cũng khai giếng kéo cầu , sơn trang cũng kéo cầu khai giếng .
Khi xưa thì 2 dòng tứ phủ và trần triều này phân biệt hoàn toàn ai hầu bên trần triều gọi là thanh đồng cò hầu tứ phủ thì gọi là đồng cốt . Bên tư phủ thì còn có lễ khai giếng mớ đàn , chứ bên trần triều thì cứ đội lệnh là được hầu . Mà thường những ngưới hầu nhà trần đề là pháp sư bắt ta , bắt ma ,chữa bênh âm thì mới hầu . Chứ bây h thì ........... điện tứ phủ cũng thờ trần triều về khiếp bạc cũng hầu tứ phủ .... chán chán thật
Như hầu trần triều thì vao dâng văn thờ trần triều sau đó hát sai hầu luôn đức ông ,.... đó mới là hầu trần triều .

conchudangyeu
28-06-2011, 08:04 PM
như đây là kiểu hầu trần triều đúng nhất đây nè
http://www.youtube.com/watch?v=pXpLKAg18N4

đôngcuôngtuầnquán
28-06-2011, 08:06 PM
Đúng òy. Giờ là Đức Thánh Trần cũng kéo cầu mở phủ. Mà Chầu đệ nhị về cũng khai tòa sơn trang cũng đập trĩnh khai hồ như 4 phủ lun. Dần dà cái đó là bình thường và trở thành thông lệ. Còn thấy rằng khi tạ 3 năm đồng thầy lại 1 lần nữa cờ vì đại tấu khai tòa chúa bói ( nhưng trường hợp này ýt hơn). Còn ở kiếp bạc thỳ đúng là có hầu cả 4 phủ. Nhưng cũng vẫn có đồng chỉ hầu nhà trần ở kiếp bạc thôi.

conchudangyeu
28-06-2011, 08:10 PM
bạn nên hỏi lại cái vị đồng quan ở đây đi , bên nhà trần đội lệnh là được hầu rồi bạn ạ , không bao h có việc khai giếng như bên tư phủ đâu
mà thứ 2 là có cái phủ nào gọi là phủ sơn trang à mà đi đập trĩnh bên tòa sơn trang . Chầu về chứng tòa sơn trang chứ thì chả ai đập trĩnh cả

đôngcuôngtuầnquán
28-06-2011, 08:16 PM
Uk. nhưng mình thấy thế nào thì nói thế bạn ạ. Vì về tâm linh mình ko dám mạnh mồm nói điêu đâu. Đúng là mình có nhìn thấy ở HD đồng thầy hầu giá chầu đệ nhị về kéo cầu đập trĩnh bên tòa sơn trang. Còn ai làm pháp sư thì đồng thầy hầu giá đức thánh trần về cũng kéo cầu mở phủ cho đồng

conchudangyeu
28-06-2011, 08:23 PM
hihihi , có lần tớ được cúng ở 1 đán mở phủ của thầy cường hải dương , thầy cụ cũng bầy trĩnh tóa sơn trang như có đập đâu , và kể cả trần triều có khai đàn đâu nhỉ

đôngcuôngtuầnquán
28-06-2011, 08:24 PM
hjhj. Uk mỗi thầy mỗi phép Giỏ nhà ai quai nhà đấy mà. Mình đầu xanh non trẻ chả být thế nào mà lần. Mình có hỏi nhưng chưa có người trả lời híc híc

Thanh Tùng
28-06-2011, 08:25 PM
Nhà Trần và Bốn Phủ là hai hệ phái khác nhau hoàn toàn. Cần phải phân biệt rõ ràng điều này, không thể hầu hạ lẫn lộn như bây giờ. Khi xưa các đồng thuộc dòng Thanh Đồng khi có bản mệnh sát về nhà Trần hoặc được lệnh làm việc theo Trần Triều thì họ làm thế này. Cách thức để được phủ khăn hầu Nhà Trần cũng hoàn toàn khác bốn phủ, Người Thanh Đồng nhà Trần có thể KHÔNG CẦN CÓ QUAN THẦY PHỦ KHĂN DẪN ĐỒNG như bốn phủ, Pháp sư làm lễ cáo yết và xin phép hội đồng Trần Triều ban lệnh nhận đồng ( viết cách nôm na ) và cho quyền phủ khăn tráng mạn nhà Trần. Họ ( pháp sư ), khai quang, chứng mã và cho thanh đồng vào làm việc thánh.Trường hợp có quan thầy hầu chứng và dẫn đồng thì cũng là rất cẩn thận, cũng không bị coi là sai phép tắc. Nhà Trần ko có lễ gọi là lễ khai phủ hay mở phủ nhà Trần. Các thanh đồng sửa lễ đội lệnh nhà Trần, sau đó thì phủ khăn hầu thánh ngay. Nhưng có một điều chú ý, là khi hầu nhà Trần, Người tân đồng khi mới đội lệnh hầu ở tại nơi xin đội lệnh ( nôm na như chốn tổ bên bốn phủ ) sau bách nhât thì được cho về phủ đệ của nhà Trần để bắc ghế. Và sau 100 ngày là đã có thể làm bùa dẫn, làm phép lệnh của nhà Trần. Nếu các thanh đồng không có cung mệnh kiêm chi, thì khi hầu không cần phải thỉnh qua tam tòa mẫu, thỉnh văn thờ và phủ khăn hầu ngay đức thánh ông. Còn tục hầu thánh tại đền Kiếp Bạc, đền Bảo Lộc hay Trần Thương cũng rất rõ ràng ( khi trước ). Các thanh đồng về Kiếp Bạc bắc ghế thì hầu nhà Trần trong chính điện, không được phép hầu bốn phủ tại đây ( kể cả trường hợp lập bài vị bốn phủ và tuyên thỉnh về đền ), nếu hầu bốn phủ phải sang đền nam tào, bắc đầu hoặc mẫu sinh - mẫu hóa. Về Bảo Lộc hầu nhà Trần thì cũng vậy, nếu muốn hầu Bốn Phủ thì phải ra sân lập bài vị bốn phủ và bắc ghế hầu ( khi xưa chưa có điện mẫu ở Bảo Lộc ). Trần Thương cũng như vậy. Vài ý kiến chia sẻ cùng anh chị em ak :)

conchudangyeu
28-06-2011, 08:28 PM
Đến như bản thân em cũng học pháp sư đây như vẫn chưa đội lệnh nhà trần . không phải ai cũng có thể thích thì làm là được đâu

Thanh Tùng
28-06-2011, 08:34 PM
Đúng, việc hầu Nhà Trần khi xưa anh cũng được dạy là việc cần làm rất cẩn trọng. Không thể làm bừa bãi, và người đội lệnh trần triều phải đích thực có bản mệnh sát về nhà Trần hoặc được lệnh làm việc của nhà Trần. Các Thanh Đồng quan niệm rằng, việc hầu nhà Trần là cực kỳ nặng bóng, và ngay cả là Thanh Đồng, khi bắc ghế hầu, làm không đúng phép cũng là bị quở phạt rất nặng. Chứ chưa nói gì đến việc đội lệnh bừa bãi, và ko có quy củ trong hầu hạ như bây giờ. ( Xl vì nói hơi mạnh mồm ạ )

conchudangyeu
28-06-2011, 08:42 PM
đúng đo hầu nhà trần là luyện binh luyện phép như cụ em ngày xưa con có hầu thêm ông hắc hổ nữa . Bản thân nhà em khi xưa cũng có điện trần triều , cụ em cũng chuyên bắt mà bắt ta . Tuy điện nay k còn . Nhưng nó về việc phụ sự nhà thánh thì nhà em đến 5 đời nay chư bao h đứt cả luôn được ức thiên hương hỏa truyền đăng kế tự được .
Âu cũng là cái lẽ zời

Thanh Tùng
28-06-2011, 08:44 PM
Thật là quý hóa. :) cơ duyên truyền đời cửa thánh chỉ lệnh thì phải theo, cũng là cái phúc hơn người của gia chung nhà em. Lạy ngài vạn lạy

conchudangyeu
28-06-2011, 08:50 PM
Hồi xưa em có biết gì cái này đâu , bà em đồng cựu 70 năm , cụ ra đồng từ năm 16 đến khi cụ 86 tuổi thì cụ từ dã cõi trần , cụ đưa em đi khắp các cửa các đền . Rồi dạy dỗ chỉ bảo , huhuhuhu , bé tí đã được đưa vào đời rồi . huhuhuhuh

hoang.bao198x
28-06-2011, 11:48 PM
Cám ơn các bạn đã cung cấp nhưng thông tin bổ ích lí thú

Triều Viên
29-06-2011, 08:53 AM
Dĩ nhiên là cung cách mỗi nơi mỗi khác, mà việc cúng lễ cũng vạn phép tùy duyên nhưng bài này của bạn Thanh Tùng cơ bản đó.

Trí Minh
29-06-2011, 09:11 AM
Các tôn giáo lớn trên thế giới đều có sự nhất quán về các thức và nghi lễ. Một số tôn giáo còn bảo thủ nghiêm mật các bí tích trong nghi lễ chứ không có sự biến thiên linh động làm tam sao thất bản cái tinh túy của nghi lễ. Rất mong thay một ngày nào đó chúng ta có một quy chuẩn về lề lối và các thức trong nghi lễ tứ phủ. Như vậy sẽ tạo tiền đề khoa học cho một hồ sơ đệ trình Di Sản Văn Hóa Thế Giới.

thuận_vũ_hòa_phong
29-06-2011, 09:13 AM
ôi thế còn gì bằng.....cảm ơn trí minh

Triều Viên
29-06-2011, 09:48 AM
Anh ơi thế thì không được đâu? Không được ai lại nghĩ và làm thế. Ta mà nghĩ thế thì ta tự đóng băng mình đó. Ta đưa lại cái gốc mà hình thành và tạo dựng Tín ngưỡng này đi ( em chưa gọi lần nào gọi là Đạo Mẫu). Cơ sở của tín ngưỡng này là đức tin của cư dân nông nghiệp, trọng âm, trọng phụ nữ kết hợp với cái tư duy căn cơ của người Việt lại mang tính "tự phát". Cái tự phát ấy mang đến hai mặt. Cả tích cực và tiêu cực. Tích cực là mang tới cho Tín ngưỡng này một hệ thống Chư vị tối linh đa dạng Phật, Lão, Nho, và hình ảnh người Mẹ là trung tâm (bên cạnh những vị thần cố định của Bốn Phủ còn có các vị thần bản địa, các ông bà Đồng không chỉ thờ mà còn bắc ghế hầu luôn), cái sự hòa nhập này mang đến những nét đặc trưng thú vị của mỗi vùng miền tác động trực tiếp đến cung cách hành lễ (quan niệm cúng tế, hầu hạ,...), Tiêu cực là nó không mang tính thống nhất, không có gì gọi là qui chuẩn dẫn đến nhiều cái thái quá hoặc tùy tiện. Nhưng vốn dĩ tự thân nó là thế? Nếu bắt Tín ngưỡng này bó vào một khuôn khổ nó sẽ không còn là nó nữa các anh chị em ạ. Mà có một câu đầy hài hước mà nước ngoài họ hay nói về tác phong của ta: "ăn nhanh, đi chậm, hay cười thích mua đồ cũ là người Việt Nam", đúng là cái này ta hay gặp thật! Và đây là một nét để nhận ra người Việt thì cái sự linh động, đa dạng, nhập thế đến độ "tùy hứng" ấy mới là tư duy của Tín ngưỡng thờ Mẫu.

Trí Minh
29-06-2011, 10:00 AM
Không đến nỗi thế đâu, chỉ là một bộ xương để đắp thịt vào thôi, còn ai có thẩm mỹ thì trát phấn tô son them cho đẹp. Nhưng cũng cần có cách thức quy chuẩn để tránh sự biến thiên thái quá làm mất đi giá trị của tứ phủ. vấn đề tế nhị này thì chắc Phutrieulinhtu hiểu mà.

conchudangyeu
29-06-2011, 12:37 PM
nhưng cái quan trọng ở đây là đất lề quê thói , nên nó hới khó .
Đành rằng là nhưng vậy nhưng mà sợ nhất là những ngưới "sáng tạo " "tường tượng " thêm ra biến từ cái văn hóa thành 1 cái trò chơi ...............

Thanh Tùng
29-06-2011, 02:48 PM
Nếu giờ cứ chỉ nói theo quan điểm là đất lề quê thói, để theo đấy mà mỗi người làm một kiểu, mỗi nhà làm một phép, mỗi vùng lại theo tín ngưỡng riêng thì nó sẽ mãi mãi cứ như bây giờ. Việc lập ra một cái khung cơ bản về những nghi lễ của tín ngưỡng, bên cạnh đó cũng có những tìm hiểu rõ ràng và phù hợp với tâm thức con người Việt để định ra những giới hạn và những nguyên tắc cơ bản của tín ngưỡng thì mình nghĩ nên làm. Nói thực, cái này nó là quan điểm cá nhân mình thôi, nhưng bây giờ, chẳng thiếu người hầu theo kiểu sáng tạo riêng của mình, sau đấy, khi có người khác hỏi tại làm sao lại làm thế thì lại cứ đổ tại vì vùng miền tôi ở thì hầu như vậy hay làm lễ như vậy. Chứ thực ra về việc hầu hạ nhà thánh, trong cung cách hầu, nghi lễ tiến hành thì về cơ bản ở các vùng là giống nhau, sự sai biệt có thì chỉ ở một vài giá hầu, cùng cung cách hầu hạ thôi. Chứ không biến loạn lên như bây giờ.

damquangvinh
29-06-2011, 03:22 PM
những nghi thức mạng nặng tính biểu diễn .
1 canh diễn cho những con người hữu hình được thấy , được tin .
những con rối được điều khiển khéo léo .
và rồi tất cả , tất cả những điều đó sẽ được xóa bỏ trên con đường tiến hóa .

Thanh Tùng
29-06-2011, 03:31 PM
Bạn nêu quan điểm thờ thánh từ tâm và cái đó là gốc của đạo là điều mình rất đồng ý, bạn à, như bên phật cũng lấy từ đó để mà độ thoát chúng sinh. Nhưng như tín ngưỡng thờ thánh thì bởi người trần vô minh tăm tối bởi thế mới cần đến thánh chỉ bảo dạy dỗ cho, từ đấy dần nâng tầm con người lên và để thoát thai để vượt lên một ngưỡng tiến hóa mới trong tầm nhìn và tư tưởng tâm linh. Nhà thánh nhiều khi cũng phải thể ra uy quyền để cho người trần nhìn mà tin mà sợ ( như trong tín ngưỡng thờ đức thánh Trần chẳng hạn ), chứ nói không không sắc sắc thì là điều cao thâm quá mà không phải ai cũng hiểu và nắm được rồi để lưu vào tâm. Người ta lấy điều giáo hóa là nhằm vào cả một cộng đồng và mong muốn ai ai cũng hiểu, ai ai cũng biết, mong muốn phổ rộng ra cho tất thảy mọi người. Lấy nghi lễ mà làm vd thì không ai nói cái nghi lễ như thế là sai hay đúng, người ta cũng hiểu rằng làm đầy đủ nghi lễ là với người trần chứ ai biết được với thánh là có đầy đủ đúng phép hay không, hoặc giả nghi lễ bày ra là để cầu nguyện ( làm lễ cầu ) hay để học đạo ( như một hình thức bái sư dâng lễ )....., lấy cái nghi lễ đó, bày ra cái nghi lễ đó là để chúng ta bày tỏ lòng thành kính, và giữ phép của đạo con người Còn thì trong cõi sống này thì chẳng còn gì lưu lại khi con người nhắm mắt, có còn lại là cái bóng hình đáng trân quý, luật tục phù hợp với luân thường và cái đạo Người mà thôi. Đừng nói một cách sáo rỗng.

Triều Viên
29-06-2011, 04:11 PM
Bạn nêu quan điểm thờ thánh từ tâm và cái đó là gốc của đạo là điều mình rất đồng ý, bạn à, như bên phật cũng lấy từ đó để mà độ thoát chúng sinh. Nhưng như tín ngưỡng thờ thánh thì bởi người trần vô minh tăm tối bởi thế mới cần đến thánh chỉ bảo dạy dỗ cho, từ đấy dần nâng tầm con người lên và để thoát thai để vượt lên một ngưỡng tiến hóa mới trong tầm nhìn và tư tưởng tâm linh. Nhà thánh nhiều khi cũng phải thể ra uy quyền để cho người trần nhìn mà tin mà sợ ( như trong tín ngưỡng thờ đức thánh Trần chẳng hạn ), chứ nói không không sắc sắc thì là điều cao thâm quá mà không phải ai cũng hiểu và nắm được rồi để lưu vào tâm. Người ta lấy điều giáo hóa là nhằm vào cả một cộng đồng và mong muốn ai ai cũng hiểu, ai ai cũng biết, mong muốn phổ rộng ra cho tất thảy mọi người. Lấy nghi lễ mà làm vd thì không ai nói cái nghi lễ như thế là sai hay đúng, người ta cũng hiểu rằng làm đầy đủ nghi lễ là với người trần chứ ai biết được với thánh là có đầy đủ đúng phép hay không, hoặc giả nghi lễ bày ra là để cầu nguyện ( làm lễ cầu ) hay để học đạo ( như một hình thức bái sư dâng lễ )....., lấy cái nghi lễ đó, bày ra cái nghi lễ đó là để chúng ta bày tỏ lòng thành kính, và giữ phép của đạo con người Còn thì trong cõi sống này thì chẳng còn gì lưu lại khi con người nhắm mắt, có còn lại là cái bóng hình đáng trân quý, luật tục phù hợp với luân thường và cái đạo Người mà thôi. Đừng nói một cách sáo rỗng.

Cái ông Thanh Tùng này chỉ được cái nói hay, nói đúng! Chán nhất là sự sáo rỗng. Toàn nói cái đâu đâu thôi, nói cái gì mà người ta hiểu, thấy ngay và áp dụng được mới là cái quí chứ?

Trí Minh
29-06-2011, 04:25 PM
Mến tặng ban Quang Vinh đối câu đối này trong lễ truy niệm đức Đệ Nhất Pháp Chủ

Sắc tướng vốn không, mượn cảnh huyễn độ người trong mộng
Tử sinh nào có, nương thuyền từ vớt kẻ còn mê.

Tặng thêm bạn bài thơ này của Quảng Nghiêm thiền sư nữa.

Thoát tịch diệt mới bàn tịch diệt
Qua vô dư hãy nói vô dư
Làm trai có chí xung trời thẳm
Theo hướng Như Lai luống nhọc mình.

Thanh Tùng
29-06-2011, 06:18 PM
:)). Em cũng học nhiều từ bài thơ của thiền sư nữa ak. Em cảm ơn anh nhiều :)

damquangvinh
29-06-2011, 08:37 PM
Trí Minh
Mến tặng ban Quang Vinh đối câu đối này trong lễ truy niệm đức Đệ Nhất Pháp Chủ

Sắc tướng vốn không, mượn cảnh huyễn độ người trong mộng
Tử sinh nào có, nương thuyền từ vớt kẻ còn mê.

Tặng thêm bạn bài thơ này của Quảng Nghiêm thiền sư nữa.

Thoát tịch diệt mới bàn tịch diệt
Qua vô dư hãy nói vô dư
Làm trai có chí xung trời thẳm
Theo hướng Như Lai luống nhọc mình


không hiểu .

damquangvinh
29-06-2011, 08:38 PM
Có phúc: Là những người có phúc ( nghĩa là có con cái đầy đủ nam nữ )

?????????????????

Trí Minh
29-06-2011, 09:09 PM
Em ơi bản dịch chữ Nôm đó còn gì, bạn ấy học Phật mà hiểu là các chắc, giả nai vàng tý thôi.

hoang.bao198x
29-06-2011, 10:04 PM
1 đứa trẻ học chưa hết cấp 3 dùng 2 từ ít chữ để chế giễu 1 người có bằng thạc sĩ e ko hợp lí lắm nhỉ /

từ thạc sĩ chỉ là để chỉ một học vị, cũng không thể nói lên điều gì.

Trí Minh
29-06-2011, 10:06 PM
Một thạc sỹ tranh luận với một đứa trẻ con có đáng không Quang Vinh, mình nghĩ bạn hiểu lục hòa pháp trong Phật giáo. Kiến hòa đồng giải. Mình cũng là thạc sỹ nhưng nhiều lúc thấy kiến thức và ứng xử cũng chưa bằng mấy cụ già không bằng cấp sống ở làng quê chứ đừng nói là tú tài. Khổng tử nói "ba người cùng đi, ắt có kẻ làm thầy của ta".

damquangvinh
29-06-2011, 10:09 PM
Một thạc sỹ tranh luận với một đứa trẻ con có đáng không Quang Vinh, mình nghĩ bạn hiểu lục hòa pháp trong Phật giáo. Kiến hòa đồng giải. Mình cũng là thạc sỹ nhưng nhiều lúc thấy kiến thức và ứng xử cũng chưa bằng mấy cụ già không bằng cấp sống ở làng quê chứ đừng nói là tú tài. Khổng tử nói "ba người cùng đi, ắt có kẻ làm thầy của ta".

ok bạn .
ok bạn
ok bạn

Thanh Tùng
30-06-2011, 02:12 AM
Có phúc: Là những người có phúc ( nghĩa là có con cái đầy đủ nam nữ )

?????????????????
Ý bạn tức là như thế nào ? mình vẫn chưa hiểu bạn muốn nói gì qua cm này?

Thanh Tùng
30-06-2011, 02:51 AM
1 gia đình mà nhiều đời phải làm đầy tớ cho thiên hạ mới nên dùng từ này để diễn tả về họ em ạ
.
Bạn ơi, mình xin lỗi, nhưng mà sao gọi việc này là đi làm đầy tớ được? Họ là người làm phúc cho người khác. Mình ko biết, không hiểu thì có họ là người dẫn lời, chỉ đường rồi lo việc thay cho. Đấy là điều đáng quý hóa mà bạn. Bạn không nên dùng từ ngữ nặng nề quá như vậy. Mình biết rằng có lẽ haianh có nhiều điều cũng thất thố với bạn. Nhưng mong bạn hỉ xả bỏ qua cho. Mình ko dám coi là dạy đời gì, nhưng chúng ta cùng lên diễn đàn và cùng trao đổi các vấn đề này, có lẽ cũng là bởi xuất từ tâm thành và mong muốn được tìm hiểu để hiểu thêm về tín ngưỡng và phong tục thôi. Ý kiến trái triều nhau, làm mất lòng nhau thì không tránh khỏi, nhưng nhìn vào đó để có thái độ cư xử hòa nhã giữa mọi người thì mình thấy là điều rất đáng quý, cũng là một cách chúng ta ủng hộ diễn đàn này và cùng làm cho nó lớn mạnh hơn. Chúng mình biết vẫn còn nhiều điều thiếu sót, và thực tình mà nói thì mình đánh giá rất cao những quan điểm và ý kiến của bạn. Bạn là người hiểu biết và mong bạn hãy tiếp tục ủng hộ và đóng góp cho diễn đàn. Cảm ơn bạn rất nhiều :)

@Haianh: em nên có thái độ hòa nhã hơn, và cũng là thể hiện mình cũng là người nền nã và có quan điểm biết tiếp thu, anh biết em cũng hiểu biết nhiều về lĩnh vực này, và cũng dành rất nhiều công sức để học hỏi, tìm hiểu về tín ngưỡng và văn hóa dân tộc. Cũng xuất phát từ lòng đam mê, yêu thích và có lẽ cao hơn nữa là ý thức gìn giữ và bảo tồn vốn văn hóa quý báu này, cái tâm đó phật thánh ắt hẳn đá chứng, và cũng lại càng vui mừng cho tất cả chúng ta vì em là đại diện của lớp trẻ đi sau nhưng lại có cái tâm lớn như thế. Nhưng về việc ứng xử và giao tiếp thì em cần rút kinh nghiệm nhiều, và cũng nên có lời xin lỗi đến damquangvinh vì những gì không thiện cảm mà em đã nói như ở trên, và anh cũng tin chắc là damquangvinh sẽ hiểu và cũng sẽ có lời lại với em để cùng giữ được hòa khí và hiểu nhau hơn. Hy vọng qua những tranh luận đó thì chúng ta hiểu thêm về nhau và lại càng quý trọng nhau.
Mình cũng rất mong cả nhà, các anh chị em chúng ta sẽ cùng sinh hoạt trên diễn đàn và đối xử với nhau theo tinh thần này. :)

Thanh Tùng
30-06-2011, 02:13 PM
Lần nữa, anh nói rằng Haianh nên điềm tĩnh hơn. Cảm ơn em

conchudangyeu
30-06-2011, 02:15 PM
cám ơn anh hihihihhi . Như thế là em rất bình tĩnh thì em mới chửi hay như vậy , chứ màk bính tĩnh em hắt cho cả ba vạn chín nghìn vào mặt rồi

hoang.bao198x
30-06-2011, 02:44 PM
Có lẽ em hơi quá rồi đó haianh1995, em là người học rộng, biết nhiều gia đình có truyền thống, đừng cư xử ăn nói để mọi người đánh giá là vô học. Em nói ngươi ta là ít chữ bây giờ em thể hiện thế thì hóa ra em cũng bằng ngươi ta ah.

Thanh Tùng
30-06-2011, 02:48 PM
a xin lỗi. Nhưng a thấy em nói vậy đủ rồi đấy haianh ak. Có thái độ bình hòa và trưởng thành hơn. đồng ý không?

hoang.bao198x
30-06-2011, 02:51 PM
Nếu em nói thế thì bọn anh cung chẳng biết nói thế nào. Cám ơn em thời gian qua đã nhiêt tình tham gia phát triển diễn đàn.

conchudangyeu
30-06-2011, 02:52 PM
vâng cám ơn diễn đàn rất nhiều

Thanh Tùng
30-06-2011, 02:56 PM
Em có lẽ tự tin vào mình quá hay bởi vì em bực mình quá với dam vinh mà có những thái độ như vậy?. Xin lỗi em, cái đúng chúng ta tiếp thu, cái sai chúng ta cùng tranh luận để tìm ra những gì thích hợp nhất. Nhưng không phải trên quan điểm mỉa mai, đả kích, hay chê bác người này người khác. Mà như anh thấy thì trong topic này, chính em lại là người có những thái độ không vừa mắt với đàm vinh trước, chứ không phải họ hằn học em một cách vô cơ hay cố tình xúc phạm đến em. Em có thể xúc phạm đến họ tại sao em lại cho rằng mình không thể bị như thế? Bọn a ở bên ngoài đọc những cm này, thấy thực sự rất thất vọng. A tưởng rằng a và anh hoàng chỉ nói vậy là em có thể nhận ngay ra. Chứ không nghĩ em còn có thể cm như ở trên nữa. Em nên xem lại em. Việc chán hay không cái diễn đàn này, bọn a cũng ko thể có thái độ nào khác được, Chỉ mong em hiểu sai đúng ở đâu và có quan điểm tiếp thu thôi. Rất mong điều này. Cảm ơn em nhiều

conchudangyeu
30-06-2011, 03:05 PM
cám ơn anh nhắc nhỏ em cũng vừa thực hiện song nhưng gì em noi
cám ơn anh nhé

Thanh Tùng
30-06-2011, 03:08 PM
Chúc em luôn vui và trưởng thành hơn. Cảm ơn em về những đóng góp của mình thời gian qua

conchudangyeu
30-06-2011, 03:10 PM
hiihii , pp everybody . pp and never see you again

Thanh Tùng
30-06-2011, 03:14 PM
Kẻ thua cuộc thì sẽ bỏ chạy. Luôn là như thế, Nhưng là người quân tử và can đảm thì sẽ biết trở lại khi nhận ra mình đã sai. Học ít học nhiều thì cái cốt cuối cũng chỉ nhằm đến một mục đích sống cho có trước sau và cố gắng vẹn tròn thôi. Chứ ngồi mà đếm chữ để xem tôi học được 10 chữ, anh học được 9 chữ => tôi học nhiều hơn anh => tôi có học thì sai bét. Ở cái nhìn và cách cư xử thôi. Mong một ngày sẽ được gặp lại em. :)

conchudangyeu
30-06-2011, 03:16 PM
kẻ thằng thì làm vua kẻ thua thì sẽ làm cua trong nồi
chán cảnh trần tục anh về núi đây cu .............

Triều Viên
30-06-2011, 03:35 PM
" Yêu nhau cau sáu bổ ba mà ghét nhau cau sáu tôi mang bổ ra làm mười", ơ thế nay 29 tháng thiếu, mai đã mùng một rồi đấy anh chị em ạ. Ai muốn ăn Trầu thuốc lào thì về Vĩnh Bảo ăn với tôi nhé. Chuyện nhà Thánh còn nhiều điều lắm. Cứ Trầu thơm với lại chè xanh, ghế tôi quí cả mời người phương xa. Chẳng có rượu thịt xa hoa, mà cái sự chữ nghĩa xem ra cũng nghèo. Xin đồng anh lính chị và các bạn cứ gọi là từ từ mà tìm hiểu. Hihi................

Thanh Tùng
30-06-2011, 03:40 PM
Xin phép bác em hỏi thăm. Nhà mình còn canh cáy không ak?????

damquangvinh
30-06-2011, 07:01 PM
Có phúc: Là những người có phúc ( nghĩa là có con cái đầy đủ nam nữ )

?????????????????

gửi thanh tùng !
ý vinh là anh giải thích từ phúc e ko hợp lí lắm :
phúc : phúc trong cụm từ là hạnh phúc , là sự may mắn, tốt lành.
Theo quan niệm xưa, nhà đông con là nhà có phúc.
Cầu Phúc là để mong được đông con, nhất là con trai để nối dõi, trông coi tài sản, ruộng vườn, vì chỉ có con trai ngày xưa mới được phép đi thi đỗ đạt làm quan. Đối với những gia đình nghèo, đông con thì mỗi đứa con trai lại là một phần lao động quan trọng, cày cuốc ruộng vườn. Có nhiều con, khi về già cha mẹ được yên tâm vì có người trông nom săn sóc lúc đau ốm.

chứ đâu nhất thiết là phải đủ cả nếp cả tẻ mới là nhà có phúc bạn thanh tùng nhỉ ??????

Thanh Tùng
30-06-2011, 07:36 PM
Vâng, cái này bạn góp ý cũng là đúng ak. Cái mình viết ra theo quan điểm có phúc ( tức phúc xét hàng hậu ( con cái ) có đủ cả nếp tẻ ) là ý muốn nói tới gia đình có sự quân hòa. Mình không nghĩ theo hướng là chỉ có con trai thì mới là tốt nhất nhưng có lẽ một gia đình có đủ cả nếp tẻ trong hàng con thì sẽ là điều hay hơn. và các cụ xưa khi sinh con thì cũng ko mong đẻ con một bề. vẫn muốn cả nếp tẻ nhưng mong mỏi sinh con trai đầu lòng hoặc trong gia đình thì sinh được nhiều con trai chứ ko phải chỉ sinh con trai : ) thân

thuận_vũ_hòa_phong
30-06-2011, 09:14 PM
bài viét hay có ích cảm ơn bạn

bachuadieu
30-06-2011, 09:18 PM
Đúng, việc hầu Nhà Trần khi xưa anh cũng được dạy là việc cần làm rất cẩn trọng. Không thể làm bừa bãi, và người đội lệnh trần triều phải đích thực có bản mệnh sát về nhà Trần hoặc được lệnh làm việc của nhà Trần. Các Thanh Đồng quan niệm rằng, việc hầu nhà Trần là cực kỳ nặng bóng, và ngay cả là Thanh Đồng, khi bắc ghế hầu, làm không đúng phép cũng là bị quở phạt rất nặng. Chứ chưa nói gì đến việc đội lệnh bừa bãi, và ko có quy củ trong hầu hạ như bây giờ. ( Xl vì nói hơi mạnh mồm ạ )

chuẩn k cần chỉnh :));;)ban khen cho ghế của ta

damquangvinh
30-06-2011, 10:06 PM
Bạn ơi, mình xin lỗi, nhưng mà sao gọi việc này là đi làm đầy tớ được? Họ là người làm phúc cho người khác. Mình ko biết, không hiểu thì có họ là người dẫn lời, chỉ đường rồi lo việc thay cho. Đấy là điều đáng quý hóa mà bạn. Bạn không nên dùng từ ngữ nặng nề quá như vậy. Mình biết rằng có lẽ haianh có nhiều điều cũng thất thố với bạn. Nhưng mong bạn hỉ xả bỏ qua cho. Mình ko dám coi là dạy đời gì, nhưng chúng ta cùng lên diễn đàn và cùng trao đổi các vấn đề này, có lẽ cũng là bởi xuất từ tâm thành và mong muốn được tìm hiểu để hiểu thêm về tín ngưỡng và phong tục thôi. Ý kiến trái triều nhau, làm mất lòng nhau thì không tránh khỏi, nhưng nhìn vào đó để có thái độ cư xử hòa nhã giữa mọi người thì mình thấy là điều rất đáng quý, cũng là một cách chúng ta ủng hộ diễn đàn này và cùng làm cho nó lớn mạnh hơn. Chúng mình biết vẫn còn nhiều điều thiếu sót, và thực tình mà nói thì mình đánh giá rất cao những quan điểm và ý kiến của bạn. Bạn là người hiểu biết và mong bạn hãy tiếp tục ủng hộ và đóng góp cho diễn đàn. Cảm ơn bạn rất nhiều :)

:)

ok men
men xứng đáng làm mod hòa giải .
về vấn đề chữ thầy trong đạo Thánh ở thời kì hạ ngươn này vinh xin bàn với bạn trong 1 bài viết khác . ok men

Thanh Tùng
02-07-2011, 01:00 AM
Cảm ơn bạn. :), rất mong sẽ được mở rộng kiến thức nhờ bạn. Thân

kycunglangson
02-07-2011, 08:38 AM
đây là một bài viết rất hay mới ban đầu nó có phần hơi áp đặt mang ý nghĩa chủ quan nhưng về sau đã được mọi người đóng góp ý kiến rất nhiều làm cho ngày càng hoàn chỉnh hơn vả theo đệ tử tôi thì chủ top nên sưu tầm lại tất cả các ý kiến và viết thành một bài hoàn chỉnh cho tất cả mọi người rễ theo dõi đặc biệt là những người chuẩn bị xin ra trình đồng làm con phật thánh.qua đây đệ tử tôi cũng xin đóng góp 1 số ý kiến:
+ trong đại đàn mở phủ thì đồng thầy thường là hầu đủ giá quan lớn quan lớn tuần về tán đàn tứ phủ. cũng có người hầu 2 quan quan tam về mở cả 4 phủ và quan tuần về tán đàn, cũng có người hầu đủ 5 quan nhưng thứ tự làm việc lại khác nhau như : quan nhất về chứng sớ, quan nhị về chứng giám sát đàn mã, quan tam mở 2 phủ quan tứ mở 2 phủ, quan tuần tán đàn. còn bây giờ đa số là mỗi quan mở 1 phủ quan tuần tán đàn.
+ nhà trần không phải 1 phủ riêng như tứ phủ nên không phải bầy trứng phủ cũng như đạp chĩnh khơi hồ mở phủ như tứ phủ mà nhà trần về chỉ cần cho đồng tan lính mới(nặng bóng nhà trần đội lệnh thôi) là nhà trần đã nhận lính. và cái nữa đó là khi về tới các đền nhà trần thì không hầu tứ phủ mà chỉ hầu nhà trần thôi vì ở các đền nhà trần không có phủ nào của tứ phủ nói nôm na là như vậy khi tứ phủ về đền nhà trần thì tứ phủ là khách còn khi nhà trần về đền tứ phủ thì nhà trần lại là khách vậy đấy các vị à. ngày xưa các cụ còn không thờ trần triều và tứ phủ chung như bây giờ cơ( sư cụ nhà mình nói với mình vậy)
+ sơn trang cũng không đạp chĩnh khơi hồ đâu mọi người nhé vì sơn trang là sơn lâm sơn trang nằm trong nhạc phủ rồi còn gì nữa sao chầu nhị về cũng khôi hồ mở phủ vậy mở lắm phủ thế??? chung quy là có mấy phủ? đấy cái đáy chúng ta sẽ tụe hiểu mà làm.
A DI ĐÀ PHẬT HOAN HỶ HOAN HỶ

Khai Giác
02-07-2011, 07:12 PM
#:-SThực ra ở đây có sự nhầm lẫn.
Một số vị đồng thầy kiêm pháp sư bây giờ kèm với nghi thức lễ mở phủ lại thêm cả nghi thức phả độ gia tiên vào ngày hôm trước nên mới có Tam phủ đối khám. Nhưng đó là của phần nghi thức cầu siêu chứ không phải của nghi lễ mở phủ,
Làm thế này làm nhiều người tưởng nhầm là nghi thức mở phủ phải cần có thế.
Đúng là nghi thức thời bây giờ. Mất hết lề lối
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát ma ha tát

conchudangyeu
02-07-2011, 07:44 PM
con bạch cụ là không phải pháp sư sai mà là do mấy bà thầy bói đó , chứ pháp sư nhà chúng con thì chỉ dám tùy duyên mà làm thôi . huhuhuhu , đừng đội lỗi cho pháp sư thầy ơi

conchudangyeu
02-07-2011, 08:04 PM
nếu mà thích báo ơn tổ tiên thì có thể hầu chầu tổ , hoặc tổ cô tại gia , ........
Không nên nhầm như vậy

Thanh Tùng
02-07-2011, 08:32 PM
Mình đồng ý quan điểm là không phải cứ cúng mở phủ là phải cúng tam phủ đối khám ( nghe ra có vẻ long trọng quá ), như ở nhà thì thấy các đồng trưởng giữ lễ, khi làm lễ mở phủ cho gia chủ thì các cụ thường hay nhờ oai lực của thập phương tam bảo mà trong đàn lễ có thiết lập đàn tràng thỉnh phật tuyên kinh, diễn nói công đức và các pháp của Phật trong cứu độ chúng sinh, bề sau lại xin hồi hướng công đức kinh rồi xin dâng sớ cầu siêu cho gia tiên tiền tổ của tân đồng ( như bạn thanhdongtan nói đấy ak ) :), như mình đưa đàn cúng tam phủ đối khám lên là ý nói đến tuần tự lần lượt các bước tiến hành để mọi người có thể dễ hình dung ra. Chứ ko có ý nói là đàn tam phủ đối kháng ( thù ân ) là bắt buộc phải làm đâu ak :)

conchudangyeu
02-07-2011, 09:16 PM
k phải là k bắt buộc phải làm mà k được làm ý .
Trong khoa này thỉnh k chỉ tam phủ mà còn thỉnh các gia tiên , cập chư nghiệp trướng . Cái khoa này chỉ cúng trong độ âm thôi . Còn trong đàn lễ mở phủ là k được làm . chứ k phải thích thì làm k thích thì thôi
"cúi thỉnh sử giả các quan
Điệu đảng hồn nộp về nơi đàn sở
cập tam thế oan gia
nghiệp trướng , báo trướng , trùng tang liên táng
trùng phục thôi thì
trai chủ hợp cáo thiên ti
cúi xin được điệu ngay tớ đàn nghi
đối văn trạng sự tình sẽ rỗi
hoặc là có tội , hoặc là không tội
nhờ thiên tí thứ sá dung tình
........... "
( Trích 1 đoạn trong diễn nôm của khoa tam phủ đối khám )

Thanh Tùng
02-07-2011, 11:17 PM
Thế á? :)) :)) :))

conchudangyeu
09-07-2011, 02:20 PM
vâng ạ , dám xin anh đính chính và sử lại đi

dongquanmaumuc
15-07-2011, 01:34 PM
Tôi cũng đã đọc bài viết của Thanh Tùng về việc Lễ mở phủ và những điều cần biết. Về cá nhân tôi thấy về cơ bản bài viết của Thanh Tùng là phù hợp với các nghi lễ "theo Khoa giáo chuẩn". Vì Thanh Tùng viết trong lĩnh vực rộng nên có một số chỗ không thể diễn giải hết được, do đó một số bạn có ý kiến. Tuy nhiên tôi thấy có nhiều ý kiến hay nhưng một số ý kiến còn chủ quan. Như các bạn biết đấy, hiện nay các Thầy bốn phủ thì nhiều, mỗi người một phách, chẳng ra đâu vào đâu. Không thể nói viện dẫn ra là mỗi thầy mỗi phép được mà cần phải có quy chuẩn chung để trước hết các con nhang đệ tử nhà Thánh biết được phép Thánh, thực hiện cho đúng và tránh việc các Thầy Đồng " Bóng Thánh miệng Trần" hù dọa con nhang hay là những điều vô đạo làm ảnh hưởng đến uy linh Nhà Thánh, làm cho người dân nghi hoặc, làm cho người dân quá sợ Ông Thánh với những hình ảnh mắt xanh mỏ đỏ, chửi bậy liên miên, õng à õng ẹo.
Về vấn đề này chúng ta có trách nhiệm góp ý và xây dựng trên tinh thần học hỏi và bám vào những khoa giáo cổ hay những chuẩn mực dương gian để suy luận trên cơ sở lý luận cũng như thực tế. Từ đó cũng có thể đi đến thống nhất những yếu tố cơ bản, từ đó các Thanh đồng đạo quan, hay các con nhang đệ tử biết mà áp dụng cho các nghi lễ đảm bảo đúng, đầy đủ và trang nghiêm.
Trước mắt tôi có ý kiến về việc khi mở phủ , theo như bạn Thanh Tùng viết thì bốn Ông Quan lớn về mở 4 phủ, sau đó Chầu đệ Nhị chứng đàn, rồi Chầu lục sang khăn . Ông Đệ Ngũ sẽ tiễn đàn sau khi Quan Thấy hầu tạ. Tôi nhất trí, tuy nhiên cũng có thể Ông Đệ Ngũ về đống ngay lúc khai đàn sau Ông đệ tứ , chúng sớ và chứng đàn đồng thời tán đàn luôn cũng được (đàn sơn Trang để 1 trong 3 bà sơn trang (Đệ nhị, Chầu Lục, Chầu Bé) tán đàn cũng được.
Riêng có một số ý kiến cho rằng mỗi thầy mỗi phép, có thầy thì 4 Ông quan lớn về chứng đàn , mở phủ. Có Thầy thì 2 Ông hoặc ba Ông, thậm chí 1 Ông. Tôi cho rằng 4 Ông là chuẩn nhất vì việc ai người ấy làm thì hay nhất. Ông Đệ nhất về mở phủ thượng thiên, Ông Đệ nhị mở phủ Thượng ngàn (nhạc phủ) ....Còn Ông Đệ Ngũ về chứng sớ và tán đàn. Nếu như vậy Canh đàn vừa trang trọng vừa uy nghi và Tân đồng được hưởng phúc đầy đủ của các Ông khi về chứng phủ. Nếu thiếu các Ông về thì thiệt thòi cho tân đồng quá. ( Tôi giải nghĩa nhé: Ví dụ như nhà mình có việc mời 4 hoặc 5 cụ cao niên trong họ đến để dự đám cưới thôi, lúc đó chỉ có 1 hoặc 2 cụ đến đại diện thì vui sao bằng cả 4 hoặc 5 cụ cùng đến).
Xin lỗi các bạn tôi xin phép dừng tại đây, và sẽ có thêm ý kiến về việc này. Mong sao nếu ý kiến của tôi không như các bạn đang nghĩ thì cũng nên góp ý xây dựng trên quan điểm cởi mở nhé!

Triều Viên
15-07-2011, 01:55 PM
Tán thành!

conchudangyeu
15-07-2011, 04:01 PM
cám ơn bác dongquanmaumuc !!! . cám ơn bác rất nhiều .
Nhưng cho còn vứng mắc ở một chỗ vì sao mà khi cúng , khi thỉnh thì ta thỉnh : thiên địa thoải nhạc , nhưng sao khi mở thì lại là thiên nhạc thoải địa . Cái thứ tử mở ntn có vẻ không trùng với 1 số quan niệm của chúng ta về tam tứ phủ .
Cảm phiền bác giải thích cho cháu ngu muội xin hỏi .

Thanh Tùng
17-07-2011, 02:29 AM
Cảm ơn mọi người cho ý kiến đóng góp ạ, Như mình cũng có nói rằng, việc đưa nghi lễ như thế thì chỉ là chuẩn với mình thôi ( theo cái mình được dạy, và tìm hiểu thêm ) cho nên có nhiều cách thức mở phủ khác nhau, nhưng có lẽ cũng không nằm ngoài phương thức ấy ( chỉ là hình thức có thể thay đổi ). Mình cũng cảm ơn bạn dongquanmaumuc đã quan tâm bài viết này và cho ý kiến đóng góp chân thành. :), nhiều quan điểm khác nhau nhưng chúng ta nhân đây thì thử tìm lấy một quan điểm thống nhất về vấn đề này xem sao. Rất mong nhận được nhiều hơn ý kiến đóng góp và xây dựng của anh chị em diễn đàn :)

namkhanh
23-07-2011, 02:39 AM
Mạo muội có mấy lời thế này .
1. bạn thanh Tùng : phần đa những điều bạn nói theo xu thế chung là gần đúng , đạt đến 90%.
vì tôi thấy bạn viết không có giá ông tuần, tôi cũng là một thanh đồng , cũng cha truyền con nối đến nay cũng là đời thứ 7 , nhưng chưa có mở phủ nào lại không có ông tuần , bốn ông : nhất , nhị, tam, tứ mở bốn chĩnh lần lượt đại diện cho thiên , địa , thuỷ , nhạc . ông tuần tiễn đàn ( đàn tôi nói ở đây là ngựa , voi , thuyền rồng , nốt, bè , mảng ....... trừ chúa , 2 chầu quỳnh quế , 12 cô và động sơn trang ) vậy chúa , 2 chầu quỳnh quế , 12 cô và động sơn trang là do ai tiễn , với thanh đồng khác tôi không biết , còn với tôi thường là chầu lục , hoặc bé . còn chầu nhị chỉ có chứng mã sơn trang chứ không tiễn.
Còn việc sang khăn nói như một số bạn đã nói ở trên có phần giống suy nghĩ của tôi , ai sang khăn là do duyên của các tân thanh đồng
2. trong 1 số các bạn trả lời có một số bạn nói rằng hiện nay mở phủ không như ngày xưa nào là nhà trần mới được phép mở , rồi là hầu nhà trần xong rồi lại hầu bốn phủ luân , cũng xin mạn phép nói như thế này .
thời thế thế thời , nếu luận bàn như một số bạn tôi thử hỏi các bạn một câu : theo các bạn bị bắt đồng là sướng hay khổ?
không phải ai cũng có điều kiện mở phủ , tất nhiên giàu làm kép hẹp làm đơn , nhưng nói trắng ra : muốn mở phủ cần - tiền mã , tiền thầy cúng , tiền lễ , tiền lộc . dù ông thầy có bao dung đi nữa mình vẫn phải lo được bằng đó thứ tiền , thế mà bây giờ các bạn đòi hầu riêng lẻ ra như trước kia nhà trần hầu xong , nghỉ ăn cơm, chiều bắt đầu vào hầu bốn phủ , - sinh ra một phép tắc lại tốn 1 khoản tiền vậy tiền ở đâu ra? ( có một số người lại nói : đồng thầy em tốt lắm , thầy em nói chỉ cần đưa thầy vài triệu , còn lại thầy lo hết , thầy cho hết - như vậy mình không phải nợ thầy mình mà cái chính là mình nợ bốn phủ - trả được không ? nếu không trả được bốn phủ vậy ra mở phủ làm gì - ra là để nhẹ gánh ai ngờ lại nợ nặng thêm )
giàu thì không nói vậy nghèo thì sao ? mà thường những người phải ra hầu thánh , các bạn cứ ngẫm mà xem 10 người đến người là nghèo , những ai hầu thánh mà giàu nói các bạn thông cảm nếu không kinh doanh ngoài mà có tiền , trăm phần trăm là do " thiếu tâm đức ".
còn thực ra để mà nói tất cả đều do ông thánh , thánh thương ai người đó được , nói mạnh cũng chả giải quyết được nếu bề trên không thương , trăm ông trăm phúc , mười bà mười quyền , không ai giống ai , kết cục lại là phải sống lâu mới biết đêm dài , ở lâu mới biết người nào có nhân .
vài lời thô thiển khi đọc bài viết , nếu có chỗ nào mạo phạm xin bỏ qua

thân ái
hp 2h38am -23/07/2011

www.linhquangdien.net

Thanh Tùng
24-07-2011, 11:34 PM
Mạo muội có mấy lời thế này .
1. bạn thanh Tùng : phần đa những điều bạn nói theo xu thế chung là gần đúng , đạt đến 90%.
vì tôi thấy bạn viết không có giá ông tuần, tôi cũng là một thanh đồng , cũng cha truyền con nối đến nay cũng là đời thứ 7 , nhưng chưa có mở phủ nào lại không có ông tuần , bốn ông : nhất , nhị, tam, tứ mở bốn chĩnh lần lượt đại diện cho thiên , địa , thuỷ , nhạc . ông tuần tiễn đàn ( đàn tôi nói ở đây là ngựa , voi , thuyền rồng , nốt, bè , mảng ....... trừ chúa , 2 chầu quỳnh quế , 12 cô và động sơn trang ) vậy chúa , 2 chầu quỳnh quế , 12 cô và động sơn trang là do ai tiễn , với thanh đồng khác tôi không biết , còn với tôi thường là chầu lục , hoặc bé . còn chầu nhị chỉ có chứng mã sơn trang chứ không tiễn.
Còn việc sang khăn nói như một số bạn đã nói ở trên có phần giống suy nghĩ của tôi , ai sang khăn là do duyên của các tân thanh đồng.....


www.linhquangdien.net

Bạn có thể đọc kỹ lại bài viết hơn :)

Thanh Tùng
24-07-2011, 11:35 PM
Thanh Tùng ơi hỡi Thanh Tùng
Thâm Nho phải thế mới đến bậc tận cùng của thâm Nho


Đừng cay cú nhá trúc lâm :))

light2008
02-08-2011, 10:31 AM
Cảm ơn bạn Thanh Tùng, với tham khảo và học hỏi tích lũy kiến thức thì mình học nhiều. Còn tất nhiên, duyên tới đâu thì mình làm tới đó :)
các bạn tranh luận sối nổi quá, mình mới học chưa ược kthức bao nhiêu, qua đây cũng học được nhiều thứ, nhưng nước sông nước giếng khác nhau, sao cứ pháp sư với đồng bóng cọ nhau nhiều thế :-ss

Feng
02-08-2011, 06:19 PM
Kiến thức đạo Thánh chưa học được bao nhiêu thì đã học được vô số kiến thức về "đạo đời" rồi. Có lẽ nhiều người "được" đọa cõi Atula

conchudangyeu
02-08-2011, 09:41 PM
mô bụt chứ thì các cụ có câu là người khôn ăn nói nửa lời để cho người dại nửa mừng nửa lo - hihihihi câu nói này vô thủy vô chung thật

2012
03-08-2011, 01:12 AM
Với tính cách của dân đồng bóng, việc đưa ra một cái khuân về mở phủ (quan điểm riêng) kiểu j cũng bị phản hồi dữ dội, hehe

kieuanh
03-08-2011, 01:21 AM
2. trong 1 số các bạn trả lời có một số bạn nói rằng hiện nay mở phủ không như ngày xưa nào là nhà trần mới được phép mở....
...........
.........
.........
vài lời thô thiển khi đọc bài viết , nếu có chỗ nào mạo phạm xin bỏ qua

thân ái
hp 2h38am -23/07/2011

www.linhquangdien.net[/QUOTE]

bạn nói đúng lắm, mình cũng đồng ý với quan điểm này, theo mình thì những ai có khổ, vất vả thì mới chịu làm tôi ông thánh, chứ nếu đang ăn sung mặc sướng thì ai tự nhiên đi hầu đồng làm j, thế nên mình cũng ko đồng ý với wan điểm đồng thầy phải là nhưng người có lộc, phúc...ở trên

Thanh Tùng
03-08-2011, 01:23 AM
Kiến thức đạo Thánh chưa học được bao nhiêu thì đã học được vô số kiến thức về "đạo đời" rồi. Có lẽ nhiều người "được" đọa cõi Atula

" Được " đọa Atula là cái phúc chưa dễ tu đấy chứ? thật thì đời dạy mình hay mình dạy đời? phải xét trên cạnh diện nào? chứ chưa có nhẽ là cứ đời đã dạy mình đâu :))


Với tính cách của dân đồng bóng, việc đưa ra một cái khuân về mở phủ (quan điểm riêng) kiểu j cũng bị phản hồi dữ dội, hehe

Cái đó thì phải trách tính cố chấp của 1 bộ phận trong tín ngưỡng này. Nhưng muốn thiệt thì cứ như thế thôi bạn. Còn rõ là không phải 1 tá đũa thì 12 đôi giống nhau cả 12 đúng ko? đồng cũng thế, cũng dăm bảy loại đồng, cũng người này người khác. Ai cũng muốn khôn cả thì lấy đâu ra ai dại bây giờ......?????

2012
03-08-2011, 01:28 AM
À, nhân đây mình cũng đưa ra quan điểm, nếu mở phủ mình chỉ hầu 2 giá thôi
(đừng ai băm bổ nhé, quan điểm riêng)

Thanh Tùng
03-08-2011, 01:29 AM
:)) lại nói theo quan điểm riêng =)). Theo giáo trình Mỹ Học Đại Cương thì đã là quan điểm riêng thì miễn bàn luận =))

TonNgoKhong
03-08-2011, 05:54 AM
Kính thưa các thanh đồng đạo quan,

Trước hết là phải "rối rít" cám ơn Mod Thanh Tùng đã bỏ tâm huyết ra để viết thành bài một trong những nghi lễ quan trọng của đạo Mẫu. Và sau đó là cám ơn tất cả các thành viên đã bổ sung và bổ khuyết để bài của Thanh Tùng được thêm chất lượng. Xin quý vị cho phép chúng tôi được trích bài của Tùng để lưu truyền cho các Thánh tử sau này. Chúng tôi cố gắng góp nhặt trong khoản thời gian còn lại của mình các khoa nghi đạo Mẫu để duy trì khuôn thước thực hành đạo. Càng xa quê cha đất mẹ thì các phép tắc khoa nghi lại mờ dần và nguy họa diệt vong lại rõ nét. Dĩ nhiên mình không nên cố chấp một lề lối hay phương thức nào là đúng nhất, nhưng cần có khung sườn để cho các Thánh tử hiểu rõ và nhận chân các nguyên tắc của đạo.

Vài lời chân thành gởi đến chư liệt vị đã có công ghi chép giáo lý đạo Mẫu để nay duy trì và mai phát huy đạo thiêng.

Kính thư,
TNK

Thanh Tùng
03-08-2011, 01:52 PM
Rất vui mừng vì bạn coi trọng những nghi lễ này. Thực mà nói thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Lại nữa là tín ngưỡng dân gian đc lưu truyền qua hình thức truyền khẩu hàng mấy trăm năm đến nay không tránh khỏi có sự dị biệt. Nhưng nếu chúng ta đã thiết tâm tìm hiểu về tín ngưỡng và cùng mong muốn xây dựng bảo tồn nó thì thiết nghĩ cần phải đặt ra những mô hình cụ thể. Chứ không thể chỉ ngần ngại rồi ngồi một chỗ nói rằng: thôi thì trăm ông trăm phép, trăm bà trăm quyền, mạnh ai nấy làm thì có lẽ sẽ loạn lên mất. Ở một mức độ nào đó, tôi đưa ra trên quan điểm của cá nhân mình, nhưng bề sâu là cũng muốn tất cả các anh chị em trên diễn đàn này, và cả các thanh đồng đạo quan có hiểu biết cho ý kiến đóng góp để cơ bản hoàn thiện nó. Xem như 1 cái cơ bản trong nghi lễ và hành trì. Thời gian qua, ý kiến đóng góp có rất nhiều và cũng ko ít những ý kiến rất chất lượng. Mình rất cảm ơn và cổ xúy những ai muốn quảng bá điều này. Và mong các bạn hãy tôn trọng tác giả và diễn đàn mà có những quy chuẩn nhất định trong post tài liệu. Thanks :)

tranquochung_haiduong
03-08-2011, 10:20 PM
a di da phat

tranquochung_haiduong
03-08-2011, 10:21 PM
em o hai duong day, xin moi nguoi biet thi cu noi ro de em mo mang nhe.hehehehe

tranquochung_haiduong
03-08-2011, 10:23 PM
dung roi day ban ah, sao ban biet ro the

tranquochung_haiduong
03-08-2011, 10:24 PM
minh o HD ne, sao ban biet the, con gi ko noi cho minh ro di.hehe

Thanh Tùng
03-08-2011, 10:25 PM
ý bạn là sao ạ? mình ko hiểu rõ ý bạn nói gì ak?

sen việt
23-04-2013, 09:17 AM
Cảm ơn chủ bài viết nhé

chily
12-03-2014, 01:26 PM
[cám ơn bác dongquanmaumuc !!! . cám ơn bác rất nhiều .
Nhưng cho còn vứng mắc ở một chỗ vì sao mà khi cúng , khi thỉnh thì ta thỉnh : thiên địa thoải nhạc , nhưng sao khi mở thì lại là thiên nhạc thoải địa . Cái thứ tử mở ntn có vẻ không trùng với 1 số quan niệm của chúng ta về tam tứ phủ .
Cảm phiền bác giải thích cho cháu ngu muội xin hỏi .]
Mọi người giải thích giùm vấn đề này với ạ!

Bichdiepham
13-03-2014, 02:48 AM
ối dồi ôi 2 bác khảo cổ học ...

tonytran
13-03-2014, 09:19 AM
[cám ơn bác dongquanmaumuc !!! . cám ơn bác rất nhiều .
Nhưng cho còn vứng mắc ở một chỗ vì sao mà khi cúng , khi thỉnh thì ta thỉnh : thiên địa thoải nhạc , nhưng sao khi mở thì lại là thiên nhạc thoải địa . Cái thứ tử mở ntn có vẻ không trùng với 1 số quan niệm của chúng ta về tam tứ phủ .
Cảm phiền bác giải thích cho cháu ngu muội xin hỏi .]
Mọi người giải thích giùm vấn đề này với ạ!

vấn đề tôi k biết bài trên viết như nào nhưng tôi trả lời vs bạn về việc tam tứ phủ, thật ra từ buổi sơ khai ngta chỉ thờ thiên địa thoải mà thôi, nhạc là mãi sau này thêm thắt vào chứ nhạc là thuộc địa hết, núi k nằm trên mặt đất thì nằm ở đâu? mà tách riêng? sau sửa đổi thì thêm nhạc vào cho nên theo như tôi nghiên cứu chủ quan của tôi thì chỉ có tam phủ mà thôi, điịa là tất cả những gì nằm trên mặt đất này chứ núi k nằm dưới nc cũng k nằm trên k trung cả, bạn hãy tra cứu tài liệu rồi so sánh vs những điều mình nói nhé...

Tố Uyên
13-03-2014, 10:28 AM
vấn đề tôi k biết bài trên viết như nào nhưng tôi trả lời vs bạn về việc tam tứ phủ, thật ra từ buổi sơ khai ngta chỉ thờ thiên địa thoải mà thôi, nhạc là mãi sau này thêm thắt vào chứ nhạc là thuộc địa hết, núi k nằm trên mặt đất thì nằm ở đâu? mà tách riêng? sau sửa đổi thì thêm nhạc vào cho nên theo như tôi nghiên cứu chủ quan của tôi thì chỉ có tam phủ mà thôi, điịa là tất cả những gì nằm trên mặt đất này chứ núi k nằm dưới nc cũng k nằm trên k trung cả, bạn hãy tra cứu tài liệu rồi so sánh vs những điều mình nói nhé...

Trả lời chưa đúng!
Nhạc nghĩa là núi cao, núi lớn. Trên mặt đất đương nhiên là phải có núi đồi, vẫn thuộc địa phủ nhưng có cấp độ hơn vì trong núi có hang động. Như ở chùa Hương đó, có hang động là nơi Bồ Tát Quan Âm tu hành. Chẳng có vị tiên thánh nào lại đào hầm ở dưới mặt đất để tu luyện cả.
Ngay từ thưở khai sinh thiên địa vốn dĩ đã phân chia Tam, Tứ phủ rõ ràng rồi. Chẳng qua người phàm tín thì ít, mê thì nhiều nên chẳng rõ căn nguyên mà thôi.

Đã có thanh đồng nào khi cúng lễ mà khấn kêu Tam, Tứ phủ vạn linh chưa hay chỉ nói cộc một câu là Tứ phủ vạn linh.

Nhiều người còn chẳng hiểu Kim chi đôi nước là gì, cứ phán bừa bãi.
Xin thưa là trong thế giới thần thông gọi người có mệnh đồng căn quả là "Kim chi đôi nước", chỉ có đơn giản như thế thôi nhé. Đừng lầm tưởng là con nhà tứ phủ rồi lại đội lệnh nhà Trần nên trở thành Kiêm chi đôi nước. Hiểu như thế rồi hãnh diện nói chuyện với người hiểu biết là người ta cười cho.

linh_cu_teo
13-03-2014, 01:23 PM
vấn đề tôi k biết bài trên viết như nào nhưng tôi trả lời vs bạn về việc tam tứ phủ, thật ra từ buổi sơ khai ngta chỉ thờ thiên địa thoải mà thôi, nhạc là mãi sau này thêm thắt vào chứ nhạc là thuộc địa hết, núi k nằm trên mặt đất thì nằm ở đâu? mà tách riêng? sau sửa đổi thì thêm nhạc vào cho nên theo như tôi nghiên cứu chủ quan của tôi thì chỉ có tam phủ mà thôi, điịa là tất cả những gì nằm trên mặt đất này chứ núi k nằm dưới nc cũng k nằm trên k trung cả, bạn hãy tra cứu tài liệu rồi so sánh vs những điều mình nói nhé...
BácTony Thịnh luyên thuyên cái gì đấy. Ko có Nhạc Phủ thế ng ta soạn ra khoa cúng Tứ Phủ thêm Nhạc Phủ vào để cho khoa cúng nó dài hả bác..?

hoanglan21
13-03-2014, 01:49 PM
vấn đề tôi k biết bài trên viết như nào nhưng tôi trả lời vs bạn về việc tam tứ phủ, thật ra từ buổi sơ khai ngta chỉ thờ thiên địa thoải mà thôi, nhạc là mãi sau này thêm thắt vào chứ nhạc là thuộc địa hết, núi k nằm trên mặt đất thì nằm ở đâu? mà tách riêng? sau sửa đổi thì thêm nhạc vào cho nên theo như tôi nghiên cứu chủ quan của tôi thì chỉ có tam phủ mà thôi, điịa là tất cả những gì nằm trên mặt đất này chứ núi k nằm dưới nc cũng k nằm trên k trung cả, bạn hãy tra cứu tài liệu rồi so sánh vs những điều mình nói nhé...
Thế thì bạn nhầm, bạn nên nhớ trong khoa Thỉnh Phật đại khoa nằm trong sách Thủy Lục, văn bản tìm thấy có cả bản khắc in thời Lê có thỉnh đủ cả 4 phủ nhé. Rồi về sau này, tất cả văn bản khoa cúng Tứ phủ (trình đồng, tiến căn, trả nợ, ...) cũng đều có 4 phủ hết

linh_cu_teo
13-03-2014, 01:50 PM
Trả lời chưa đúng!
Nhạc nghĩa là núi cao, núi lớn. Trên mặt đất đương nhiên là phải có núi đồi, vẫn thuộc địa phủ nhưng có cấp độ hơn vì trong núi có hang động. Như ở chùa Hương đó, có hang động là nơi Bồ Tát Quan Âm tu hành. Chẳng có vị tiên thánh nào lại đào hầm ở dưới mặt đất để tu luyện cả.
Ngay từ thưở khai sinh thiên địa vốn dĩ đã phân chia Tam, Tứ phủ rõ ràng rồi. Chẳng qua người phàm tín thì ít, mê thì nhiều nên chẳng rõ căn nguyên mà thôi.

Đã có thanh đồng nào khi cúng lễ mà khấn kêu Tam, Tứ phủ vạn linh chưa hay chỉ nói cộc một câu là Tứ phủ vạn linh.

Nhiều người còn chẳng hiểu Kim chi đôi nước là gì, cứ phán bừa bãi.
Xin thưa là trong thế giới thần thông gọi người có mệnh đồng căn quả là "Kim chi đôi nước", chỉ có đơn giản như thế thôi nhé. Đừng lầm tưởng là con nhà tứ phủ rồi lại đội lệnh nhà Trần nên trở thành Kiêm chi đôi nước. Hiểu như thế rồi hãnh diện nói chuyện với người hiểu biết là người ta cười cho.
Trong văn khấn chúng ta thường nghe có câu:" tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh". Vậy tại sao lại gọi là tam phủ (Thiên,Địa,Thoải) và tại sao lại là tứ phủ(Thiên,Địa,Thoải,Nhạc) thì có lẽ chỉ những ng có am hiểu về thế giới tâm linh mới có câu trả lời chính xác dc.
Ko tán thành với câu trả lời của bạn này lắm. Ng có căn số thờ cả Tứ Phủ và Trần Triều là ng có mệnh đồng "kiêm tri đôi nước". Những ng chỉ thờ Trần Triều hoặc Tứ Phủ hoặc thậm chí là 1 phủ(Sơn Trang,...)là những ng có mệnh đồng nhưng ko phải là "kiêm tri". Trong thực tế chúng ta thấy có những thanh đồng chỉ phụng thờ mà ko phải bắc ghế hầu.Đồng bóng rất đa dạng.

Lâm_Lâm
13-03-2014, 02:24 PM
Trả lời chưa đúng!
Nhạc nghĩa là núi cao, núi lớn. Trên mặt đất đương nhiên là phải có núi đồi, vẫn thuộc địa phủ nhưng có cấp độ hơn vì trong núi có hang động. Như ở chùa Hương đó, có hang động là nơi Bồ Tát Quan Âm tu hành. Chẳng có vị tiên thánh nào lại đào hầm ở dưới mặt đất để tu luyện cả.
Ngay từ thưở khai sinh thiên địa vốn dĩ đã phân chia Tam, Tứ phủ rõ ràng rồi. Chẳng qua người phàm tín thì ít, mê thì nhiều nên chẳng rõ căn nguyên mà thôi.

Đã có thanh đồng nào khi cúng lễ mà khấn kêu Tam, Tứ phủ vạn linh chưa hay chỉ nói cộc một câu là Tứ phủ vạn linh.

Nhiều người còn chẳng hiểu Kim chi đôi nước là gì, cứ phán bừa bãi.
Xin thưa là trong thế giới thần thông gọi người có mệnh đồng căn quả là "Kim chi đôi nước", chỉ có đơn giản như thế thôi nhé. Đừng lầm tưởng là con nhà tứ phủ rồi lại đội lệnh nhà Trần nên trở thành Kiêm chi đôi nước. Hiểu như thế rồi hãnh diện nói chuyện với người hiểu biết là người ta cười cho.
Bạn Tố Uyên này, Cả tông cả tộc nhà tôi từ già đến nhỏ, từ đời này qua đời khác, từ thời trc để lại một câu khấn cửa miệng ở đền phủ thờ mẫu là: Con kính ngưỡng, sám lậy tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh, công đồng các Thánh hội đồng các quan......... Mình không biết các ông đồng bà cốt như bạn thì khấn thế nào chứ nhà mình toàn dân đen, ai cũng khấn thế đó.

---------- Post added at 08:24 AM ---------- Previous post was at 08:17 AM ----------


Thế thì bạn nhầm, bạn nên nhớ trong khoa Thỉnh Phật đại khoa nằm trong sách Thủy Lục, văn bản tìm thấy có cả bản khắc in thời Lê có thỉnh đủ cả 4 phủ nhé. Rồi về sau này, tất cả văn bản khoa cúng Tứ phủ (trình đồng, tiến căn, trả nợ, ...) cũng đều có 4 phủ hết
Nguyên thuỷ là có 3 dòng đồng :
1. Tam phủ
2. trần triều
3. Tam thập lục động
Thời Lê mới ghép nhạc phủ vào thánh tứ phủ, còn sau này nữa ghép Trần triều vào mới thành ra hôm nay và tranh cãi ủm tỏi, xem hầu ai trước ai sau, hầu quan hay chúa trước, hầu trần triều trước hay sau............ Nói chung là mệt mỏi lắm, đồng càng ngày càng nhiều, rồi lại con nhà Thánh cơ cánh nhà Đồng loạn cả lên, cãi nhau rồi nói này nọ, mệt lắm các bác ơi. Trước Phật Thánh thì chỉ cần nhất tâm, khẩu nghiệp nặng nề xin giảm bớt.

tonytran
13-03-2014, 03:53 PM
khổ quá, các bạn xem sách thì cãi nhau suốt là phải, sách có đồng nhất đâu? mỗi khu vực, mỗi tỉnh 1 kiểu, như văn khao thỉnh chẳng hạn, mình thấy có đến cả 6 đến 7 bản, ông nào ở khu nào cũng kêu mình đúng, cãi nhau khản cổ, rốt cục là cả thảy số bản ấy nhà ngài vẫn chấp nhận hết, bằng chứng là họ dùng bản ý của riêng khu họ thì các ngài có phạt gì đâu? thì chả là chấp nhận ah?
Thứ 2 là, tôi đang nói tử thuẩ sơ khai ngta chỉ thờ thiên địa thoải, sau này thì tất nhiên có thêm nhạc phủ thì sách tất nhiên lúc ý phải có rồi, tín ngưỡng VN mình chủ yếu truyền mồm là nhiều, ngay cả các thần tích chúng ta cứ tạm tin là thế chứ ai chứng thực đc là xảy ra 100% là thế? mặc dù cái thần tích ấy có hay k thì các ngài vẫn cứ linh thiêng, giống tôi ngày xưa, gân cổ lên cãi cả đống ng, sách đặt lên bàn, ai cũng bảo sách tôi đúng rồi tôi còn bị họ bảo: ông cậy ông ở HN, phổ cổ thì ông cho là ông đúng, còn lâu nhé... sax ầm ĩ hết lên cả nhóm người cuối cùng tôi ngộ ra 1 điều, chả ai sai cả, đúng tất vì nhà ngài vẫn chấp nhận thì là đúng hết...

hai301
13-03-2014, 04:33 PM
cho e ngồi nghe hóng chuyện mọi ng

damgia
13-03-2014, 04:37 PM
toppic sẽ chắc chắn trở lên rất sôi động bởi sự góp mặt đồng thời của 2 nhân vật : 01 '' nhà nghiên cứu '' đến từ phố cổ anh Tô Nổ , vâng , và 1 người phụ nữ man mát đến từ '' thế giới thần thông '' , chị UYÊN BIẾT TUỐT . Vâng xin 1 tráng like đến từ mọi người . hoan hô ..hoan hô ..........

tonytran
13-03-2014, 06:50 PM
Xin 1 trang like boi co 1 con khi bi xo long tai trai thuong dien dang lam xiec, that.dang thuong, a di da Phat...

---------- Post added at 06:50 PM ---------- Previous post was at 06:40 PM ----------

Em dam gia cu cuoi tuoi vao, di dung can than e nhe, can than dang sau co dua no day cho nga gay rang, an chao lai bao a k bao trc :D

Tố Uyên
13-03-2014, 07:28 PM
toppic sẽ chắc chắn trở lên rất sôi động bởi sự góp mặt đồng thời của 2 nhân vật : 01 '' nhà nghiên cứu '' đến từ phố cổ anh Tô Nổ , vâng , và 1 người phụ nữ man mát đến từ '' thế giới thần thông '' , chị UYÊN BIẾT TUỐT . Vâng xin 1 tráng like đến từ mọi người . hoan hô ..hoan hô ..........

Hé hé! Em Đàm Quang Vinh có cái nick "Đầm già" hay là "Dâm gia" hay là "Dấm giả" đấy! Nói cho chị biết với nhé!
Chị biết ngay là thể nào cũng phải có mặt em Đàm thì nó mới vui, đợi mãi mà giờ mới lộ mặt.

linh_cu_teo
14-03-2014, 11:52 AM
Lâu lắm ko dc xem cãi nhau. Xóm mình lại sắp "vui' rồi đây!! Các bác cho e hỏi, trong thực tế có rất nhiều thanh đồng sau khi mở phủ thì lại gửi Phủ lại chỗ đồng Thầy, chỉ tuần rằm mùng 1 hoặc 1 năm 4 tiết thì đem đầu đến thôi. ko thờ phụng tại gia. Cái này đát lề quê thói mỗi nơi 1 khác. xin các bác cho ý kiến.

damgia
14-03-2014, 04:03 PM
lạ 1 điều là , con người ta cứ thích tranh luận những điều viển vông , vốn vượt ngoài sự hiểu biết của bản thân , trong khi những điều giản đơn nhất thì họ không làm được .

damgia
14-03-2014, 04:32 PM
Trả lời chưa đúng!
Nhạc nghĩa là núi cao, núi lớn. Trên mặt đất đương nhiên là phải có núi đồi, vẫn thuộc địa phủ nhưng có cấp độ hơn vì trong núi có hang động. .

Bà Quán Âm nào dạy bạn tri thức này vậy ?
chỉ vì ''trong núi có hang động ''nên Tam phủ mới có thêm Nhạc phủ à ?
tôi lạy bạn , tôi kinh lạy bạn .........
tôi chỉ mới đọc câu đầu thôi mà đã thấy buồn cười vậy , đọc hết chắc ói ..........

---------- Post added at 04:32 PM ---------- Previous post was at 04:29 PM ----------
vấn đề tôi k biết bài trên viết như nào nhưng tôi trả lời vs bạn về việc tam tứ phủ, thật ra từ buổi sơ khai ngta chỉ thờ thiên địa thoải mà thôi, nhạc là mãi sau này thêm thắt vào chứ nhạc là thuộc địa hết, núi k nằm trên mặt đất thì nằm ở đâu? mà tách riêng? ..
đây sẽ là câu hỏi hay nhất trong phần giải thích nguồn gốc ra đời tam , tứ phủ . thật là một câu hỏi kinh điển của anh TÔ NỔ , Nó cũng kinh điển giống thân hình anh vậy , haiz

tonytran
14-03-2014, 04:33 PM
Bà Quán Âm nào dạy bạn tri thức này vậy ?
chỉ vì ''trong núi có hang động ''nên Tam phủ mới có thêm Nhạc phủ à ?
tôi lạy bạn , tôi kinh lạy bạn .........
tôi chỉ mới đọc câu đầu thôi mà đã thấy buồn cười vậy , đọc hết chắc ói ..........

ôi, thầy đàm gia giỏi quá, am hiểu và thích tất cả, thích lái tàu nhưng mà tàu hỏa bắc nam mà có đi qua miền trung nhà thầy đàm thì thầy đừng nổ đừng phá đường tàu thầy nhé, khâm phục về pháp lái tàu của thầy lắm, lái tàu k cần đường ray thầy chỉ cần lái trên đường bằng phẳng và ít đảo, ít sóc là thầy thích lắm...=))

tonytran
14-03-2014, 04:49 PM
há há , ok TÔ NỔ .

tàu bắc nam có qua nhà thầy thì xin thầy đừng nổ đừng phá đường tàu cho dân đc nhờ thầy nhé, thầy lái tàu k đường ray chán rồi thì đi hái rau mà nhai cho đỡ buồn chứ thầy buồn cái mà cứ nổ phá đường tàu thì dân sống thế nào đây? =))

zum_zum
14-03-2014, 06:24 PM
Lâu lắm ko dc xem cãi nhau. Xóm mình lại sắp "vui' rồi đây!! Các bác cho e hỏi, trong thực tế có rất nhiều thanh đồng sau khi mở phủ thì lại gửi Phủ lại chỗ đồng Thầy, chỉ tuần rằm mùng 1 hoặc 1 năm 4 tiết thì đem đầu đến thôi. ko thờ phụng tại gia. Cái này đát lề quê thói mỗi nơi 1 khác. xin các bác cho ý kiến.
gửi phủ j ở nhà thầy thế bạn? Thiên phủ, địa phủ, thoải phủ, hay nhạc phủ vậy bạn?

mr.hoanghapro
14-03-2014, 08:29 PM
sao tôi không thấy nhắc đến hầu quan ngũ nhỉ

linh_cu_teo
14-03-2014, 09:58 PM
gửi phủ j ở nhà thầy thế bạn? Thiên phủ, địa phủ, thoải phủ, hay nhạc phủ vậy bạn?

Xin lỗi bà con. Diễn đạt nhầm. Đúng ra là gửi lại lô nhang tại điện, phủ của đồng Thầy mà ko rước về thờ phụng tại gia.ok!