PDA

View Full Version : Xin sớ tôn nhang-Bốc bát hươngMinh quan
28-05-2013, 10:51 PM
Xin các thày cho sớ tôn nhang (Bốc bát hương) theo âm Hán,chữ Việt.Xin cảm ơn !

anna
30-05-2013, 09:16 AM
chưa thấy ai dùng sớ để bốc bát hương cả.có chăng là hèm cốt thì có thôi

Hồng Hạc
30-05-2013, 10:09 PM
tôi cho rằng Minh quan muốn xin mẫu tờ sớ khi lập bát hương bằng chữ việt ,Âm hán để đọc khi cúng.Thực tế có lòng sớ đó.Còn cốt bát hương gồm có bản Bát nhã,tên bài vị,chân linh,Thất bảo.. lại là chuyện khác

nguyenvanquyen06091989
29-06-2013, 04:25 PM
uhkm co long so do dey. khi boc bat huong cau cung khoa yen vi bat huong trong do doan gan cuoi tach ra lam so dc ma toi hay dung the :)