PDA

View Full Version : ngồi tựa song đàoLưu Công Anh Quân
26-05-2011, 09:06 AM
http://www.youtube.com/watch?v=393176Y9Ib4&NR=1


Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có... mấy song ơi ơ.... đào
Là ngồi tựa có a song đào ấy mấy đêm là đêm í hôm qua

Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có... mấy song ơi ờ... đào
Là ngồi tựa có a song đào.

Hỏi người là người tri kỷ í ơ, cũng có a ra vào là ra vào có thấy vấn vương, hử rằng là hội hừ

Gió rằng là gió lạnh í ơ có... suốt đêm ơi ờ … trường,
Là gió lạnh suốt đêm đông trường, ấy mấy đêm là đêm í hôm qua

Gió rằng là gió lạnh í ơ có... suốt đêm ơi ờ trường
Là gió lạnh suốt đêm đông trường.

Nửa chăn là chăn, nửa chiếu í ơ cũng có a nửa giường, là nửa giường để đó đợi ai. Hử rằng là hội hừ

Ngắt rằng là ngắt nhuỵ í ơ có... mấy bông ơi ơ … huê nhài, là ngắt nhị cánh bông huê nhài, ấy mấy đôi là đôi tay em

Tay giơ ơ.. là giơ đón gió í ơ
Cũng có a tay chòi là tay chòi đón gió vẹo trăng

Rủi.. à may bởi tại ơ .… Hằng ới a là chị Hằng …

kuangtuan
26-05-2011, 09:22 AM
Bổ xung thêm luôn phần dạy hát của đài phát thanh và truyền hình Bắc Ninh
Bài Ngồi tựa Song đào:
http://www.btv.gov.vn/movie/DayHatQuanHo/bai ngoi tua song dao.flv