12 Tháng Mười Một, 2019
Hát Văn Việt Nam

Đồng cốt

Đồng cốt Nghiên cứu tín ngưỡng Thắc mắc bốn phủ

LỘC THÁNH ?

admin
LỘC THÁNH Các cụ xưa có câu “Một miếng lộc thánh bằng một gánh lộc trần”, từ đó chúng ta thấy rằng miếng lộc thánh...
Đồng cốt Nghiên cứu tín ngưỡng

LÊN ĐỒNG, NƠI GẶP GỠ CON NGƯỜI VÀ THẦN LINH

admin
Loài người có ba ước vọng lớn, đó là ước vọng hòa hợp với thiên nhiên, môi trường sống của bản thân, hòa hợp với...
Đồng cốt Nghiên cứu tín ngưỡng Thắc mắc bốn phủ

Lễ trình đồng mở phủ – Phần 2

admin
Lễ trình đồng ngày nay rất tốn kém. Nguời nghèo không có tiền thì đàn mỏng lễ sơ, nhưng người giàu thì tổ chức trình...
Đồng cốt Nghiên cứu tín ngưỡng Thắc mắc bốn phủ

Các Nghi Lễ Trong Hầu Bóng

admin
A. Phần Trình Lễ I. Cúng lễ Để trước tiên nhập vào sự bất tử các thanh đồng thường phải có nghi thức cúng lễ...
Đồng cốt Thắc mắc bốn phủ

NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA NGƯỜI BỊ MA ÁM (BỊ VONG NHẬP, VONG THEO

admin
Trích bài viết : Đồng Âm Đồng Âm có nhận được một số câu hỏi của các bạn kể rằng mình đi xem thày nói...
error: Content is protected !!